Popular Posts

Tuesday, January 21, 2014

Sớ Táo Quân Việt Nam năm Giáp Ngọ 2014                                                      
              Sớ  Táo Quân Việt Nam
                                           năm Giáp Ngọ  2014

                                            Đây là tờ Sớ Táo Quân quý báu của Ông Táo ViệtNam, thời đại @.
                          Tuyệt vời! Hữu hiệu hơn những bản tin tràng giang đại hải ...
                          Một công trình thật cẩn trọng! Mời mở coi và đọc kỹ từng chi tiết.
                                LH
                                                                        http://nhttam.tumblr.com/

                                                                                                     


__._,_.___

 

     CẦU-MONG QUỐC-NỘI !

       Tân-niên Giáp-Ngọ: chúc-mừng
       Bạn-vàng Thân-hữu: tưng-bừng đón Xuân
       An-khang phúc-lộc: muôn phần
       Đấu-tranh chống-Cộng: tinh-thần sáng-trong
       Công-Nông Tôn-giáo: đồng-lòng        
Vùng-lên đồng-loạt: mới mong đổi-đời
Dân-oan: khôi-phục Cơ-ngơi
       Toàn dân hạnh-phúc: khắp-nơi thanh-bình !
                              ******
       Tập-đoàn khiếp-nhược: Ba-Đình…
       Cúi-luồn Trung-Cộng: hành-dinh Tội-đồ
       Buôn-dân bán-Nước: xô-bồ     
       Cầu-mong giải-thể: Cộng-nô thoái-trào…
       Cờ-Vàng Tổ-Quốc: giương cao
       Thành-đô Thị-xã: đón-chào Tự-do !
       Nhân-quyền Dân-chủ: Ấm-no…
       Chủ-quyền Tổ-Quốc: cõi-bờ phục-khôi !…
                        ******
       Quốc-Gia Chính-nghĩa: lên ngôi
       Toàn-dân hạnh-phúc: thảnh-thơi huy-hoàng !...
       Ba-Đình: nô-lệ Ngoại-bang 
       Buôn-dân bán-Nước: đâu màng nghĩa-nhân ?
       Anh-hùng Hậu-duệ: dấn-thân
       Xung-phong cứu Quốc: Nông-dân thoát nàn !…
       Diệt-trừ Cộng-phỉ: ác-gian
       Cung-tên xăng-lửa: tiêu-tan Vẹm tồi !
                           ******
       Nhà-nghèo: thoát-cảnh suy-đồi
       Dân-oan: ruộng-đất thâu-hồi khắp-nơi…
       Đầu năm khấn-nguyện: Phật-Trời
       Cầu-mong Quốc-nội: Cơ-Trời đổi-thay !.&
                             Xuân-Nương


 74a7dg7a_zps69c5dcf2.gif

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List