Popular Posts

Thursday, April 3, 2014

Chuyến Taxi Cuối Cùng Của Đời NgườiFrom: macpdin
Date: Mon, 31 Mar 2014 16:45:15 -0700
Subject: Truyện hay

 

Bích Huyn
Xin hãy yêu thương đi sng.
Hãy tha thứ
cho nhau , nếu có ai đó làm mình pht lòng.
Nhẹ
nhàng mà sng bên nhau.
Các bạ
n nhé!
Bich Huyề
n
...
                                           Chuy
ến Taxi Cui Cùng Ca Đi Người

Hai m
ươi năm trước đây, tôi lái xe tc xi đ kiếm sng. Mt đêm có người gi xe khu chung cư vào lúc 2 gi 30 sáng. Tôi đến nơi, các dy nhà đu chìm ln trong bóng đêm ngoi tr ánh sáng mù m t khung ca s kéo màn kín. Trong trường hp này, các người lái xe thường nhn còi mt hay hai ln và ch khong mt phút, nếu không thy đng tĩnh gì là h lái xe đi....

Nh
ưng tôi cũng biết rt nhiu người nghèo không có xe c gì c và tc xi là phương tin di chuyn duy nht mà h trông cy trong nhng hoàn cnh đc bit hay trong nhng gi gic bt thường.... Tr khi linh cm có gì nguy him ngăn cn, tôi thường ra khi xe và đi đến tn ca, t nh biết đâu có người đang cn tôi giúp... 

Nghĩ nh
ư thế tôi bước ti gõ ca. 

“Xin ch
mt chút “ ging nói rõ ràng là ca mt người già nhưng vn có phn trong tro và tôi có th nghe tiếng ca các vt dng dường như đang b kéo đi trên sàn nhà... Vài phút sau, ca m, mt bà c khong 80 tui đng ngay trước mt tôi. C mc chiếc áo đm dài in hoa, đi cái mũ trng xinh xn vi gii la gài chung quanh, trông ging y như mt người nào đó t cun phim ca nhng năm 1940 cht bước ra, vi chiếc va ly vi bên cnh. Sau lưng c, căn phòng chung cư trng tri như quanh năm không có ai cư ng, tt c bàn ghế đu được phn bng nhng tm tri giường. Liếc nhìn qua vai c, không có bt kỳ vt dng nào trên quy trong bếp hay trên tường c và sát chân tường trong góc phòng tôi có th thy my cái thùng giy đy nhng ly tách và khung nh sp xếp gn gàng, ngăn np. 

- Phi
n ông mang giúp tôi cái va ly này ra xe.. 

Tôi đem chi
ếc va ly ct thùng xe phía sau và quay tr li giúp bà c. C nm cánh tay tôi và tng bước mt, tôi dìu c xung đường hướng v chiếc xe... C luôn ming nói cám ơn.... “Không có chi, thưa c“ tôi nói, “cháu coi nhng người ln tui như là m ca cháu vy... ” C tr li: “Ông t tế lm.... ” 

Sau khi giúp c
yên m trên băng ghế sau, ti ngi vào ghế lái và n máy xe. C đưa cho tôi t giy ghi đa ch nơi c mun đến và hi tôi, rt nh nh

- Ông có th
chy ngang qua dưới ph cho tôi mt chút không... 

Li
ếc mt vào t giy ghì đa ch, tôi but ming: 

- N
ếu lái xung ph thì đường xa hơn và lâu hơn nhiu.... 

- C
thong th, ông à, không có gì vi vã c, Tôi trên đường ti hospice (nhà dành cho nhng người sp t giã cuôc sng) thôi... 

Tôi ng
ước mt nhìn, qua tm gương chiếu hu, đôi mt c long lanh trong bóng ti. 

- Tôi không còn ai thân thích trên cõi đ
i này, và bác sĩ đã nói tôi cũng chng còn bao lâu na, hai hay ba tun là nhiu...

V
i tay tt cái máy ghi khong cách và tính tin, tôi hi mt cách lng l

- Th
ưa c mun đi qua đường nào trước...... 

Trong h
ơn hai gi kế tiếp, chúng tôi hu như đi lanh quanh qua tng con đường trong các khu ph. C ch cho tôi toà nhà nhiu tng mà mt thi c đã làm người điu khin thang máy. Tôi lái xe qua mt khu ph vi nhng căn nhà nh đã cũ nhưng xinh xn, c nói vi tôi ngày trước khi mi lp gia đình c đã trong khu này, và ch cho tôi căn nhà loang loáng dưới ánh đèn đêm.... Nhìn ánh mt lưu luyến ca c, tôi như thy mt tri quá kh thương yêu đm thm ca đôi v chng tr

C
ra hiu cho tôi ngng xe trước nhà kho ca ca tim bán giường t, bàn ghế, nh nhàng bo tôi trước đây ch này là mt vũ trường sang trng và ni tiếng, c đã tng hãnh din đến đây khiêu vũ ln đu khi là mt thiếu n mười sáu tui... Trong ging nói c tôi thy thp thoáng hình nh mt thiếu n tr trung sáng ngi vi b d phc xinh đp và n cười tươi tn hân hoan..... Đôi khi, c bo tôi đu xe trước mt toà nhà nào đó hay mt góc ph khut no không tên.... và c im lng thn th trong bóng ti như đm chìm vi c mt dĩ vãng xa xăm bao la và sâu thm.... 

Khi tr
i chp chong trong ánh sáng đu tiên ca ban ngày, c nói vi tôi kh khàng như mt hơi th nh
- Thôi, mình đi... 

Tôi lái xe trong im l
ng đến khu nhà hospice. Đó là mt dy nhà thp, kín đáo, ngăn np và gn gàng. Tôi va ngng xe là đã có hai người xut hin vi chiếc xe lăn như là h đã ch đi t lâu ri. Tôi bước xung m thùng xe phía sau đ ly chiếc va ly nh ca c mang ti đ ngay ca chính, xong quay tr ra đã thy c đã được đ ngi ngay ngn trên chiếc xe lăn. 

- Bao nhiêu ti
n vy cháu? 

C
va hi va m cái bóp nh... “Cháu không ly tin bác đâu.. ” tôi tr li. 

- Nh
ưng cháu phi kiếm sng ch... 

- Đã có nh
ng khách hàng khác, thưa bác... 

G
n như không tính toán so đo, tôi cúi xung ôm ly b vai c. Đáp li, c ôm tôi tht cht: 

- Cám
ơn cháu đã cho c già này khong thi gian tht quý giá và đy ý nghĩa. 

Tôi xi
ết cht tay c và quay bước đi trong ánh sáng m nht ca mt ngày mi đến. Sau lưng tôi có tiếng ca đóng. Tôi cm thy như c mt cuc đi va được khép li phiá sau. 

Tôi không có thêm ng
ười khách nào khác trong bui sáng đó. Tôi chy xe lanh quanh không có mc đích và dường như tôi cũng chng biết mình đi đâu na... Sut c ngày hu như tôi không th nói được vi ai li nào c.... Chuyn gì s xy ra nếu c già gp phi mt người tài xế đang cui bui làm, nóng ny ch mun chóng xong vic đn v nhà... Chuyn gì s xy ra nếu tôi t chi không nhn đón người khách là c hay tôi không bước xung gõ ca mà ch ngi trên xe nhn kèn mt ln ri lái xe đi.... 

T
nhiên nghim trong quãng đi tr trung ngn ngi ca mình, dường như là tôi chưa làm được chuyn gì có ý nghĩa hơn là chuyn tôi đã làm trong bui sáng hôm y. 

Chúng ta luôn luôn nghĩ r
ng cuc đi s có nhng khúc quanh quan trng, đánh du bng nhng s vic to ln, d dàng ghi nh... Nhưng tht ra, đp nht vn là nhng phút giây nh bé bt ng nhưng có xúc cm mãnh lit khiến ta phi bàng hoàng đến tê di c tâm hn... 

Xin chia x
câu chuyn nh này vi các bn, hy vng vì thế cuc đi chung quanh chúng ta s m cúng và có ý nghĩa hơn. 
Vô Danh 


Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List