Popular Posts

Wednesday, December 30, 2015

Sự Giáng Sinh Của Chúa Jêsus

 
From: Hien Do <
Sent: Monday, December 14, 2015 6:32 PM
Subject: 1 DĐKTTG Sự Giáng Sinh Của Chúa Jêsus.

 

xmas-decor.gif (23242 bytes) 
 
   Phượt kiểu... nghỉ dưỡng về Gò Công
Nhà thờ Thánh Tâm tại Thị xã Gò Công
Ảnh copy: Bảy Hiền 
Sự Giáng Sinh Của Chúa Jêsus.

   Dân Israel đi trong rừng có tới 40 năm mới đến vùng đất Canaan. Dân này được no ấm, sung sướng lâu ngày quên lời Chúa dạy, không giữ giới răn, đắm mê sắc dục, thờ phượng bò vàng và ma qủy. Nên nước bị chia xẻ làm hai, các nước lân cận luân phiên chiếm đoạt cai trị. Sau hết đến La-mã (Roma) bảo hộ vào năm 63 trước Chúa Giáng Sinh .

           Tiên tri về Đấng Cứu Thế

    Theo Thánh sử (histoire sainte) , khi ông Adam và bà Eve phạm tội mất lòng Đức Chúa Trời, thì Ngài thương xót hứa sẽ chọn một trong giống dân nhược tiểu để xuống thế cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời cũng lập lại lời hứa này với ông Abraham, và Tổ phụ ông Isaac và Jacob, sau hết người còn dùng các đấng Tiên tri để tỏ cho dân Giu-đê biết đấng Messi (1) sẽ đến căn dặn dân này đừng quên chúa mình là Đức Chúa Trời.

            Thiên Thần Gabriel truyền tin

    Na- xa- rét ( Nazareth) là một đô thị nhỏ có chừng ba ngàn dân cư sinh sống, vùng đất nằm trên nổng cao.Nơi đó trông xuống thấy đồng bằng Ga-li-lê (Galilee), rải rác vài nhà nhỏ sơn trắng, chen lẫn với hoa quả đủ màu, có vườn nho và cây cao bóng mát. Một trong những gian nhà ấy, có một thục nữ tên là Ma-ri(Marie) thuộc dòng vua David đang quỳ gối cầu nguyện. Bỗng Thiên thần Gabriel hiện ra chúc mừng:" Kính mừng Ma-ri đầy ơn phước.Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi  người nữ." Trinh nữ Ma-ri còn đang bối rối thì Thiên thần tiếp:" Xin Bà chớ sợ, vì ý mầu nhiệm Đức Chúa Trời và bà sẽ đặt tên con là Jêsus." Trinh nữ cuối đầu đáp lại :"Tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền cho tôi ."
      Trinh nữ Ma-ri lúc ấy mới đính hôn với một người nhơn đức làm thợ mộc tên là Jiô-sép (Joseph). Ông này là người chính trực, hứa hôn với bà Ma-ri chưa gần nhau mà bà đã thọ thai  thì lấy làm khó xử, nhưng không muốn làm nhơ danh tiếng xấu cho vợ, nên tính chờ đêm khuya lén trốn đi. Song khi nằm ngủ,Thiên thần đến bảo rằng:" Hởi Jiô-sép chớ ngại kết bạn với Ma-ri, vì người đang cưu mang con Đức Chúa Trời trong lòng mình mà vẫn còn đồng trinh , Ma-ri sẽ sinh con trai và đặt tên con là Jêsus.

               Đức Chúa Giáng Sinh

     Thuở đó Đức Bà Ma-ri cùng ông Jiô-sép ở tại thành Na-xa-rét xứ Ga-li-lê. Song tiên tri đã phán trước rằng đấng Messie (1) sẽ sanh tại thành Đa-vít gọi là Bết-lê-hem (Bethleem). Lúc ấy toàn cõi nước Palestine đã bị La-mã đô hộ. Hoàng đế nước này là Cesar August tryuền lịnh cho quan toàn quyền cai trị xứ Syrie là Quirinius bắt buộc các dân bị lệ thuộc ai nấy phải trở về quê quán mình mà ghi tên vào sổ kiểm tra. Đức bà Ma-ri và ông Jiô-sép quê ở Bết-lê-hem , cách xa Na-xa-rét trên mấy trăm ngàn thước, phải khó nhọc vất vả mới trở về xứ sở được. Khi về đến nơi thì trời đã tối, các lữ quán đông chật người không còn chổ trống. Nên cả hai phải ra đồng tìm nơi tá túc, nhưng chỉ gặp một cái hang đá của bọn mục đồng dùng cho chiên bò tạm trú, ông bà liền vào đó nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thì Đức mẹ sinh ra một hài nhi, rồi dùng khăn vải bao bọc con lại và đặt nằm trong máng cỏ , nơi để cho súc vật ăn.
     Cũng trong lúc ấy, các mục đồng ở gần đó thấy hào quang rực rỡ, thì liền có Thiên thần hiện ra bảo rằng:" Hởi các mục đồng chớ sợ, nghe ta báo tin mừng cho toàn dân, có đấng Cứu Thế giáng sinh tại thành Đa-vit gọi là Bết-lê-hem , đấng Cứu Thế đang nằm nơi máng cỏ có quấn một tấm khăn vải." Khi Thiên thần biến mất, các mục đồng mới bàn luận với nhau tới Bết-lê-hem xem thiệt hư thế nào.Đến nơi, tìm trong hang đá thấy một hài nhi sơ sanh liền quỳ xuống lạy.
      Tám ngày sau, Đức Bà Ma-ri đem con đến đền Thánh để mà chịu phép Cắt bì và xin thầy cả đặt tên là Jêsus (2) như lời Thiên thần bảo.

(1) Messie: Tiếng Hebreux có nghĩa là đấng đã chịu xức dầu
(2) Jêsus :   Tiếng Hebreux nghĩa là cứu thế.

               Thiên Chúa Giáo là gì ?

     Thiên Chúa giáo là đạo Đức Chúa Trời. Người theo đạo tin có một Đức Chúa Trời là Đấng Trọn Lành, phép tắc  vô cùng, dựng nên Trời , Đất , cùng muôn vật hửu hình và vô hình.
       Đức Chúa Trời có ba ngôi :
    -  Ngôi thứ nhất là Cha ( le père )
    -  Ngôi thứ hai  là  Con  ( le fils )
    -  Ngôi thứ ba là Thánh Thần ( le saint esprit )
       Ba Ngôi cùng một tính, một phép. Cho nên ba Ngôi cùng một Đức Chúa Trời. Ngôi hai xuống thế làm người.
            
         Mười điều răn Đức Chúa Trời
  
 1- Kính chuộng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự
  2- Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
  3- Phải giữ ngày sabbat
  4- Phải thảo kính cha mẹ
  5- Chớ giết người
  6- Chớ tà dâm
  7- Chớ lấy của người
  8- Chớ làm chứng dối
  9- Chớ muốn vợ chồng người
 10- Chớ tham của người
_______
      
      Bảy Hiền biên soạn           


Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List