Popular Posts

Sunday, December 28, 2014

ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO

  ĐẠO NÀO CŨNG LÀ ĐẠO ( tt 01 )


tất cả chúng ta đều là những con người sống chưa tới 100 tuổi, trong khi vũ trụ đã có hàng chục nghìn năm rồi nên không ai có thể chứng kiến tận mắt những gì xẩy ra từ khởi thuỷ, mọi suy đoán 
điều do chủ quan cuả mỗi cá nhân không phải là chân lý chung cho nhân loại và bắt mọi người phải tin theo, vì vậy mới có nhiều tôn giáo, nhiều chủ thuyết, nhiều giáo lý được trình bầy để cho mọi người suy nghĩ, tìm hiểu, cảm nhận như thế nào mà tin theo...
đa số những người tin theo một tôn giáo nào đó là do cha mẹ sinh ra truyền dậy  thành lề thói mà tin chứ không tự mình suy xét tìm hiểu cho rõ ràng tôn giáo mình tin theo nó như thế nào... cho nên chúng ta ra sức bảo vệ tôn giáo mình theo chỉ để chứng tỏ mình làm đúng nhưng thực chất không mấy người hiểu được cội nguồn ý nghiã tôn giáo mình tin theo mang ý nghiã gì ...

vì quan điểm cuả mỗi người đều là cảm nhận chủ quan cuả cá nhân nên không phải là chân lý chung cho nhân loại, vế thế  không cần phải đả kích nhau nếu quan điểm đó khác với suy nghĩ , niềm tin cuả mình...

chứng minh:
- nếu không có cha mẹ mình sinh ra mình thì minh không có, nếu không có ông bà sinh ra cha mẹ mình thì cha mẹ  mình không có, vậy người đầu tiên là ai?, loài người có thể gọi là Thượng Đế hay không?...
- nếu không có cây cam thì không có trái cam...nhưng ai tạo nên cây cam?
- nếu không có con gà thì không có trứng gà ... vậy ai tạo nên con gà?
mọi vật dụng con người đang dùng đều do bàn tay con người làm ra ... cái nhà, cái xe, máy bay, tầu thuỷ, lương thực, vật dụng các loại, vàng bạc, sắt thép .v.v... nếu con người không tạo ra tự nhiên nó có được không ???

Như vậy Đạo là tôn thờ Thượng Đế, đấng sáng tạo ra vũ trụ, vận vật ... giống như con người cậy dựa vào cha mẹ để tìm nguồn hạnh phúc, để được che chở, để được an vui, để được chúc phúc ban phát ơn lành, để là chỗ dựa tinh thần khi đau khổ, để tìm sự ủi an khi gặp bất hạnh, khi đau ốm, khi đối diện với cái chết vẫm cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc trong tâm hồn mà không sợ hãi , để luôn hướng về điều thiện, để nhận biết cuộc đời là tạm bơ không nên tham lam mà chém giết lẫn nhau để giành giật cái vật chất sẽ hư mất .v.v...  nếu tất cả đếu hiểu như vậy thì may ra thế giới sẽ có hoà bình, hy vọng  như vậy vì con người có linh hồn để nhận biết điều tốt lành, nhưng cũng còn cưu mang theo một thể xác đam mê vật chất để sinh tồn, để hưởng thụ luôn hướng về vật chất nhục dục, vì con người là một thể xác nuôi dưỡng chính mình trong đó chứa đựng một linh hồn, khi linh hồn rời khỏi thể xác thì thể xác đó sẽ chết ...

On Sunday, 28 December 2014, 23:30, hung vu <> wrote:

Tôi với tư cách cá nhân muốn được thảo luận với vị TCLAHAULA, trong sự hiểu biết  giới hạn cuả tôi, dĩ nhiên cuộc thảo luận có thể kéo dài vì không thể nói một lần mà đầy đủ được hoặc có nhiều câu hỏi mới nẩy sinh.

đề tài: Đạo nào cũng là Đạo.

 Nói đến Đạo là nói đến đời sống tâm linh ( là linh hồn mà mắt thường không thấy được gọi là cõi vô hình, đó là sự nhận biết cuả lý trí ) con vật khác con người là không có lý trí nên con vật chỉ có giác ( xác ) mà không có hồn.

Đời sống thể xác con người gồm các lãnh vực: chính trị, xã hội, văn hoá, kinh tế, quân sự, văn học, thể thao, văn nghệ, giải trí, du lịch .v.v... ( đời sống thể xác con vật không giống như con người chỉ có sinh tồn: tìm cái ăn để sống, tới muà sinh san ).

Trước hết chúng ta cần định nghiã : Đạo là gì? bởi vì khi thảo luận định nghiã Đạo là gì xong và khi đã đồng ý với nhau Đạo là như vậy thì ta sẽ có câu trả lời chính xác có phải  Đạo nào cũng là Đạo không?
1- Đạo là con đường dẫn ta đi tới cái đích: chân lý, sự thật, hạnh phúc, lễ nghiã ...  
2- Đạo là thờ phụng: Thượng Đế, Ông Trời, Thần Linh, Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ ... 
3- Đạo là chuẩn bị một cuộc sống khác sau khi thể xác chết và thân xác trở về tro bụi...
4- Đạo là nhân cách con người: nhân từ, yêu thương, từ bi, bác ái, vị tha, cứu giúp, từ thiện, ân xá, tha thứ, khuyên bảo giáo dân ăn ngay ở lành tránh xa điều ác ...
5- Đạo là tu thân, diệt dục ( tu là cõi phúc, yêu là đau khổ xa lánh nhục dục )
6- Đạo là hy sinh bản thân để đi giúp đỡ: người bịnh tật, trẻ thơ bị bỏ rơi, giúp những người gặp bất hạnh ( bịnh viện, cô nhi viện, trường học, viện dưỡng lão, trường dậy nghề )  

On Sunday, 28 December 2014, 17:43, "TCLAHAULA

Featured Post

NGHIỆP VÔ MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆP NHÂN QUẢ

  NGHIỆP VÔ MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆP NHÂN QUẢ Tôn Nữ Hoàng Hoa Trong bài viết "Nancy Nguyễn- Lớn Hơn cả bầu Trời (BIGGER THA...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts