Popular Posts

Saturday, November 28, 2015

'Đức tin của người Việt Nam thật là khốc liệt' ('Vietnam's faith is fierce')

 
--- Forwarded message --


Người CG nghèo ở VN tủi nhục lắm . CS luôn chèn ép ,theo dõi không cho làm ăn gì được vì mang danh là CG theo đạo giáo hoàng Vatican .
Người CG Phi châu ,Mỹ , Pháp , Phi , Ba Tây, Mexico , Đại Hàn...may mắn hơn nhiều .--- Rất đông dân chúng theo đạo CG La Mã , nhưng chính quyền và người không CG các nước nầy lại không bao giờ kỳ thị hay chưởi người CG là theo  đạo ngoại bang Vatican , hay tệ hơn là " tui ngu dốt theo đạo có gạo mà ăn ." 

Tội nghiệp , cũng tại dân trí quá thấp
November 10, 2015  [ChinhNghiaViet]" <>


Nuôi heo nhà quê Hà Nội cũng HÃNH DIỆN LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO

Đọc chuyện ông nuôi  heo  Vũ  Thế  Phong gửi thư cho  báo  Daily  News ước mong  qua  Mỹ tham dự Đại hội Gia đình CG thế giới , thì mới thấy được niềm vui sướng và hãnh diện của ông ta khi gặp GH .

Nếu ông  bán  hết  heo mà không đủ tiền máy bay thì các ông bà bên CG nên  phụ giúp Gd ông . Ông VTP rất xứng đáng được qua  bắt  tay  Giáo hoàng Francis , và rất xứng đáng được tham dự bữa ăn dành cho tất cả những người nghèo , có sự tham dự của giáo hoàng .

Bữa ăn đặc biệt này do cơ quan Bác ái  CG  Hoa Kỳ -  USCC  -   khoản đãi .


  

 image

     On November 17th, 2014, it was formally announced that Pope Francis would visit Philadelphia for the World Meeting of Families in 2015. During his visit to Phi...
Preview by YahooNgười Vit là dân tc đông nht đang đón ch Đc Thánh Cha Philadelphia.

Trn Mnh Trác4/24/2015Theo nhi
u ngun tin t các báo chí M thì s người Vit Nam ghi danh tham d 'Hi ngh thế gii gia đình' (WMOF) vi Đc Thánh Cha Philadelphia vào tháng 9 ti đây là đông đo nht trong tng s 60 sc dân (không k người gc M) đã đăng ký cho ti nay.

Ngoài s
người Vit t nn, đã có nhiu người s đến t Vit Nam, trong đó là mt đoàn đi biu chính thc vi 5 giám mc và hơn 30 linh mc.

Theo đ
c ông Trnh Minh Trí, ch tch Liên Đoàn Công Giáo VN ti Hoa K, thì s còn có nhiu người VN tham gia na, đó là chưa k nhng người ghi danh 'mun'.

Chúng tôi b
t ng đc được mt bài tường thut khá đy đ cu cô Stephanie Farr cu t Phillynews, xin được phng dch li cho quí đc gi, (xin thay đi cách xưng hô dùng tên h cu M bng cách dùng tên tc theo li Vit.)


'
Đc tin ca người Vit Nam tht là khc lit' ('Vietnam's faith is fierce')  Ông Vũ Th
ế Phong đang có mt tri nuôi heo nh min Bc Vit Nam, 200 km     phía đông Hà Ni, gn biên gii Trung Quc.

  Nh
ưng nếu vic xin visa được suôn s, thì ông Phong s có dp đóng góp tiếng nói ca mình cùng vi hàng triu người Công Giáo khác Philadelphia , trong dp 'Hi ngh thế gii gia đình' t chc vào tháng chín này, có s tham d cu Đc Giáo Hoàng Phanxicô.

  "[Vi
t Nam] không có mt hi ngh ln như thế", ông Phong viết qua mt email gi cho t Daily News. "Trong thi bui này, thì các thành viên trong mt gia đình cn nhiu thi gian hơn đ tìm hiu nhau, đ thông cm nhau... Vì vy, WMOF là dp cho mi người gp g và trao đi."

Bà Tracy Purdy,
mt thế gii khác xa vi thế gii cu ông Phong, sng trong mt ngôi nhà ln schwenksville có ánh sáng chiếu qua ca s làm m b sàn nhà bng g cng. Trong sut tm nhìn cu vùng, thì không có mt trang tri nuôi heo nào c, nhưng ngn tháp ca nhà máy đin ht nhân Limerick thì luôn ni bt trên nhng con đường hướng v Philadelphia.

Gia đình bà Purdy theo đ
o Mormon Pottstown. Khi nhìn thy áp phích kêu gi người ta cung cp ch tm cho nhng người tham d WMOF , bà Purdy đã đăng ký căn nhà cu bà, mc dù bà nghi ng rng s chng có ai mun mt nơi xa xôi, mt hng mt gi lái xe t thành ph.

Nh
ưng hai tun trước đây, đã có người đt phòng đu tiên - mt người đàn ông tên là Nguyn Văn Thông Vit Nam.

"Sau khi chúng tôi nh
n anh chàng này, thì mt câu hi đt ra vi tôi, là lý do ti sao mt người đi mãi t Vit Nam đ được thy Đc Giáo Hoàng Philadelphia, trong khi ngài cũng đang chu du khp mi nơi?" Bà Purdy cho biết. "Tôi tò mò hi," Ti sao anh li đến đây? Ti sao li là Philadelphia? ' "

Các ông Phong và Thông không ph
i là nhng người duy nht mun làm mt cuc hành trình dài 8.000 dm (12,800km) t Vit Nam trong tháng Chín.

Ngay bây gi
, theo bà Lizanne Pando, giám đc tiếp th và truyn thông WMOF, thì đã có rt nhiu người Vit Nam đăng ký cho WMOF, nhiu hơn bt k sc dân nào khác bên ngoài nhng người nói tiếng Anh.

Trong s
khong 7.000 người đăng ký cho 60 th tiếng cho đến nay, 668 người đã yêu cu dch v tiếng Vit - và 209 trong s đó là trc tiếp t Vit Nam, bà Pando cho biết.

"Kh
i đu tôi đã rt ngc nhiên," bà Pando cho biết. "Nhưng khi nói chuyn vi Đc ông Trnh Minh Trí, thì tôi không còn ngc nhiên na."

T
i sao nhiu như thế?


Đ
c ông Giuse Trnh Minh Trí, sinh quán VN, đang là cha s h đo St. Helena trên đường 5th Street và Godfrey Avenue, cũng đang hi hp vi s lượng đăng ký cu nhng người đng hương và ngài hy vng con s này s còn tăng hơn na.

i vi người Vit thì bây gi còn quá sm!" ngài nói. "H thường đi cho ti phút chót."

Đ
c ông Trí, cũng là ch tch Liên đoàn Công Giáo Vit Nam ti Hoa K , đang c gng đ lo liu cho nhng nhu cu di chuyn ca mt nhóm ln nht t Vit Nam ti, 114 đi biu chính thc t Vit Nam, gm có 5 giám mc và hơn 30 linh mc.

Đ
c ông Trí thm chí còn mun t chc mt bui L tiếng Vit vào ngày th by, ngài đã chính thc mi Đc Giáo Hoàng Phanxicô tham d. Ngài hy vng s có khong 3.000 người Vit tham d Thánh L, ban đu d đnh được t chc ti nhà th giáo x St. Helena cu ngài, nhưng có th s phi di chuyn đến trường Cardinal Dougherty High School đ cho có đ ch.

"Đây s
là mt tp hp ln nht ca người Công Giáo Vit Nam bên ngoài Vit Nam", Đc ông Trí nói.

Có ba lý do, Đ
c ông Trí cho biết, ti sao có rt nhiu người Vit tham d cuc hi này: Nhiu người mun đi du lch sang M, nhiu người có thân nhân và s đến thăm h đây, và dĩ nhiên, nhiu người mun nhìn thy Đc Thánh Cha Phanxicô.

"Vì v
y, đây là mt hòn đá ném được ba con chim", Đc ông Trí nói.

V
phn ông Phong, ông cho biết đã quyết đnh đăng ký WMOF này khi Đc Thánh Cha công b tham d .

"Xin visa đ
ến Hoa K t Vit Nam thì không d dàng ," ông Phong, 35 tui, viết. "Tuy nhiên, tôi nghĩ rng đây là mt cơ hi cho nhng người t Vit Nam có th m rng tm nhìn v các t chc quc tế."

Các nhà truy
n giáo đã giao ging Đo Công Giáo Vit Nam t thế k 16 và đã đt được mt nn móng vng chc vào gia thế k 17.

"Chúng tôi đón nh
n đc tin t các nhà truyn giáo t Tây Ban Nha, Pháp và B Đào Nha", Đc ông Trí nói.

Theo World Fact Book c
a Cơ quan Tình báo Trung ương M, thì Công Giáo là đo ln th 2 Vit Nam, vi 7 % dân s.

Ông Phong , thu
c giáo x Trà C ca giáo phn Xuân Lc, cho biết nhng khi ông không bn công vic nuôi heo hoc dành thi gian vi v con, thì ông tham gia công vic cu giáo x đa phương.

"Đó là cái thú cho cu
c sng ca tôi," ông viết. "Đc tin ca ngưòi Vit Nam thì rt mnh m. C tôi na, đc tin gn bó tôi vi Thiên Chúa."

T
i Hoa K, có hơn 1 triu người Công Giáo Vit Nam và có hơn 900 linh mc và 600 n tu, Đc ông Trí nói. Riêng ti Philadelphia, ước lượng s người Công Giáo Vit Nam có t 7.000 đến 10.000. Tám giáo x trong giáo phn có nhng Thánh L tiếng Vit thường xuyên.

Xin đ
ược visa là rào cn ln nht đi vi nhng người t Vit Nam đi tham d hi ngh thế gii.

"Tôi đang ch
được th thc", ông Phong viết. "Xin hãy cu nguyn cho tôi."

Cha Bruce Lewandowski, đ
i din cho B văn hóa cu Tng Giáo Phn và là Ch tch cu y ban th thc và nhp cư ca WMOF, cho biết hu hết nhng người nước ngoài đến đây là t các nước đòi hi phi có th thc visa.

Ban visa và nh
p cư, gm nhiu lut sư và tình nguyn viên, đang làm vic đ cung cp cho nhng người đăng ký có nhng h sơ cn thiết cho cuc phng vn xin th thc ca h, trong đó là thư mi cá nhân t WMOF, cha Lewandowski cho biết.

"B
n s ch có mt cơ hi duy nht trong cuc phng vn mà thôi, hoc được hoc mt" ngài nói.

M
t khi đơn xin th thc được phê duyt, thì vic có nhà cho chuyến viếng thăm là vn đ tiếp theo.

"Ngay bây gi
, chúng tôi đang tp trung vào các nhà tr vì không còn có khách sn na", Đc ông Trí nói.

Bà Purdy, ng
ười m ca căn nhà schwenksville vi mt dch v du lch đc lp Vit Nam, cho biết bà tình nguyn ngôi nhà là đ cho gia đình bà được tiếp xúc vi mt nn văn hóa mi.

"T
t c nhng người Công Giáo mà tôi biết đây... Là hng người Công Giáo cho 2 l Phc sinh và Giáng sinh", bà Purdy cho biết. "Vì vy mà khi thy nhng người m đo đi t Vit Nam đến đ gp giáo hoàng, nó làm cho tôi rt tò mò."

M
c dù không phi là Công Giáo, bà Purdy cho biết bà hâm m Đc Giáo Hoàng Phanxicô.

"Tôi là lo
i 'fan' cu ngài," bà nói.

Ng
ười Vit Nam cũng hâm m Đc Giáo Hoàng Phanxicô, Đc ông Trí nói.

"Nh
quá trình làm vic vi người nghèo, nhng người t thế gii th ba có th liên h vi ngài d dàng," Đc ông Trí nói. "Ngài thc tế xung tn đt đen. Ngài nói t trái tim mình."

"Vi
c Đc Giáo Hoàng Phanxicô chú ý đến nhng người nghèo khó làm cho tôi có n tượng vi ngài", ông Phong nói. "Tôi hy vng mt ngày nào đó, Đc Giáo Hoàng s đến thăm Vit Nam. Chúng tôi yêu mến ngài."

Sau khi có th
thc và nhà tr, thì bước tiếp theo là cung cp bn dch và gii thích các dch v cho người hành hương Vit Nam.

Vì WMOF là m
t đi hi quc tế, cho nên đã phi cung cp 5 ngôn ng chính là: tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và B Đào Nha, bà Pando cho biết.

Nh
ưng Đc ông Trí đang hy vng tiếng Vit Nam s được dùng trong năm nay.

"Do s
lượng đăng ký và s nhit tình ca cng đng người Vit, Hi ngh Thế gii ca gia đình đã bt đu làm vic hướng ti vic gii thích và nhng bn dch bng tiếng Vit," bà Pando cho biết. "Nhưng chưa có gì đã được hoàn tt."


V
i nhng người Vit Nam t khp nơi trên thế gii đến Philadelphia, Đc ông Trí tin rng cơ hi tt nht cho tt c mi người gp g nhau là mt Thánh L tiếng Vit vào th by ngày 26 Tháng Chín.

Năm v
giám mc t Vit Nam s đng tế và Đc ông Trí đang kêu gi các ca đoàn Công Giáo t 200 giáo x Vit Nam ti Hoa K cùng tham gia vào mt ban hp xướng.

Vi
c Đc Giáo Hoàng có tham d Thánh L hay không thì chưa rõ được.

"Tôi vi
ết cho ngài, và nói:' Đây là điu tt nht cho Vit Nam, đây là mt tp hp tt nht ca người Công Giáo Vit Nam,'" Đc ông Trí nói. "Mt chuyến thăm 5 phút s là mt phước lành cho tt c chúng con."

Trong khi ch
đi đến tháng Chín, Đc ông Trí không ch mong mun được thăm hi nhng người t c hương đến nhưng cũng mong mi được thy mi người t khp nơi trên thế gii tương tác vi nhau, ti Philadelphia, nơi quê hương mi ca mình.

"Th
t là ngoài sc tưởng tượng ca tôi. S vic là mi người tìm đến vi nhau, sn sàng đi, đ tìm hiu và nhìn thy nhng khuôn mt khác nhau. Hip nht trong Giáo Hi bng cách đó. Tht là đp," ngài nói. "Ging như trong vườn, bn nhìn thy nhiu bông hoa khác nhau. Tôi không biết nhng bông hoa có giao tiếp vi nhau hay không, nhưng tht là đp."
Dân châu Phi dầm mưa, đạp bùn để đón Giáo Hoàng Fanxico
·         THẾ GIỚI
·         4
 Bất chấp trận mưa lớn, hàng chục nghìn người ở Kenya vẫn đổ về thủ đô Nairobi để đón Giáo hoàng Francis khi ông thăm châu Phi lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên Đức Thánh cha công du châu Phi từ khi ông lãnh đạp Tòa thánh Vatican.

Hàng chục nghìn người đứng trong khuôn viên của Đại học Nairobi ở Kenya để chờ Giáo hoàng hôm 26/11. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh cha công du châu Phi từ khi Ngai lãnh đạp Tòa thánh Vatican. Dù trời mưa lớn, người dân Kenya vẫn đổ ra các đường phố để đón ông. Ảnh: Reuters

Nhóm phụ nữ băng qua một khu vực lầy lội để có cơ hội ngắm Giáo hoàng
Nhóm phụ nữ băng qua một khu vực lầy lội để có cơ hội ngắm Giáo hoàng

6
Trong chuyến công du châu Phi, Giáo hoàng Francis cũng thăm Cộng hòa Trung Phi và Uganda. Chính phủ Kenya huy động hàng chục nghìn cảnh sát và binh sĩ ở thủ đô Nairobi để bảo đảm an ninh trong chuyến thăm của người đứng đầu Giáo hội. Ảnh: AP

8
Một người đàn ông giúp hai nữ tu vượt qua một rãnh để chạy tới vị trí mà họ có thể thấy Giáo hoàng. Ảnh: AP

10
Nhà chức trách ước tính khoảng 1,4 triệu người muốn nghe trực tiếp bài phát biểu đầu tiên tại châu Phi của Giáo hoàng, song nhiều người về sớm do sợ cảnh giẫm đạp. Ảnh: Getty Images

54
Trong buổi lễ, Đức Thánh cha kêu gọi người dân Kenya gìn giữ các giá trị gia đình. Ảnh: AP

4
Cảnh sát tuần tra trong công viên Uhuru, một nơi gần Đại học Nairobi, trước khi Giáo hoàng cử hành lễ Misa. Ảnh: Getty Images

ty
Nhiều người chạy để có thể tham dự lễ Misa do Giáo hoàng chủ trì trong Đại học Nairobi. Ảnh: Getty Images

Mọi người sẵn sàng
Mọi người sẵn sàng ngồi trên đống đất hay vạt cỏ để nghe Giáo hoàng diễn thuyết. Ảnh: AP

thanh niên
Hai nhân viên tình nguyện giúp một người lớn tuổi vượt qua dòng nước để tới Đại học Nairobi. Ảnh: Reuters

Các linh mục ngồi giữa khoảng đất trống lầy lội để chờ Giáo hoàng phát biểu. Ảnh: AP
Các linh mục ngồi giữa khoảng đất trống lầy lội để chờ Giáo hoàng phát biểu. Ảnh: AP

Bàn chân của mọi người đều lấm lem vì bùn.
Bàn chân của mọi người đều lấm lem vì bùn. Ảnh: AP

Điều kiện thời tiết xấu không làm giảm nhiệt huyết của những người muốn chiêm ngưỡng người dẫn dắt hơn một tỷ tín đồ Công giáo.
Điều kiện thời tiết xấu không làm giảm nhiệt huyết của những người muốn chiêm ngưỡng người dẫn dắt hơn một tỷ tín đồ Công giáo. Ảnh: AP

Họ dùng ô, áo mưa, mảnh vải để chống chọi cơn mưa hôm 26/11.

Họ dùng ô, áo mưa, mảnh vải để chống chọi cơn mưa hôm 26/11. Ảnh: AP
--

__._,_.___

Posted by: <vneagle_1
__._,_.___

Posted by: nguyen hong 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List