Popular Posts

Friday, October 18, 2013

Giving is the best communication


 

03:54:pm 12/10/13 | Tác giả: Đàn Chim Việt

https://www.youtube.com/watch?v=jzRWmwgwE9o&feature=player_embedded


Giving is the best communication


Giving

Tạm dịch lời thoại:

Gần quán mì

Người đàn bà:
Hãy ra đây, thằng ăn trộm
Đưa tao xem…
Mày đã lấy cái gì hả?
Mày sẽ làm gì với cái thứ này?
Trả lời tao!

Thằng bé ăn trộm:
Cho mẹ của tôi…

Người đàn ông (Chủ quán mì)
Đợi chút…
Mẹ của cháu bị bịnh phải không?
…..

Người đàn bà:
Đừng ăn trộm nữa nghe chưa!

Người đàn ông:
Con gái yêu, hãy mang súp rau ra đây!
……

30 năm sau.

……

Người đàn ông:
Mời ngồi!

Người con gái:
Cha ơi!
……

Người đàn ông:
Này… hãy cầm đi!
OK… món kế tiếp.
….

Trong bệnh viện

Bảng kê chi phí khám và chữa bệnh.
Tổng cộng: 792,000 Baht
…..

Cần bán gấp. Liên lạc: 084661325
…….

Bảng kê chi phí khám và chữa bệnh.
Tổng cộng: 0 Baht
…..

Tất cả chi phí đã được trả 30 năm trước
Với ba vĩ thuốc giảm đau
Và một túi súp rau

Trân trọng,
Bác sĩ Prajah Arunthong

“Cho là cách truyền tin tốt nhất”Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List