Popular Posts

Monday, September 7, 2015

Triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma

From: "'   Dung Doan' ...@sbcglobal.net    wrote :

I AM PROUD TO BE A  BUDDHIST

Triet ly hay cua Duc Dat Lai Lat Ma

Triết lý sng bình d ca Đc Đt Lai Lt Ma


1- Hnh phúc không phi là th có sn. Hnh phúc đến t hành đng ca chính ta.

2- Nếu có th, hãy giúp người khác. Nếu không có th thì ít nht không nên hi ai.
3- Nếu bn mun người khác được hnh phúc, hãy thc tp t bi. Nếu bn mun được hnh phúc, hãy thc tp t bi.

4- Tôn giáo c
a tôi rt đơn gin. Tôn giáo ca tôi là s t tế.

5- Hãy nh
rng khi không đt được nhng gì bn mun, đôi lúc, li là s may mn tuyt vi.

6- Th
m quyn tuyt đi luôn da vào lý trí và s phân tích nghiêm túc.

7- Chúng ta có th
sng thiếu tôn giáo và thin đnh, nhưng chúng ta không th tn ti nếu không có tình người.

8- Chúng ta không bao gi
đt được hòa bình trên thế gii, ngoi tr chúng ta phi thc s có hòa bình trong chính mình.

9- Hãy tr
nên t tế bt c khi nào có th. Trên thc tế, ai cũng có th tr nên t tế.

10- N
ếu bn có s hãi v ni kh nim đau, bn nên quan sát xem bn có th làm được gì vi nó. Nếu bn có th, không có gì phi lo lng v nó. Nếu bn không th làm được, li càng không nên lo lng v nó.
  Triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Ảnh 1
LI VÀNG
__._,_.___

Posted by: su doan 

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List