Popular Posts

Sunday, July 31, 2016

Đĩ nhân dân .

From: Mr King Ta <
Date: 2016-07-26 14:38 GMT-07:00
Subject: Fwd: Đĩ nhân dân .
To: Xet Vo <

Đĩ nhân dân .
     ĐĨ NHÂN DÂN -

Tên Côn an đang tra vấn một Cô gái điếm : 
 - Cô tên là gì ?

 - Tôi tên Nhở. Trần Hồ Nham Nhở.

 - Cô có giởn với tôi không. Lấy "bác" ra đùa là phản động đấy nhá !

- Xin lổi anh nhen. Tên tía má tôi đặt từ khi sinh ra tui. Có trong Khai sanh và CMND đàng hoàng. Bộ tên của lảo ấy là độc quyền ở đất nước nầy à. Anh đừng quen thói chụp mủ đấy. Nội cái tên không mà kéo cả xiềng xích đến đây.

  - Cô phải gọi là bác chứ gọi lảo ấy là xúc phạm chính trị biết chửa !

  - Cái gì gọi là chính chị chính em trong nầy. Bác của các anh chứ không phải bác của chúng tôi. đừng bắt cả giang sơn nầy ai cũng phải gọi lảo ấy là bác. Dân miền Nam chúng tôi có thứ bậc đàng hoàng, con cháu tôn trọng thì gọi là Ông, Chú, Bác, Cậu, Dượng. Còn thứ lớn tuổi mà không được tôn trọng thì có thể gọi là lảo ấy, thằng cha ấy, già chó cắn ...

 - Cô lẻo mép lắm. Cho biết nghề nghiệp của cô ?

  - Gì mà gọi là lẻo mép. Xin đừng xúc phạm tôi. Dân tôi chơn chất, chỉ biết nói sự thật. Nếu "đúng người, đúng tội" anh cứ việc xử. Nghề nghiệp của tôi là ĐĨ NHÂN DÂN...
  
  - Cô nầy láo, cô định đùa dai với chính quyền nhân dân à ....Có ai gọi lả đỉ nhân dân bao giờ. Cái gì liên quan đến nhà nước mới được đưa chữ "nhân dân" vào. Như chúng tôi đây là "đày tớ nhân dân" hiểu chửa !
    
 - Xin lổi ông đày tớ nhân dân ! Không biết ông từ nhân dân mà ra hay từ cái hang lổ nào chui lên. Các ông được gọi là Côn an nhân dân, Nghệ sỉ nhân dân, Thầy giáo nhân dân, Thiến dế lợn nhân dân. Còn tôi cũng từ nhân dân mà ra.
Đói khổ quá, biển chết, cá chết, chẳng có nghề gì để chuyển, mặc dầu tôi mới 20 tuổi, chẳng ai thuê, ai mướn. Xin vào làm công nhân hạng bét cũng phải con ông, cháu cớm, phải có tiền, không tiền phải lót tình. Cuối con đường cùng, tôi đành mang cái vốn cha mẹ cho làm cái nghề tự lập ĐĨ NHÂN DÂN. Xem vậy mà nó vẩn còn "nhân phẩm" hơn những thắng ăn cướp của dân, ăn cắp của nước đấy
ông đày tớ nhân dân ạ !

Thích Lý sự __._,_.___

Posted by: Yen Tran

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List