Popular Posts

Monday, June 13, 2016

ĐỐI THOẠI LẠC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ...


On Saturday, June 11, 2016 9:25 PM, T.Huy <> wrote:

  ĐI THOI LC LONG QUÂN VÀ ÂU CƠ...


Chú Tễu's photo.


LI NÀNG ÂU CƠ
Trn Th Lam

Lc Long Quân chàng hi có hay
Bi
n ni sóng và lòng em qun tht
Trèo lên đ
nh non cao đ thu vào tm mt
Nh
ng sông núi bin b tng ghi du đôi ta.
Chàng đã đi bin bit phía khơi xa
L
i ước hn "khó khăn hãy gi ta"chàng còn có nh
Thi
ếp phn n nhi yếu mm như c
Con d
i cái mang muôn s cy nh chàng.
Đt Phong Châu xưa kia m mt khói Cam Tuyn
Khi v
n nước gian nan mà lòng người li tán
Nhìn con cháu hôm nay lòng thi
ếp bun vô hn
Dám mong chàng nh
cy bóng tùng quân.
Nếu bão ni lên t phía bin Đông
Ti
ếng trng Đng Đa có vang lên trong lòng hu thế
Ai bu
n kh vi mưa ngun chp b
Ai vun vén riêng t
ư ôm gic mng kê vàng.
Lc Long Quân chàng ơi, thiếp ngóng trông chàng...

L
I LC LONG QUÂN
Tuyet Trinh Thu

Ta đã nghe, nàng ơi, và không ch tiếng nàng
Mà còn ti
ếng ca trăm con, vn cháu
Ta đã nghe nh
ng căm hn a máu
Ta s
v, cùng sóng triu dâng
Ta tng nghe các con hô " Đánh" chng phân vân
Tin các con ch
ng dng dưng nhìn rng khô bin chết
Bao cái ác ph
ương Bc phương Tây đu cúi đu trước con dân đt Vit
Nàng c
yên lòng tin con cháu, nàng ơi
Ta cũng nghe các con lo âu: "T Quc nhìn t bin"
B
t n mênh mang, không ca đóng then cài
Ta s
v, không mang theo vn phép thn thông
Mà mang tri
u nim tin: cháu con mình sinh t trng, ln thành người...
T
trng!

P/s: Cô Trnh Thu Tuyết nguyên là giáo viên văn,
Tr
ường THPT Chu Văn An, Hà Ni.

NI OAN NÀNG M CHÂU

Nguyn Thanh Huyn

Đt nước mt ri ti đ xung M Châu
Ng
ười con gái ngây thơ biết làm sao mưu sâu kế đc
Ng
ười con gái ngây thơ ch khát khao hnh phúc
Ch
mun được yêu thương, gn bó, sum vy.
Nước không mt t khi Triu Đà xua quân sang đây
Mà m
t lúc An Dương Vương nh n thn thng gic
Chi
ến thng ly lng li gieo mm bt trc
Khi v
n nước treo vào cái ly n vô tri.
Nước không mt vì n thn Trng Thy mang đi
Mà vì An D
ương Vương lơ là cnh giác
Đ
gic vào nhà ti ai to nht?
M
Châu l sai lm là bi t đâu?
Gic đến sát chân thành còn chuc rượu cùng nhau
Đ
t nước lâm nguy cùng con lên lưng nga
Khi gi
c đui cùng đường không th quay li na.
Chém đ
u con ri bin bit đáy bin sâu.
Có ai thy oan không nhng git máu M Châu?
Ai ng
ng vt đường lông ngng rt
D
u chân nga bi đường còn lp hết
Mà gió cu
n khói bay la cháy ngp tri...
M Châu xưa đã b chém đu ri
T
ượng đá mang đn đau ngàn năm chưa hết
Xin đ
ng thêm nhng M Châu chu li oan nghit
Vì gánh t
i thay cha bên b bin mai này.

P/s: Tác gi Nguyn Thanh Huyn còn có bút danh khác là Nguyn Lam Đin, Thin Nguyn. Hin nay, cô là giáo viên Ng văn, trường THPT Chuyên Nguyn Trãi, tnh Hi Dương.
__._,_.___

Posted by: PhamThai 

Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List