Popular Posts

Friday, November 30, 2012

Thế giới sẽ chìm trong bóng tối 3 ngày trong tháng 12/2012 ?


Tôi có đọc được một số kinh, sấm cơ của một số đạo giáo miền Nam VN có nói thời  điểm trời đất tối đen 3 ngày đêm, ma quỷ đầy đường, loạn lạc chết chóc rất nhiều nhưng không phải là tận thế mà là sự thanh lọc, những kẻ thiện lương sẽ được giữ lại lập đời thượng ngươn thánh đức.
 
Bộ mặt của địa cầu thay đổi,  nhiều vùng đất sẽ chìm mất không còn trên bản đồ, trái đất sẽ lệch trục khoảng 90 độ, từ đấy mặt trời sẽ mọc từ phương chính Bắc, Việt Nam sẽ hưởng khí hậu ôn hòa và là thánh địa của thế giới.
 
Vị minh vương thánh chúa sẽ ra đời cứu dân độ thế, ngày ấy sẽ không còn xa.
 
Bọn CS Tàu và Việt , Cuba, Bắc Hàn sẽ cáo chung và đền tội ác.Một số các nước Âu Châu mang nhiều tội ác với nhân loại cũng sẽ chịu nhiều thảm cảnh.
 
Ngay bên Thiên chúa giáo cũng có nói về 3 ngày nầy .
 
Xin hé lộ cho mọi người là vị minh vương nầy đã được ơn trên thọ ký và hướng dẫn tu hành trong một thâm sơn từ hơn 37 năm nay; vị nầy đã đạt được trình độ có nhiều quyền năng siêu nhiên ( phép thần thông ) sẽ xuất thế khi thời cơ đến.
 
Tôi gởi kèm đây một bản cơ sấm của đạo Cao Đài được ban vào năm Canh Tý (1960 ).
 
 từ đó đến nay tất cả những sự viết đã qua đều đúng như cơ sấm nói, xin mọi người đọc và phổ biến, xem thật kỹ ở những đoạn nói về thời cuộc thế giới và Việt Nam.
 
Quý vị cũng nên tìm đọc lại tài liệu Ông Đạo Nhỏ do Thiếu tướng Nguyễn Văn Chức ghi lại đã được gởi lên net trước đây.
 
Có điều là tướng Chức hay ông Đào Minh Quân  gì đó nếu có mệnh trên giao thì cũng chỉ ờ nhiều lắm là hàng Bộ Trưởng hay Đổng Lý văn phòng gì đó mà thôi.
 
Còn các vị tự xưng thần xưng tướng, vua chúa gì đó đều là những cái loa truyền báo về sự ra đời của vị thánh chúa chính thức mà thôi.
 
Trân trọng . LÍNH GIÀ .

 

             

                   CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA  

 

                      Tý thời, ngày 18 tháng  5 năm Canh Tý ( 1960 )

 

THI:    NHỊ thập bát môn chuyển cửu trùng

          LANG đài Phật pháp quảng bao dung.

          HIỂN linh LONG hội HOA  Thiên Định

          THÁNH, Phật, Thần ,Tiên độ kẻ trung .

Chào  chư Thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng có Khương Thái Công ngự bút. Tiên Thánh xin xuất ngoại hộ cơ.

                             Tiếp diễn : Thi

          KHƯƠNG ninh  thạnh trị biết bao lần

          THÁI lập thương đời có đặc ân.

          CÔNG đức cao dày

 ra chiếm bảng GIÁNG khai ngươn hạ đại phong thần.

          Lão chào mừng chư Thiên mạng, lão đên đây phụ trách cùng đức DI LẶC PHẬT VƯƠNG để thỉnh  PHẬT, TIÊN, THÁNH, THẦN đến chứng minh việc sắp chương trình LONG HOA ĐẠI HỘI.
 
Vậy  chư Thiên mạng cung nghinh, TAM TRẤN, TAM GIÁO cùng ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ lại lâm chiếu  chỉ để chư Thiên Mạng thọ ký xem đó làm bước  tiến hầu có thi hành trách vụ của mình mà Chí Tôn giao phó.
 
Lão chào chung tất cả đàn tiền. Lão kiếu.

                             Tiếp điển  :  Thi

          THẦN , TIÊN hội lại luận chương trình,

          VIỄN TRẤN THẦN OAI đến chứng minh ( thăng )

          NAM HẢI QUAN ÂM tùng thính lịnh ( thăng )

          GIÁO TÔNG THÁI BẠCH ngã KIM TINH.

          Tam Trấn mừng chư Thiên mạng. Khá  thành tâm cung nghinh Tam Giáo lâm cơ chứng đàn ( thăng )

                             Tiếp điển  : Thi

          THÍCH CA PHẬT TỔ giáng trần gian ( thăng )

          THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN đến chứng đàn ( thăng )

          KHỔNG THÁNH NHO TÔNG ra chuyển thế ( thăng )

          Ban ân đồ đệ tiếp THIÊN HOÀNG ( thăng )

                             Tiếp điển  :  Thi

          HỒNG QUÂN LÃO TỔ hóa phân trời ( thăng )

          KIM MẪU DIÊU TRÌ chứng kiến nơi ( thăng )

          Cha  cả linh hồn thầy NGỌC ĐẾ

          Ban ân lớn nhỏ khá nghe lời.

          Thầy linh hồn mừng mỗi con nam nữ ấu tử có mặt giờ nầy Thầy ly cung Bạch Ngọc đến chứng lể và sắc chỉ cho DI LẶC PHẬT VƯƠNG truyền lời việc LONG HOA ĐẠI HỘI để cho các con phân phụ trách. Thầy đã có đặc ân cho KHƯƠNG THÁI CÔNG , vậy các con khá tuân lịnh.

                   Thi :

          DI LẶC thầy giao lịnh chưởng quyền

          LONG HOA ĐẠI HỘI thỉnh thần tiên.

          Tay cầm ấn ngọc ban và thưởng

          TAM GIÁO CÔNG ĐỒNG sắc chỉ truyền.

Thầy ban ân lành các con. Thầy hồi Bạch Ngọc.( thăng )

                   Tiếp điển  : Thi

          DI vì Thánh lịnh của Trời ban

          LẠC hội công đồng tại thế gian.

          PHẬT luật y hành cho phải phép.

          VƯƠNG mình trạch đức mới phân phàm .

BÀI :

          *Cuộc trần hoàn khai Thiên chí cực

          Nay phục thỉ phản lực quy nguyên

          Khiến nên nhân loại nan tuyền

    Ngũ châu xáo trộn đảo điên trần hoàn.

          *Đại quốc mạnh bất công luật pháp

          Tiểu nhược nguy nan đáp hoàn bình.

          Phải cam tâm chịu lụy mình        

   Sớm TẦN chiều SỞ thân hình ngẩn ngơ.

          *Do tịch địa Thiên cơ mới mở

          Lập Tam Kỳ phản trở Thượng Ngươn

          Lạc loài đạo đức chơn nhơn

  Tồn sanh nguyên chưởng trong cơn mạt đời.

          *Tiên khai đạo Thầy Trời chuyển hóa

          Phân Tam Giang danh tá CAO ĐÀI

          Càn khôn chúa tể linh oai

  Độ đàn con dại trần ai khổ sầu.

          *Nay đúng giờ quy nguyên TAM GIÁO

          Hòa hiệp ngày cấp tảo chưởng binh.

          Cao tân cộng hưởng đồng tình

  CAO ĐÀI DUY NHÂT TỔ ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

          *Đưa anh tài đống lương đạo đức

          Rước vĩ nhân trí thức dụng hòa

          Đạo đức hiền hiếu quốc gia

   Lên bờ Tây vực được qua Bắc Đài.

          *Chúng đệ tử Phât nay nghe lịnh

          Sắc chỉ ta phụng thỉnh Ngọc Hoàng

          Cầm cân thưởng phạt trần gian

   Trước lo trị Đạo, sau toan trị đời .

          *Lý do ta để lời tuyên bố

          Lập chương trình ức độ LONG HOA

          Khổ lao Tiên Phật hằng hà

   Cồn dâu hóa bể luật đà đổi thay .

          *Đạo tỷ số không ngoài ba sáu

          Đời hai ngàn tuyên cáo cũng trong

          LONG HOA khai diễn đại đồng

  Nạn tai người thế khắp trong trần hoàn.

          *Thu than cảnh Đông tàn để lại

          Xuân không già hóa phải hoa râm

          Lần tay tính lại mấy năm

  Thiên sanh ư Tý ngoạt canh nhựt thời.

          *Đừng ngạo biếm lẳng lơi tấc dạ

          Chớ khoe khoan trồng đá dời sông

          Trời Nam phụng kiến ngô đồng

  Đất vàng hạt quý cá rồng phi thiên.

          *Đời danh lợi quý quyền chen chúc

          Đạo không ngoài lúc thúc chạy theo

          Bên lền đường cái thông reo

  Bóng huỳnh thấp thoáng trông theo đèn mờ.

          *Cảnh hùng vĩ cẩn cơ nhân loại

          Tiếng ó reo bên bãi tha ma

          Lời than nầy cửa, nọ nhà

Giấc mơ tỉnh dậy trời đà quá trưa.

          *Cày sao còn NGHIÊU chưa đủ lối

          Cuốc nguyệt đài THUẤN vội thôi đi.

          THẠCH SÙNG danh lợi còn gì

  NHAN UYÊN bầu nước có chi nhọc nhằn.

          *Lấy chuyện xưa phân trần tích củ

          Dẫn việc nay nhắn nhủ cho đời

          Người nay sao lại lỗi thời

  Đạo không ra Đạo mà đời cũng không.

          *Đời mê ngủ thôi không hy vọng

          Đạo mơ màng tiếng trống điểm sang

          Thu qua rỉ rả Đông tàn

  Đông tàn thì cũng thương tan nỗi niềm.

          *Từ bao lâu môn đồ trông ngóng

          Nay làm sao đặng trọn đức hiền

          Còn gì thống nhất quy nguyên

  Còn gì chi phái ảo huyền mộng mê.

          *Đời mong vọng đường về tổ quốc

          Đạo không cần Bạch Ngọc ở đâu.

          Trót sa chân khỏi nhịp cầu

  Gọi rằng qua vịnh gọi đâu bến bờ.

          *Không hay biết thời cơ huyên náo

          Thì cho rằng phép Đạo chẳng linh.

          Chư môn bởi thiếu đức tin

  Mò lần đêm tối bất bình lối đi .

          *Tý canh nghiệp huyền vi chuyển hướng

          Tý 12 thạnh vượng thái hòa

          Khi lành ngắm nhả làm hoa

  12 Nhâm Tý còn xa dặm dài.

          *Trong hai ngàn bảy hai niên vận

          Ngoài tám tư ba tám ngoạt canh

          NGÔ ĐỒNG PHỤNG ĐẬU SƠ CÀNH

  CÂY LAO ĐỢI TUYẾT TRỔ XANH BÔNG VÀNG .

          *Xa tiếng vạc kêu vang đêm vắng

          Gần nhôn nhao cờ trắng quanh cầu

          Ó vàng có chọi diều hâu

  Trên cành cu gáy bồ câu rủ về .

          *Đường dặm dài lối dê in dấu

          Bóng trăng tà khuất dậu tre xanh

          Bao nhiêu thời sự bất thành

  Bấy nhiêu dâu bể tan tành còn chi.

          *Nơi sơn đảnh còn gì ngọc đá

          Chốn thung tòng hoa quả thiên minh

          Vài hàng cao ẩn bút tình

  Đề thơ tuyên bố CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA.

          *Phần khai thông cùng là tư tưởng

          Nhắm mục tiêu ấn tượng ngay vào.

          Gìn lòng đạo đức tương rau

  Lập trường bác ái được vào thi khoa.

          *Đời bình trị mới là chế giảm

          Mới phân ra cửu phẩm, tam thừa

          Cái dày, cái nhặt, cái thưa

 Đạo trong tỷ số chỉ chừa một thôi.

          *Mỗi hướng lãnh dụng thời khả đắc

          Có vậy liền tay bắt miệng hô.

          Chung tay lo cứu tiền đồ

Trên thì đạo đức gấm tô hoa màu.

          *MỘT LỜI NÓI LÚC NÀO CŨNG VẬY

          SƠ MỘT LỜI TỔN HẠI KHUYNH NGUY 

          LONG HOA ĐẶC TRÁCH NHIỆM KỲ

  MỘT LỜI SAI LẠC ẮT THÌ MÃI SAI.

          *Phải cặn kỷ một hai chu đáo

          Xem tận tường người Đạo thật thà

          Việc gì họp lại năm ba

  Bàn cho cạn lý đem ra thực hành .

          *Trước ma quỷ vuốt nanh xiềng xích

          Rủi lâm vào mục đích chết thôi

          Sợ Trời hơn cả sợ người

  Trung thành đạo đức đặng ngôi đại thần .

          *Phần Hiệp Thiên ân cần ổn cố

          Ban thỉnh mời Tứ Bộ giáng đàn

          Phật, Tiên xuống chốn trần gian

  LONG HOA ĐẠI HỘI giáng đàn diễn khai.

Vậy chúng đệ tửnghiêm chỉnh đàn tiền có Tứ Đại Bộ Châu đến khả cung nghinh , bần tăng kiếu(thăng).

                   Tiếp điển : Thi

          Tứ Đại Bộ Châu đến tá cơ.

          Giáng lâm trần thế một đôi giờ.

          Chương  trình đại sự ghi vài điểm

          Bút ngọc để lời mượn phú thơ.

          Lảo chào mừng chư Thiên mạng đàn tiền đẳng đẳng được phép tọa thoàn nghe lão khải giáo.

Bài :

          Ngồi đàm luận chư huynh Đông Bắc

          Ánh hào quang ngũ sắc chói ngời.

          Phật vương Di Lặc  đến nơi

Bước  vào vui vẻ liền mời ta đây.

          *Trời trong lắng tiếng chày trong xóm

          Đất tươi mầu mấy khóm hương lan

          Sắc vâng đại diện giáng đàn

          Rằng ta Nam Thiện Hồng Bàng là đây

          *Lần tay tính năm này cũng Tý

          Tý mấy kỳ Thiên ý đã phân

          Tý khai, Tý chuyển mấy lần

  Tý Canh đã đến hồng trần gian lung.

          *Tý Nhâm đến quanh vùng thế giới

          Đặng an lành lạc thới âu ca.

          Chim linh đậu trước thềm nhà

  Là điềm đại họa Long Hoa diễn tuồng.

          *Ta nhận thấy vô phương cứu cánh

          Tý bao giờ bóng ảnh sai đâu.

          Gượng vui cười đặng che sầu

  Buộc lòng đến chúng thất câu ngỡ ngàng.

          *Phải chứng cảnh lầm than thảm khốc

          Nhớ khi phân Trời Đất đến giờ

          Chưa hề náo nhiệt Thiên cơ

  Mà nay náo nhiệt thẩn thờ thân tâm.

          *Một thời gian ba năm lặng lẽ ( ha )

          Liên miên trường trông thấy buồn tanh.

          Đó là ngày Đạo đã thành

  Thành ngày tận thế nhân sanh khổ lòng.

          *Tay hướng lãnh tiền phong chức sắc

          Bịnh trầm kha nghèo ngặt thuốc chi.

          Linh đơn có những thứ gì

  Nằm trên tủ thuốc phải thì chịu đau.

          *Lời ngụ ý hiểu sao tự xét

          Máy Thiên cơ lậu thiệt khó lòng.

          Lượng mình đảm nhiệm Thiên phong

  Thiên Vương đến dự giã trong đàn tiền.( thămg )

                   Tiếp điển : Thi

          Ngã Thiên tướng giáng miền trần thế

          Chào  chư Thiên tịnh để nghe ta

          Đặng thơ Di Lặc thỉnh mà

  Mời ta phê chuẩn Long Hoa chương trình.

          *Đề một chữ đồng tình sanh chúng

          Ghi một lời bóp bụng nghe theo.

          Éo le máy tạo ngặt nghèo

  Than ôi họa phước đều theo hành tàng.

          *Tý Canh nghiệp muôn ngàn khổ não

          Đến Giáp Thìn trận bảo khồ đau

          PHAN VƯƠNG, NGUYỄN TÁI, TRẦN GIAO

  Thìn thăng, Tý xuất tiêu hao vạn loài.

          *Người ăn muối kẻ thời khát nước

          Nghĩ buồn cười mưu chước lung tung

          Ai rằng ta cũng anh hùng

  Khoe khoan chánh nghĩa, tận trung giống nòi.

          *Hùm ngồi chuồng chờ coi thịt lại

          Tận vào mồm mới nhảy lung tung

          Chẳng may gặp choảng beo rừng

  Vồ ngang bị táp nhãy tung chạy đùa.

          *Beo đắc thế hục hùa theo dính

          Hùm bao giờ chịu nhịn hay sao.

          Đôi bên đều trổ tài cao

  Cả hai lòi ruột chẳng nào còn nguyên.

          *Một dãy núi một chuồng trong ổ

          Kiếp thú cầm quái gở biết chi

          Người sao cũng tánh ta thì

  Hết đời beo cọp còn gì lo toan.

          *NHỰT, NGUYỆT, TINH ba  lành sinh khí

          Nguyệt tinh đông đêm ví có nhau

          Sáng trăng thì chẳng có sao

  Sao nhiều đêm tối trăng nào còn đâu.

          *Đồng sanh khí trong bầu trời đất

          Quyết liệt vì tính chất hùng thiêng.

          Làm cho quả đất chinh nghiêng

  Thần hao, tinh kiệt khí riêng lạnh lùng.

          *Luận Thiên cơ nghiệm cùng thân thế

          Có phải đời tận thế hay không ?

          Tới đây vừa mãn diễn đồng

  Ta rời phận sự ghi trong chương trình. (thăng ).

                   Tiếp điển  ; Thi

          *Đang luận xét chương trình định đoạt

          Đặng phúc chơ Di Lặc đến liền.

          Ta là đại diện TẢNG TIÊN

  NGÃ TÂY PHƯƠNG SÓC giáng miền trần gian.

          *Chào Thiên ân trung đàn nghiêm chỉnh

          Được tọa thiền an tịnh nghe phân.

          Lệ rơi từ giọt thương trần

  Đề thơ chứng kiến hồng trần gian nan.

          *Lần tay bấm từ trang thế kỷ

          Dắt tay nằm suy nghĩi ngổn ngang.

          Than ôi máy tạo hành tàng

  Bánh xe luân chuyển trần hoàn đổi thay.

          *RỒNG uốn quanh đầu quay đất Bắc

          Mình tại LÀO đuôi vắt qua NAM.

          Chân đưa đất MIẾN thung CHÀM

  Kỳ dương lộn xuống THÁI LAN phi đằng.

          *HẠ UY DI bóng trăng vần vũ

          Chốn MÃ LAI tinh tú hiện ra.

          Trời chiều bóng ngã ác tà

  ĐÀI LOAN núi đá phun ra tít  mù.

          *THĂNG LONG cảnh lu bù khói lửa

          Khách vi vu rải họa trời ÂU.

          Hiềm Ý ĐẠI LỢI buổi đầu

  BÁ LINH tiếng trống canh lầu điểm sang.

          *Dù muốn không cũng trông đến đó

          BỈ xâm rồi phải có HÒA LAN

          Làm cho khách tới lạc đàng

  LIÊN cùng GIA NÃ nào an cõi lòng.

          Viễn khắp nơi thiên long địa chấn

          Cả muôn vùng những trận cuồng phong 

          Gớm ghê những phút thủy hồng

  Chia rành kinh tuyến rẻ đồng BA TƯ

          *Nhiệm vụ ta từ từ gác bút

          Đã xong rồi đôi phút luận bàn

          Giả từ chư đệ lưỡng ban

  Ta về đồng nội tính toan sau nầy .

                   Tiếp điển  : Bài .

          *Nhìn Nam, Bắc , Đông, Tây bốn hướng

          Ngó xuống trần khí tượng xung thiên

          Lần tay tính lại mấy niên

  Xem coi trần thế dữ hiền ra sao.

          *Phút KHƯƠNG THƯỢNG bước  vào ra mắt

          Rằng có thơ Di Lặc gởi mời.

          Nãy giờ lão đợi hết hơi

  Chờ TÂY PHƯƠNG SÓC dứt lời ra sao.

          *Bần đạo đây VƯƠNG NGAO LÃO TỔ

          Để đôi lời cứu bổ chương trình.

          Chư hiền tỉnh tọa tâm thành

  TU HÀNH THÌ ÍT, GIẢ DANH THÌ NHIỀU.

          *Có ăn chịu đành tiêu diệt đáng

          Không ăn thì cũng nán họa tai.

          Từ xưa kinh sách phô bày

  Dạy đi nhắc lại có ai đâu hành.

          *Ngao ngán thay kỳ sanh nguyên tử

          Hóa chất nầy đâu tự muôn đời

          Ngũ hành sắp biến tới nơi

  Hành tinh diễn tự một thời chín ra.

          *Một có chín , chín thời tám mốt

          Tám mốt là tính nốt bao nhiêu?

          Tử đi sanh khắc một chiều

  Ngũ hành chinh chống binh tiêu diệt người.

          *Biến hóa đây thay Trời chẳng đặng

          Vâng lịnh Trời lãnh lịnh kỳ ba

          Coi chừng CANH NGŨ ướm ra

  Lôi đình chấn động trỗi ba quốc hồn.

          *Chim chắp cánh bay lần BẢY NÚI

          Cá quật đuôi mừng lội qua sông.

          Cây khô khỉ ngó thèm bần

  Cỏ rầu nội quạnh mong cần có đâu .

          Chương trình luận để vài câu

  Giả từ đàn nội ta thâu điển hồi .( thăng ).

                   Tiếp điển  : Bài.

          *Luận về đại hội nhơn sanh

          Đời thay, đạo đổi ngũ hành chyển luân.

          Xuân GIÁP THÌN nửa mừng nửa khóc

          Năm não sầu trách móc đệ huynh.

          Gây bao nhiêu chuyện bất bình

  Mang về tai họa chống kình với nhau.

          *Hạ tiếng ve gọi sầu tỉnh lại

          Đạo phân trần phải trái chuyện xưa

          Nước đời trong lóng đục ngừa

  Mồi ngon lưỡi béo cũng vừa lòng tham.

          *Ngoài 16 phân đoàn vĩ tuyến

          Trong NAM nầy uyển chuyển pháo xe

          HOÀNH SƠN câu thúc nhiều bề

  Đoàn ong tấp nập kéo về CHI LĂNG.

          *Nơi DIỆN THIỀN cầm đăng khải trí,

          Chốn chương tòa suy nghĩ vẩn vơ.

          Nước non trong cảnh mịt mờ

  Ngày sau phó luận bấy giờ gặp ta.

          *Thu phong thủy sông Hà tràn tới

          Cảnh mịt mù đi có về không

          Thái dương rọi trước phương Đông

  Đến năm ẤT DẬU LẠC HỒNG điềm may.

          *Gà  eo óc niên dài ngoạt vắn

          Chó lạc đường về đặng yên nơi

          Heo ra muôn cảnh rã rời

  Nước dâng tràn khắp tơi bời dân NAM.

          *Chuột ngoi ngóp tìm đường lẩn tránh

          Trâu quay về tạm cảnh yên nơi

          Nhân dân than khóc ngất người

  Tai trời, ách nước ôi thôi khắp cùng.

          *Lần tay tính còn quên hay nhớ

          GIÁP NGỌ rồi TẦN SỞ chia hai.

          Trên đường lao lý dặm dài

  Ngày đi tháng lại những ngày thương tâm.

          *LONG HOA điểm đầu CANH TÝ luận

          Bao niên trường Hoàng chủng uy danh

          Mười hai lần chyển ngũ hành

  ĐÔNG ÂU, TÂY Á tan tành còn đâu.

          *Thủy hỏa phong hoàn cầu chấn động

          Trảm long xà nhất thống phong cương.

          Đến năm ẤT DẬU mới tường

  Ai còn, ai mất, ai thương chủng loài.

          *Qua Kỷ Dậu Phật ngài phán xét

          Còn Thanh Long, Minh Nguyệt bài khai.

          Lần lần chữ Vạn bùng bay

  Trăng sao mây án đổi thay dạ cầu.

          *Nước non nhuộm một màu xanh xám

          Núi sông dài bao quản chi chi.

          Đạo khai đã đủ Tam Kỳ

  Đem về một mối để quy chủng loài.

          Chủ nhân ông CAO ĐÀI phán đoán

          Quỷ thần hờn người oán than ôi.

          Thiên khuynh TÂY BẮC phục  hồi

  ĐÔNG NAM thể chất khuyết rồi lại tan.

          *Lấp biển THÁI qua hào ĐÔNG Á

          Số  thành NAM vào ngã TÂY PHI.

          Bàn tay NAM TỘC có gì

  Chuyển người ngoại tộc tới quy Hán thành.

          *Mượn ngũ châu nhựt hành, nguyệt hãn

          Dụng cán cân nền tảng ĐÔNG ÂU.

          Trả vay chung thủy đáo đầu,

  ĐẠI TÂY DƯƠNG chuyển, ĐÔNG ÂU điêu tàn.

          *ẤN, MÃ, MIẾN tiếng than ai thấu,

          NAM HÀN cùng MÃ TỔ, KIM MÔN,

          TỨ XUYÊN sông đã dập dồn

  LIÊN BANG xáo trộn nó dồn TƯ KHOA.

          *HIỆP CHỦNG QUỐC thành HOA THẠNH ĐỐN

          Phẫn uất lòng hổn độn khóc than,

          Không khoe giàu có bạc vàng;

  Một cân bạc đổi một tràng cân rau.

          *Xà hãm tỉnh lọt vào trong lưới

          Quyết  liệt rồi thế giới điêu tàn.

          Tam ngươn xoay chuyển trần hoàn,

  Dầu không dầu muốn họa tràn cũng chung.

          *Năm tháng ngày lao lung từng khúc,

          Không thời gian một phút yên đâu,

          Đao binh óng dậy buổi đầu

  Bảy năm bước một đâu đâu cũng đều.

          *Hết chủ nghĩa danh nêu cùng khắp,

          Tới khoa trương chủng tộc dẫy tràn,

          Lập thành trận địa nát tan,

  Tai nguy khí độc chiến tràng thi nhau.

          Nạn nguyên tử tiêu hao 5,6

          Tai họa Trời huyên náo 2,3

          Cộng đi đếm lại rõ mà

  Mười hao tám, chín mới ra thái bình.

          *Để cứu vãn tình hình nhân loại,

          CAO ĐÀI chọn giống NAM GIAO

          Nguyên linh bày bố đạo cao trận đồ.

          *Cửa sanh ly bước  vô Bác quái,

          Mở đồ thiên trấn tại Hà Tiên.

          CỬU LONG MÔN, NGUYỆT HẬU MIỀN

  Trung giang CỬU KHÚC nối liền Khảm khai.

          *Thất thập địa Bồng Lai Khôn trấn,

          Chỗ thần tiên lượt trận xuất binh

          TÂY NINH tổ ấm gia đình

  Là nơi QUỐC HỘI vạn linh luận bàn.

          *Trung tâm Bạch Hổ quang bày bố,

          Cửa Tây cung Hắc hổ huỡn sanh,

          CỬU LONG phún thủy mây thành,

  Trong ngày thất dạ ngũ hành bình yên.

          *Phân phàm thánh ca tràng tuyển lựa

          Khúc BẢO GIANG tôi chúa vui mừng.

          BỬU TÒA thanh thế TRUNG HƯNG

  THÁP MƯỜI hoa lệ đổi rừng AN GIANG.

          *ĐỒNG THÁP ngóng thở than lệ đổ,

          Đất ĐỊNH TƯỜNG dời chỗ đổi sông,

          Một giờ địa chấn lôi phong,

 SÀI THÀNH, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG còn chi.

          *Mười hai năm vật gì cũng đổi

          Đất PHÙ TANG rùng dội rên la,

          Sóng tràn địa lục TRUNG HOA,

  ĐÀI SƠN núi đá phun ra ngất người.

          *Chớ hấp tấp vội cười đây đó

          Than một lời lệ đổ thâm bâu,

          Đổi thay trọn quả địa cầu

  Cao tài DUY VẬT đáo đầu mới hay.

          *Cứ mãi miết đua tài kình chống

          Vẫn hoài hoài nuôi mộng đấu tranh

          LỚN XÚI DỤC, NHỎ TÁN THÀNH,

  ĐẤU TRANH AI HƯỞNG CHỈ RÀNH ĐÂY COI.

          *Đường tên đạn đường toi sinh tử

          Có mấy đời hung dữ vẹn toàn,

          Thì ra cướp trộm giàu sang,

  Còn người hiền đức lang thang tội tù.

          *Đời tàn bạo bóng cu chóng mất,

          Chơi dao thì định chắc bị dao,

          Xưa nay chém giết anh hào

  Vui say súng đạn ai nào toàn thây.

          *Hội THẦN THÁNG ĐÔNG TÂY NAM BẮC

          TAM GIÁO TÒA vỡ luật xét minh,

          Dù cho dạ sắt lòng đinh

  Lệ vơi dài vắn đồng tình xiết bao.

          *Vì chơn linh nhiều màu xinh xắn,

          Lớp thú cầm tu đặng hóa than,

          Oán gây chuyện trước Phong Thần

  Kẻ đôn người đốc, kẻ mừng kẻ lo.

          *Luật Thiên định không cho huỡn xác

          Lẩn linh hồn thưởng phạt vong tồn .

          Diệt luôn một số linh hồn,

  Không đày,  không đọa, bảo tồn cũng không.

          *Đại nguyên căn khó lòng cứu vãn

          Phạm sát sanh là phạm Thiên điều.

          Tu hành đã có mục phiêu

  Không thương  đừng ghét bây nhiêu là còn.

          *Chương trình điểm ngời son khó nhoc,

          Nhứt định rồi thưởng phạt rõ ràng.

          Người sầu, quỹ khóc, thần than

  Trời thay,  đất diệt thế gian tan tành.

          *PHẦN THỨ NHẤT: Chiến tranh gây hấn,

          Tức  bực rồi đại nào thứ ba.

          Chín năm tan nát cửa nhà

  Họa  phân chủ nghĩa bất hòa gian lung.

          Ngôi thứ BA anh hùng trổ mặt.

          *PHẦN THỨ NHÌ : Tính chất DUY TAM

          Chia ra tôn giáo ba phần,

  TÂY PHI,  BẮC ẤN chiếm lần ĐÔNG NAM.

          *PHẦN THỨ BA : Ôn hoàng vận chuyển

          Gió mưa hòa sấm điện chớp giăng

          Lành còn dữ mất chưa yên

  Long kỳ,  cù rống liên miên ầm đùng.

          *PHẦN THỨ TƯ : Đất rung núi ngã

          Bao lâu đài đổ xả thây phơi,

          Cho gà tiếng bặt đêm ngày

  Đường  không nhà trống chẳng ai một người.

          *PHẦN THỨ NĂM : Đổi trờii thay đất

          Chuyển ngũ hành thất nhật liên mien

          Công đồng PHẬT, THÁNH, THẦN TIÊN

  TÂY  PHƯƠNG CỰC LẠC tại miền trần gian.

          *PHẦN THỨ SÁU : Thiên Hoàng  trở lại

          Phân càn khôn thế giới ra tư

          Thái  Dương chính BẮC lên từ.

  Thái  Âm luân chuyển đêm như ngày giờ.

          *PHẦN THỨ BẢY : Chia bờ ranh giới

          Lập Địa Hoàng vận đổi cỏ cây

          Bốn mùa thời tiết Đông Tây

  Mưa  hòa nắng dịu gió mây trong vòng.

          PHẦN THỨ TÁM : NHƠN HOÀNG trị thế

          Đạo đức gìn luật lệ an bang

          LONG HOA đẵ hết lệ tràng

  Âu CA LẠC NGHIỆP bình an vui vầy ( thăng )

                   Tiếp diễn  : Thi

          DI về cao thượng mật tâm thư

          LẠC  nẻo xa xăm cách bến bờ.

          PHẬT PHÁP tà quyền nên biến cải

  VƯƠNG trong thập ngoạt đổi Thiên cơ .

          THI : Vì việc tà thần mới đổi thay

          Làm  cho đệ tử phải ai hoài.

          Bản đồ lậu sự nên thâu lại

  Tạm một thời gian Phật đảo đai.

          BÀI : Nay Phật vương ban ân đệ tử

          Tỉnh  tọa thiền ưu lự nghe phân.

          PHẬT nay xuống chốn hồng trần

  Để lời chỉ bảo Thiên ân lo lường.

          Từ tam miền trung ương cũng thế,

          Bảng  HUỲNH ĐẠO tạm bế thời gian.

          Tà ma lợi dụng đạo vàng

  Giả  danh giả nghĩa làm càng chẳng kiên.

          *Lũ yêu quỷ Thần tiên chẳng kể

          Phải tạm ngưng quyền thế nhất thời

          Chẳng nên thố lộ cơ Trời

  Làm  cho ma quỷ tiếng đời mỉa mai.

          *Hạ tấm bảng Thiên Khai Huỳnh Đạo

          Đợi  đến ngày Phật bảo hành bương.

          Khuyên đệ tử dạ chớ sờn,

  Có ta trị thế khải đời thiên minh .

          *Ngày Thiên khai huỳnh đạo trở lại

          Ấy là ngày khai tại Vĩnh Long       

          TÂN HÒA TỰ có sắc phong

  Là cơ  DI LẶC đại đồng uyên thâm.

          *Quỷ xuất hiện miền đông thành nội,

          Để phô bàn cái dối giả danh

          Lợi dụng Thiên Khai Đạo Huỳnh,

  Cũng  cơ bút chuyển huyền linh NGỌC HOÀNG.

          *Lòng dục vọng nhân tài đô thị

          Tưởng đâu rằng Thiên ý bài khai

          Nào ngờ lũ quỷ dụng oai

  Mượn danh NGỌC ĐẾ mà bài chuyển riêng .

          *Khổ cho đạo điều nghiên chẳng nổi

          Cứ  mãi mê tiếng gọi rền vang.

          Lý thuyết mê hoặc rõ ràng

  Cũng  xưng  thần thánh đạo vàng khuyếch trương.

          *Thương nhân sanh không tường tận được

          Thà  cam  đành ô thước khó tầm

          Đừng cho ma quỷ tính ngầm

  Bôi lem danh nghĩa tối tăm đạo  vàng .

          *Biết yêu thương thiết tha dò lấy, 

          Không thương yêu cạm bẫy sa hầm.

          Kêu gào đã mấy mươi năm

  Tỉnh  đi sanh chúng tự tầm phương hay.

          *Tạm đổi danh lòng thành cũng khó,

          Tùy  Thiên cơ nhượng bộ qủy ma.

          Quỷ ma dụng lịnh giáo tòa

  Có  vầy mới rõ vậy mà trắng đen.

          *Ai trong sạch luốt lem giá bẩn,

          Bao  niên trường suy gẫm lại coi.

          Tây phương trỗi vọng thúc còi,

  Thâp bát  nhị ngoạt nhứt coi lịnh tràng.

          *PHẬT vâng sắc NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ

          Mọi  việc chi thực tế có đây.
          Éo le ngày tháng đổi thay,

  Khúc quanh PHẬT đạo dở hay nhiều bề.

          *Sơ  nhứt nhựt Phật phê cho đúng,

          NHÂM DẦN niên tứ ngoạt phô bài,

          Ngọ thời cơ bút để khai

  Giao  cho Phật tử đạng rày hành trang.

          *Vây đệ tử tính toan từ bước

          Cứu xét rành mực thước phái chi

          Trải sang biết mấy thời kỳ

  Thế đạo PHẬY PHÁP an vi hành tàng.

          *Rồi cũng phải tự mang tạm bế,

          Bởi tà quyền cậy thế hành hung

          Cung nghinh bửu tượng khó long

  NGÔ TRIỀU khủng bố long đong tai nàn.

          *Đến GIÁP THÌN sắc ban trở lại

          Cậy miền Đông vận tải lệnh truyền

          Củng cố đường hướng thọ Thiên

  NAM THÀNH NGUYỄN phải điều nghiên thi hành,

          *Lần từng bước khúc quanh Phật đạo

          Khẩu tịnh yên tục bảo hành bương

          Thọ mạng lịnh của thiên liêng

  Dẫn đường  tiến tới khoa trường thành công.

          *Trong thời gian chương trình theo dõi

          Để nhơn sanh học hỏi giả chơn

          Tấm lòng tự mỗi cá nhơn

  Là tay hướng lãnh thiệt hơn lịnh tràng.

          *PHẬT có gì ma toan có nấy.

          Huệ nhãn minh mới thấy không lầm

          Tu hành biết mấy mươi năm

  Duyệt  đi kiểm lại kẻo lầm giả chơn.

          *Hoa linh điện nhiều cơn sầu thảm

          Cậy nương nhiều xoáy rạng Phật gia,

          Ngoạt thập nhứt có lịnh ra

  Đàn cơ  xuất hiện phát đà pháp môn.

          *PHẬT định trước cơ nguy nào sái

          Phạt thế trần sàng sẩy chúng sanh.

          Tuyển thâu một ít tâm thành

  Lòng  còn chơn chánh biết hành thiện lương.

          *Các giặc ngoài biên cương chực sẵn

          Còn  những phe phái đảng chờ trông.

          Cận đây tháo lưới bẻ lồng,

  Phóng  sanh chim cá phỉ lòng núi sông.

          *Giặc TRUNG HOA sắp sang đảng CỘNG

          Làm nhiều điều lở đất long trời

          Loạn ly biến cải nơi nơi

  Giựt  dành khó hưởng vậy thời ngôi cao.

          *Kìa XIÊM LA tràn vào tranh cạnh

          Nọ TẦN HOÀNG ỷ mạnh hành hung

          AN GIANG tỉnh ấy quá lung

  Nhiều điều lắm cuộc đồng chung  xóm làng

          *Còn TÂY ÂU mưu toan quỷ kế

          Gây nhiều điều khó kể nói ra,

          Xét xem thời cuộc thiết tha

  Hiểm nguy nghèo ngặt hung đa ít lành.

          *Kế đây thấy thị thành nghiêng ngửa

          Khắp hoàn cầu ngòi lửa chiến tuyên

          Máu rơi thịt đổ đảo điên

  Giựt  dành cấu xé liền liền kề đây.

          *Sổ ÂU CHÂU phương Tây đã dứt,

          Còn HUÊ KỲ dành dựt chủ quyền,

          TÀU cùng NHỰT BỔN tiếp liền

  ĂNG  LÊ, ĐỨC QUỐC vào miền VIỆT NAM.

          *Binh nước ngoài sẽ đem trợ chiến,

          Còn nội binh lập biến cơ huyền,

          Đồng ra phát pháo ứng liền,

  Đón  ngăn PHIẾN QUỐC CAO MIÊN dữ dằn.

          *Môn đồ ôi dất bằng sóng dậy

          Qua  hung thôi gây bởi trắng đen.

          PHIÊN TẦn oanh liệt chẳng hèn,

  Nhưng rồi khó hưởng khó chen ngai rồng.

          *Do luật định đại đồng khi trước

          Kỳ NAM nầy khảo duyệt chúng sanh

          MƯU HAY TRÍ GIỎI KHÓ THÀNH,

  ĐỦ  TÀI HẠNH ĐỨC MƯỜI LÀNH ỨNG CƠ.

          *Qua lớp màu cuộc cờ loạn rối,

          Sẽ  lộ bày tiếp nối khởi tuồng.

          Môn đồ tua khá đo lường,

  Những diều nguy  ngập PHẬT thường độ cho.

          *Nay gặp lúc kỳ Ba mạc hạ

          Cả hoàn cầu thủy hỏa khổ sầu,

          Trả vay vay trả đáo đầu

  Dể  nào tránh khỏi luật hầu công minh.

          *Dân tà quyền ìn ìn nỗi dậy

          Theo TÂY PHƯƠNG ắt phải lạc lầm

          Nhơn sanh bởi tại giả tâm

  Chẳng  thông thời thế bị lầm đó thôi.

          *Dân da đen ối thôi mặc kệ

          Muốn  đoạt thành ngôi ĐẾ NAM BANG.

          Cũng vì DA TRẮNG mưu toan

  Xúi gây việc quấy MIÊN trào nghe theo.

          *Đó là cơ họa gieo dân số,

          Nay đúng kỳ tạo chỗ tâm truyền

          TẦN HOÀNG nào biết luật Thiên

  Tin lời ANH, PHÁP lâm nhiều nạn tai.

          *Dân da đen ngu  si khờ dại

          Tưởng  lạc lầm chịu phải mạng cùng.

          Chẳng thông thời thế mạng chung

  Ngồi  yên sao đặng ANH HÙNG NAM BANG.

          *Quân PHÁP lại khởi đầu gây họa

          Gần đây rồi châm họa lan  tràn

          Nhiều làng ác liệt khóc than,

 Cảm  thương cho tỉnh AN GIANG lụy phiền.

          *Vì cũng bởi lúa tiền trì kéo

          Mà phải vương chết héo chết khô

          TẦN BANG là đứa mọi nô

  Hoành hành tận sát hồ đồ ghê thay.

          Kế đây rồi ngoài trong đều loạn

          Có  phải đâu một nạn giặc TẦN.

          SÀI GÒN, GIA ĐỊNH chém đâm

  Tan tành vật chất não nề nào sai.

          *Kìa trong ngoài loạn ly cấu xé,

          Cảnh điêu tàn nhiều kẻ khác thay

          Giành quyền, giựt nước tranh oai

  Hại  nhau vì bởi vật tài mà ra.

          *Đảng DÂN CHỦ quá thôi sầu khóc,      

          Đúng kỳ rồi phút chốc rã rời

          Làm chi nên việc nghịch trời

  Khuấy  dân hại nước môn đồ thử xem.

          *Sáu đạo binh ngoài đem lập kế, 

          Sẽ kéo về phế đế đổi ngôi

          Nhìn xem nhân loại nạn nhồi,

  Giống  giòng giành giựt chết thôi chật đàng.

          *Các tôn giáo mưu toan đế chủ

          Nhưng giả tuồng nhiệm vụ phô trương

          Nào hay ngựa ẩn đường truông

  PHẬ T VƯƠNG CỨU THẾ khởi tuồng LONG HOA.

          *Chừng đến đó gặp gà sắc đỏ

          Ắt rạng điềm tô rõ ngũ châu

          Nhà NAM bá chủ gồm thâu

  MINH  HOÀNG xuất hiện đâu đâu phục tùng.

          Vậy từ đạy trở đi còn nhiều cơ khảo thí, trải qua nhiều giai đoạn Đạo chuyển, phần đông chư môn sanh cho đây là tai họa khổ hình, trách đất, giận Trời nói Thần Thánh chẳng linh để cho bị hại, nào ngờ đó là trường thi đấu sức, là lò tạo dồi mài, PHẬT TIÊN cũng đó mà nâng bước, mà một khi có thử thách ra đời là lúc toàn Đạo có phần tiến bộ, mở cuộc khảo sát thí sinh để coi lại bước  Đạo, lòng tu, sức người chí nguyện rồi mới nhân lên các bậc phẩm thừa để rồi Thiên Tôn ban ân huyền pháp.

          Nhưng sự hiểu có mấy người, người hiểu lại là phần đông cho là chướng ngại, thì còn gì mong đạt chứng công đức cao dày .

          Vì vậy từ nay chư Thiên sắc được lịnh KHAI CHUYỂN PHÁP để rồi có lịnh THIÊN TÔN phổ truyền trong quần chúng, nhận định rõ cơ DI LẶC ra đời, chư môn đồ khá trang nghiêm xông trầm hương tiếp giá NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ duyệt lại chương trình LONG HOA  ĐẠI HỘI. THIÊN TÔN ban ân lành, THIÊ TÔN thượng ỷ.

                   Tiếp điển  : Thi

          NGỌC Ẩn Kỳ sơn xuất tại NAM

          HOÀNG gia xuống thế độ con phàm.

          THƯỢNG khai cơ đạo văn Thiên định

          ĐẾ xuất  NAM BANG duyệt phẩm hàm.

          GIÁO hóa con thơ hành chánh pháp

          ĐẠO  mầu huấn luyện sắc GIÀ LAM.

          NAM KỲ Đế Chúa còn tạm ẩn

          PHƯƠNG hướng  định rồi đã phải cam.

          Các con khá đại tịnh nghe Thầy khải giáo.

                   Thi  :

          *Nơi nội biên ngạc lộn quanh rồi

          Thế sự chinh nghiêng lắm ối thôi

          Màn cảnh đổi thay lòng ríu rít

          Chạnh  lòng thương nhớ bởi vì đời.

          Kêu chúng nam nữ mau lưỡng liệu

          Đàn nội kêu con chớ rã rời.

          Tỉnh thức mơ hòe trong giấc mộng,        

          Đời  tàn muôn dặm dập dồn ôi.

                   Bài :

          Thầy chúa tể hoàn cầu vũ trụ

          Giáng  thế trần dụng dữ huyền linh.

          Ồ các con dạ sắt đinh

  Vâng  lời Thầy phán tâm tình chớ lơi.

          *Đời nghiêng ngã chiều mơi xáo trộn

          Đời đã tàn đau thốn ớ con

          Lời Thầy dạy trẻ sắt son

  Đời  còn chi nữa mà con nghi ngờ.

          *Đời càng ước càng mơ mộng khổ

          Đời càng đem lại những hố sâu

          Đạo nay như nước tịnh bầu

  Cứu nguy sanh chúng con âu chí thành.

          *Nhớ những thuở giày sành đạp sỏi,

          Nhớ những ngày khổ nổi đau thương

          Con ôi non nước đoạn trường

  Đạo mầu con khó tạo đường hiếu trung.

          *Xưa Từ Vân não nùng biết mấy

          Lâm nạn rồi chẳng thấy bầy trâu,

          HUYỀN TRANG 81 nạn sầu

  Mới  qua Tây Trúc mà hầu thỉnh kinh.

          *Tiết Nhơn Quý lâm hình gian nịnh

          Trương Quý Phi toan đoạt công  lao

          Ngày cùng mới rõ anh hào

  Chẳng  lơi cho rõ chỉ thâu hành tàng.

          *Khương Tử Nha vận hàng chúa chí

          Phải ngồi câu sông Vị đợi thời

          Ngày nay mối đạo lưng vơi

  THÁNH VƯƠNG bảy vị chịu đời lao lung.

          *Vậy mới rằng anh hùng xử thế

          Vậy mới là MINH ĐẾ hoàng gia,

          Con ơi dũng chí con à

  VĂN  VƯƠNG DŨ LÝ mới ra Châu trào.

          *Khuyên các con hiệp mau hành chánh

          Rán ẩn nương yếu mạnh không màng

          ĐỢI CHỜ XUẤT CHÚA NAM BANG,

  YẾU RỒI LẠI MẠNH CON TOAN HIỂU LIỀN

          *Thầy ứu lụy nhà thiền vắng vẻ

          Thấy các con chia rẽ chẳng hòa

          Thầy nhìn lụy ngọc nhỏ sa

  Bởi con còn mắc con ma kim  tiền.

          *Xúi giục con  đảo điên tấc dạ,

          Làm cho con mất cả tâm hồn

          Này đây cận đến hoàng hôn,

  Không lo mền chiếu nhập môn trào đình

          *Ngọn cờ xuất binh chinh xuất chúa

          Lưỡi gươm linh tua tủa khắp trời

          Cái ngày tận thế đến nơi

  Thây  nằm chật núi chuột dơi xé rời.

          *Máu hòa sông đỏ liền đồng nội

          Sấm Thiên lôi nổ dội chỉnh ghê

          Còn chi non nước gia tề,

  Còn chi xã tắc phu thê  ân tình.

          *Ớ sanh linh nhơn tình thế sự

          Ớ con đời danh dự công hầu

          Lưỡi gươm nọ đã kề đầu

  Sao  không ghê sợ cổ hầu đứt đi.

          *Mà con dạ sân si tật đố

          Mà con ham gây gổ tranh giành

          Con ôi quyền quý cạnh tranh

  Còn mong chi nữa tơ mành vấn vương

          *Khuyên các con một đường đi thẳng

          Đừng buồn lòng than đắng than cay

          Con ôi sắc lịnh CAO ĐÀI

  Chỉ rành cho đó hậu lai con tường.

          *Những bước  đầu chịu rày khổ cực

          Khi vận hành thơm rực danh bia, 

          Con ôi Thầy định xưa  kia,

  Các con phận sự khóa chìa Thầy giao.

          *Các con ôi Thầy thường giáo huấn

          Đặng giúp con đoạt những nhiệm mầu

          Thầy nào gạt trẻ khổ sầu

  Giải qua lưới ngoặc thoát sầu khốn nguy

          *Các con ôi tiên tri ngày trước

          Rằng kỳ nầy vận nước ứng cơ

          Màu vàng đất VIỆT dựng cờ

  Giải  nguy sanh chúng khỏi bờ chiến tranh.

          *Các con ôi muốn thành chánh vị

          Đáng mặt trang tài trí cứu đời

          Thì con vưng thửa đây lời

  Ẩn vào thiền tự một thời ráng tu.

          *Đặng các con tập nhu luyện vỏ

          Chờ ngày sau giải họa thế trần

          DIỆT TIÊU TÀ MỊ VÔ THẦN

  Thì con đắc chí cứu dân muôn ngàn .

          *Phò PHẬT VƯƠNG MINH HOÀNG trừ nạn

          Đặng lập đời xinh rạng Thượng ngươn

          Con ôi trẻ gắng keo sơn

   Lời dương Thầy định nhiều cơn phức lành.

          *Thầy CHÚA TRỜI nỉ non khuyên trẻ

          Các con đừng tìm lẽ chối từ

          Các con muôn thuở  đến chừ

  Trầm  luân lặn hụp có dư bao lần.

          *Nầy là ngày PHONG THẦN LONG HỘI

          Chư PHẬT TIÊN xóa tội giải nguy

          Lập thành đại hội trường thi

  Lấy  miền VIỆT QUỐC tràng y lịnh Thầy.

          Các con ôi đại hưng đại biến

          Đã đến hồi luận biện ớ con

          Tâm linh tại thế xưa còn

          Chín  mươi sáu ức thon von lạc lầm.

            *Cha NGỌC ĐẾ héo hon bớ trẻ

          Nên giáng phàm chỉ rõ hành tàng

          Cho con thấu rõ cơ quan

  Bước  vào  đường sáng khỏi mang kỳ nầy.

          *Hởi các con lạc loài vị củ

          Mấy ngàn năm ngôi cựu bỏ lìa

          Ngày nay đặng được quay về

  Con đừng mơ mộng đầm đìa trầm luân

          *Các con ôi Cha đâu gạt trẻ

          ĐẤNG CHÍ TÔN nào lẽ dối đời

          Nữ Nam mau kíp đua bơi

  Trường  thi đến dự vậy thời đó con.
          *Kỳ Hạ ngươn chẳng còn yên vững

          Lập Thượng đời lựa chúng thiện duyên

          Toàn là những bậc thánh hiền

  PHẬT TÂM CHÁNH GIÁO  nhân duyên dự vào.

          *Các con ôi Cha phân cạn bút

          Cho các con trong đục tỏ tường

          Xưa nay VIỆT QUỐC vô vương

  Nay đà ló bóng PHẬT đường ứng cơ

          *Cha giáo con những lời cơ mật

          Cha giáo con sự thật tốt xinh

          Con mau suy liệu vững tin

  Vào nơi bóng mát đạo HUỲNH an thân

          *Từ HỒNG BÀNG nhiều lần thay đổi

          Đất  NAM BANG trôi nổi ngửa nghiêng.

          Khi TÀU lúc bị TÂY phiên

  Giựt  giành Đế chủ cầm quyền ép oai.

          *Xứ VIỆT NAM ngôi đài thịnh vượng

          Cả hoàn cầu tận hưởng chí tâm

          Tạo nền Tân quốc Phong Thần

  Sửa  thành nghiệp cả chúng quần NHÀ NAM.

          *Nơi thành thị hóa cồn dâu bể

          Hại sát nhau xiết kể nào an

          Không vì Tổ Quốc Giang San

  Không  vì chủng tộc màu vàng sắc da.

          *Việc thế phải đoạn trường như thế

          Để đời tàn xiết kể khổ sầu

          Vì nơi trần thế câu mâu

  Giết người lấy của một bầu sướng vui

          *Con hởi con ngậm ngùi chi bấy

          Con hởi con xem thấy hảng tàng

          Con ơi viêc thế trần gian

          Thầy đây đã thốt hai hàng lệ rơi

          *Từ giã con cõi Trời Thầy trở

          Duyệt chương trình Thầy mở bạch thư

          Giao cho DI LẶC chủ từ

          Thầy hồi BẠCH NGỌC con chừ hành y .

 

                          HẾT

         

 

 Từ: The Khiem Tran <
Đã gửi 4:08 Thứ Bảy, 1 tháng 12 2012
Chủ đề: (CHÍNH NGHĨA): Thế giới sẽ chìm trong bóng tối 3 ngày trong tháng 12/2012 ?

 

 

 

Xin quý bạn vui lòng cho biết    "CÓ"   hay   "KHÔNG CÓ"    về nguồn tin : 

"Thế-giới sẽ chìm trong bóng tối 3 ngày vào hạ-tuần tháng 12 năm 2012 ?

 

Xin cảm ơn ;

Kính chúc quý bạn luôn bình-an.

 

Kính,

TheKhiemTran.

 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List