Popular Posts

Monday, July 18, 2016

Chữ TÂM trong đạo Phật - TỰ TÂM: SÁNG SUỐT - CHÂN CHÁNH - THANH TỊNH ai cũng có dù theo bất cứ tôn giáo nào

 

On Saturday, July 16, 2016 2:26 PM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <> wrote:

Chữ TÂM trong đạo Phật - TỰ TÂM: SÁNG SUỐT - CHÂN CHÁNH - THANH TỊNH ai cũng có dù theo bất cứ tôn giáo nào2016-07-14 22:24 GMT-04:00 Andrea Nguyên <>:
Xin giảng nghĩa thêm về chữ TÂM của nhà Phật.
Trân trọng.
Tr.
Sent from my iPad
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
SATURDAY 2016.7.16
  Kính mời quí vị tham khảo theo LINKs sau
1. Chữ TÂM trong đạo Phật
oOo
CHỮ TÂM TRONG ĐẠO PHẬT
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ
(Trích Cư Trần Lạc Đạo Tập 3)

2016-07-14 22:24 GMT-04:00 Andrea Nguyên <tranguyen@yahoo.com>:
Xin giảng nghĩa thêm về chữ TÂM của nhà Phật.
Trân trọng.
Tr.
Sent from my iPad
 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Con người dù theo bất cứ tôn giáo nào
Hãy sống với tâm sáng suốt, chân chánh, thanh tịnh 
- không tôn giáo nào gạt gẫm được. []
BBT.PHTQ.CANADA - VP.PHTQ.CANADA

Con người dù theo bất cứ tôn giáo nào cũng phải ghi nhớ các điều trên đây.
Muốn thoát khỏi phiền não khổ đau, con người phải:
1. Tránh làm các điều ác, các việc bất thiện.
2. Siêng làm các việc phước thiện.
3. Giữ tâm ý trong sạch.
Ngoài ra, kính mời Quí vị tham khảo thêm các LINKs:
VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADATHURSDAY 2016.7.14

THURSDAY 14 JULY 2016
Hôm nay là Ngày Quốc Khánh của nước Pháp (14 JULY).
Kính mời quí vị xem phim nội dung nói về nỗi đau khổ của các nữ tu trong một chủng viện ở Ba Lan sau thế chiến ll, có liên quan đến tâm hồn trong sáng của một nữ quân nhân người Pháp, phục vụ tại Ba Lan năm 1945.
Nội dung cho ta suy nghiệm: cầu nguyện chỉ giúp con người an tâm trong cơn khốn khổ tận cùng - không phải là linh thiêng huyền bí.
Tôn giáo là mê tín - là sự nhồi sọ làm cho con người u mê, không còn sự sáng suốt, cho nên tâm không còn chân chánh và thanh tịnh nữa.
Con người cần sống với TÂM SÁNG SUỐT - CHÂN CHÁNH - THANH TỊNH
Kính mời quí vị tham khảo:
image
Preview by Yahoo
image
Quan-điểm của Phật-Học Tịnh-Quang Canada: Các tôn giáo, tuy qua các hình thức lễ nghi phức tạp để phổ cập vào đại đa số quần chúng, đều có giá trị cao sâu.
Preview by Yahoo
Kính mời quí vị xem phim: 
 
 
 
 
 
Welcome to diendan_songvui@yahoogroups.ca
Muon ghi ten gia nhap, click:
diendan_songvui-subscribe@yahoogroups.ca   
                    CHU TRUONG CUA DIEN DAN:
1. Trao doi kinh nghiem song vui, thong tin huu ich
2. Giu gin khong khi an vui - hoa nha - tuong kinh
Tran trong,
Ton Nu Thuy Huong
diendan_songvui@yahoo.ca
Moderator
Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List