Popular Posts

Tuesday, January 14, 2014

MỘT VÀI CHUYỆN VUI
   From: Thập Ngv
                                         
  
   SUY  NGẪM

- Cái gì đã cũ là cũ, Có cố đánh bóng cũng không thể mới.
- Cái gì đã qua là qua. Có quay trở lại cũng chẳng như xưa.
- Cái gì đã vỡ là vỡ. Có hàn gắn lại cũng còn vết rạn nứt.
- Cái gì đã đứt là đứt. Có ráng nối lại cũng chẳng tồn tại dài lâu.
- Cái gì đã đi là đi. Có níu kéo nó về cũng chẳng còn là của mình nữa.
- Cái gì phải quên là quên. Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.
- Sự tin tưởng giống như một tờ giấy, một lần bị vò nát nó sẽ không thể toàn hảo như xưa.
- Khi ai đó rời bỏ ta, hãy để họ ra đi . Số phận của ta không bao giờ kết chặt với những ai quyết
  tâm rời bỏ ta. Họ không phải là người xấu, họ chỉ là nhân vật kết thúc vai  trò trong câu chuyện
  của cuộc đời ta mà thôi.
- Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối Đó là:
  * Tình yêu đã ra đi.
  * Người bạn không xứng đáng.
  * Ngày hôm qua.

 

MỘT VÀI CHUYỆN VUI
                                          
                        Xin click vào tên của chuyện vui bên dưới: 


                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__._,_.___

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List