Popular Posts

Sunday, June 5, 2016

Boy, 5, Calls 911 to Report 'Daddy Went Through a Red Light'


  Matthew Trần:

Hồi hôm, đang nằm xem Đài Fox News ..(vì tui điếc ..nên thường set NO cho âm thanh .. và chĩ theo zoãi bang kách đọc |closed captioned" mà thôi .. thì thấy có mẫu tin chuyễn viết như sau đây:

"Bé trai 5 tuỗi, gọi 911 báo káo là Cha nó đã  trong khi lái xe đã vựợt đèn đõ !!! .. Tui đọc không kịp, zậy mỡ PC và tìm thấy mẫu tin zưới đây ..khôi hài đ ..chịu được.
Chuyện như ri chĩ xãy ra ỡ Mỹ mà thôi. Mời xem. 

MT
PS: Chuyện ni làm tui nhớ lại câu chuyện ..cách đây độ chục năm .. khi mà TT Bush Con đang làm TT Hoa Kỳ:
Số là đứa con trai (teenager) cũa nguyên thũ Thống Đốc Floria đi chơi với bạn bè ..nhậu nhẹt .. xĩnh .. rồi lái xe theo hình rắn bò sao đó, bị Cãnh Sát công lộ bắt, nhốt .. Lẽ tất nhiên là cha mẹ nó sẽ được thông báo: Viên CS Công lộ đã được vị Thống Đốc đương nhiệm: Jeff Busk goại cám ơn và khen ngợi.
Lúc nớ cũng là lúc TThống Bush (anh) đang làm TT Hoa Kỳ .. đó là chưa kễ ..ông nội cũa hắn cũng đã một thời làm TT Hoa Kỳ luôn a nghen ..
Bên VN có thễ xãy ra như vậy đối với viên CS Công lộ không ??  Chắc không bao zờ xãy ra !!

Boy, 5, Calls 911 to Report 'Daddy Went Through a Red Light'
VIDEO: 6-Year-Old Calls 911, Rats on Dad for Missing Traffic LightPlayABCNews.com 
 

A 5-year-old Massachusetts boy may have a future in law enforcement.

The Quincy Police Department on Wednesday posted to Facebook a recording of a 911 call the boy placed to report his father had run a red light.
The boy tells a dispatcher: "Daddy went through a red light." He then describes the vehicle and says it was "in the brand-new car, my mummy's car." He doesn't identify himself.
When the dispatcher asks the boy what happened next, he says they went to the car wash.
Without missing a beat, the dispatcher asks to speak to the boy's father, who gets on the line and says, "Oh, no."
The dad then apologizes for the boy's call.
The dispatcher and the dad share a laugh before the dispatcher lets the dad off the hook.
__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List