Popular Posts

Friday, May 11, 2012

Ebooks - Truyện Việt Nam - Viet Messenger

http://vietmessenger.com/books/?author=list
Kho tàng sách Việt ngữ - đọc mệt nghỉ! cả đời chưa hết!
Các truyện hay VN, Trung Hoa,Enghish etc. từ xưa đến nay đều có trong Ebooks nầy:

http://vietmessenger.com/books/?author=list