Popular Posts

Thursday, December 1, 2016

PHẬT TỬ NÊN CẢNH TỈNH ! SƯ & NI NÊN TRỞ VỀ VỚI CHÁNH PHÁP.

 

On Sunday, November 27, 2016 11:37 AM, Linda Snow <> wrote:

Lổi là lổi ở các phật tử đã tín ngưởng - mù quáng  nuôi dưởng các nhà sư - ni sư chỉ biết có tiền - xây cất chùa lớn làm của riêng.


 

PHẬT TỬ NÊN CẢNH TỈNH !
SƯ & NI NÊN TRỞ VỀ VỚI CHÁNH PHÁP.

Tiền Làm Động Tâm, Tiền Sinh Bất Tịnh
       Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

http://phtq-canada.blogspot. ca/2014/08/tien-lam-ong-tam- tien-sinh-bat-tinh.html

http://phtq-canada.blogspot. ca/2011/05/phat-tam-phat- tuong-phat-hoc-tinh-quang.html

http://phtq-canada.blogspot. ca/2015/11/ta-phap-trai-bat-o- chan-te-co-hon.html

http://phtq-canada.blogspot. ca/2011/12/thuong-toa-hay-chu- tieu-phtq-so-19-se.html

Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó.
Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn.
Dịch xây chùa và phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường.
Tiền! Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi, át tiếng cầu kinh và niệm chú.
Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”. 
Thầy chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây chùa dựng tượng.
Thầy có chùa rồi thì có bao nhiêu là dự án xây dựng để kêu gọi Phật tử đóng góp.
Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời buôn thần bán thánh.
Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa: 
Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc ăn uống gây quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh dịch biến cửa chùa là nơi tôn nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật.
Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch vụ thương mãi.
Cầu siêu: tiền. Dâng sớ cầu an: tiền. Ma chay, giỗ kỵ: tiền.
Xuống cấp thấp nhất là các thầy thu tiền và bỏ tiền vào túi.
Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân khấu, cầm micro thay vì nói pháp thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền.
Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ pháp làm sao mà tha thứ được.
Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh.
Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy.
Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật.
Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực đoan.
Số các thầy sống ở “cõi trên” thì lo nói toàn những chuyện cao siêu huyễn hoặc.
Số các thầy đang đọa lạc vào tham ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị đoan để làm phương tiện kiếm tiền.
Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân.
Thủ phạm chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm sa đọa các thầy.
Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trể đường tu.
Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng.
Nhưng tuyệt nhiên xin đừng làm sa đọa quý thầy bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc đến cho bậc chân tu.
Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực,
chỉ cần có miếng ăn đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác thân để thanh tịnh tu hành.
Các thầy ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường quá xa về xứ Phật.
Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ.
 Inline image 1
DÂNG SỚ CẦU AN - TIỀN MẤT TẬT MANG
CÚNG SAO GIẢI HẠN - TAI NẠN VẪN TỚI

Lễ Trai Đàn Bạt Độ, chẩn tế cô hồn, bình đẳng giải oan là tà pháp - phi chánh pháp

CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW
Sự Mê Tín Trong Dân Gian -  PG có mê tín không? - Chớ vội tin.?
 
 
 
Thích Tâm Minh (Mississauga Canada)

 
Thích Tâm Minh (Úc) chuyên gia kiếm sống bằng tiền cúng cô hồn đang hành nghề tác nghiệp tại Chùa Khánh Anh (France) . 
Tội nghiệp bá tánh khắp nơi cúng tiền xây chùa này hơn 13 triệu EURO để bọn tà sư trọc tổ chức kiếm tiền qua các lễ trai đàn bạt mạng phi chánh pháp

     
2 cha con kép cải lương tại sân khấu hề Chùa Pháp Vân (Mississauga, Canada)
trái Thích Bổn Đạt (Ottawa, Canada) chủ tịch GHPGVNTN Canada 
phải: Thích Thông Hải (Hawaii, USA)

  

Thích Thông Hải (Tu viện Chân Không, Hawaii, USA) bán tượng phật, bán chuỗi, sư làm ca sĩ 

  
Thích Tâm Hòa (Chùa Pháp Vân, Mississauga, Canada) tuyên bố:
- Tôi đấu giá ngâm bài thơ quán âm, khởi đầu 500 đô 
- Ai bảo trợ 500 đô, chúng tôi ngâm thơ quán thế âm
- (PT) trời ! 500 đô một bài thơ, quí vị ơi! 
- ...
- bên này chị Tư trả thêm 500 nè...
- bên kia thêm 1 ngàn nữa...
- (MC) được 2 ngàn đô rồi Thầy ơi, đủ rồi, ngâm thơ đi.
 

Published on Jun 6, 2016
Gây Quỹ Chùa Từ Thuyền Brampton
  


- Khi có thân bệnh bá tánh cần đến y học (bác sĩ, y sĩ, y tá, bệnh viện) không nên chạy vô chùa nhờ nhà sư tụng chú đại bi hay chú dược sư gì cả.
- Tại sao?
- Nhà sư cũng có thân bệnh như bá tánh và phải nhờ y học chữa trị.
- Vậy chớ khi bị bệnh nan y, y học bó tay thì nhờ nhà chùa được chăng?
Bá tánh khéo hỏi quá.
Nhà sư cũng chết khi hết phước báo (đời thường gọi là tới số) như bá tánh mà thôi.
Y sĩ, bác sĩ cũng chết khi hết phước.
Cho nên, khi còn sống khoẻ mạnh bá tánh nên chăm lo đời sống tâm linh, như sau:
không làm điều ác, không làm điều bất thiện, siêng làm điều lành, điều thiện giữ tâm ý thanh tịnh đến khi lâm bệnh và hết phước thì an nhiên tự tại ra đi.
Kính mời tham khảo thêm bài Bàn Về Thiện Ác
theo LINK:
http://phtq-canada.blogspot.ca /2011/07/ban-ve-thien-va-ac-ph tq-so-11.html
 Ngày nay, có nhiều nhà sư bán nước, ban phép lành, trì chú dược sư vào chai nước trị bệnh, các trò lường gạt này - phản khoa học và phi chánh pháp

 
Chùa Pháp Vân (Mississauga Canada) bán nước thánh tại bàn thờ Phật Dược Sư Lễ Trai Đàn Bạt Mạng

 
Thích Tâm Hòa (Chùa Pháp Vân Canada) đang giở trò gạt gẫm nhắm mắt làm phép trì chú vào các chai nước đem bán cho bá tánh 


 
Tu viện Quảng Đức (Fawkner, Victoria, Australia) bán nước trì chú ngay chánh điện.


 
 Sư ông ở Việt Nam ban nước phép - người đi chùa u mê cho con nít uống.

 
 
 sư cô giảng pháp - quảng cáo nước thánh trên bàn thờ tây phương tam thánh
Khi bá tánh bị bệnh ung thư, bác sĩ và bệnh viện bó tay, sư bán viên thuốc của hóa thân Phật Di Đà và Phật Dược Sư với giá US$1000/ viên, là thế nào, tin được chăng?


__._,_.___

Posted by: PHAT-HOC TINH-QUANG 

Featured Post

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ?

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ? Lê Văn Lân Anh h ỏ i th ì em xin th ư a: đó là th ị t … !! M ộ t ch ú t th ơ l à m du...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts