Popular Posts

Thursday, November 24, 2016

: Fw: thầy chùa hát cải lương - Đệ nhất trư bát giới Thích Lệ Trang trọc đầu nhưng có râu bạc

 

---------- Forwarded message ----------
From: Tran Thi Xuan Thu 
Date: 2016-11-24 11:28 GMT-05:00
Subject: Fw: thầy chùa hát cải lương - Đệ nhất trư bát giới Thích Lệ Trang trọc đầu nhưng có râu bạc (hình ảnh trong tang lễ Nghệ Sĩ Út Bạch Lan 2016.5.11) CG mê tín - PG mê tín - Tôn giáo là mê tín > 
Fw: [VP.PHTQ.CANADA] Lê Quốc Trinh (hậu duệ của cụ Thiều Chửu) : Đạo Phật là Đạo của TRÍ TUỆ . Đây không phải là một thứ tôn giáo như những tôn giáo khác - [diendan_songvui] trư bát giới - tà sư cộng sản - tà sư cộng trừ - tà pháp tà đạo trai đàn bạt mạng chẩn tế cô hồn
To: 
On Monday, November 21, 2016 8:53 PM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <> wrote:


Kính mời quí vị xem thầy chùa hát cải lương
Trai đàn chuẩn tếllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA' cutranlacdao@yahoo.com [tintuc_haingoai] <>Sun, Nov 20, 2016 at 2:05 PM

Reply-To: tintuc_haingoai

trư bát giới tà sư cộng sản tà sư cộng trừ tà pháp tà đạo

trư bát giới - tà sư cộng sản - tà sư cộng trừ - tà pháp tà đạo
trai đàn bạt mạng chẩn tế cô hồn
 

Hỏi: 
Kính thưa quí Thầy VP.PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA
Phật tử chúng tôi có các thắc mắc như sau:
1. Quí Thầy trong nước và ngoài nước đều biết Lễ Trai Đàn Bạt Độ là Tà Pháp - phi Chánh Pháp. 
Tại sao quí Thầy vẫn cứ tiếp tục phổ biến?
2. Các vị lãnh đạo các Giáo Hội cũng thực hiện các lễ này là tại sao?
3. Lễ Trai Đàn giải thích như thế nào mà gạt gẫm được bá tánh khắp nơi?Đáp:
1. Quí Thầy thường nói câu "Dĩ Huyễn Độ Chơn". Nghĩa là: "Lấy thứ giả - Tả thứ thiệt". 

Ngụ ý: Nhà chùa tổ chức các thứ nghi lễ chỉ là phương tiện (không thiệt = giả). 

Phật Tử đến chùa do nhân duyên quan hôn tang tế, sẽ được quí Thầy chân tu thực học giảng giải chánh pháp, diễn tả đâu là sự thật, nói rõ cho bá tánh biết rằng: Khi còn sống phải tự lo tu tâm dưỡng tánh, tránh làm chuyện bất thiện, bất lương. Đừng đợi đến khi chết, nằm trong quan tài hay hũ tro, để nghe kinh và sám hối - muộn quá rồi.

2. Các vị lãnh đạo các Giáo Hội hiện nay chỉ là bọn phường tuồng cải lương, tham danh tranh lợi - không thực tâm hoằng dương chánh pháp. Thêm nữa bá tánh tuyệt đại đa số có tâm tham lam, sân hận và si mê. Cho nên bá tánh không lo tu tâm dưỡng tánh, chỉ muốn hối lộ tà sư tà thần để cầu khẩn van xin danh và lợi. Tham lam hơn nữa, bá tánh u mê đợi đến ngày gần chết bèn thỉnh bọn lưu manh đến hộ niệm cầu vãng sanh. Bá tánh u mê cho nên bị gạt gẫm thê thảm.


3. Các lời giải thích thường dùng trong các buổi Lễ Trai Đàn Chẩn Tế là chén thuốc độc tà pháp - bọc v ngoài nghe qua rất có lý, có chánh pháp. Thực chất chỉ gạt gẫm được bá tánh u mê, không hiểu biết chánh pháp căn bản như: Luật Nhân Quả - Tự Lực Mới Thực Là Tu. Nhất là bá tánh nên biết: Đức Phật còn không có khả năng cứu độ bất cứ ai, ngay cả các vị đại đệ tử và dòng họ Thích Ca khỏi bị chết thảm. Bọn tà sư tà đạo hiện nay có khả năng hơn hay sao?Nên ghi nhớ:
Giáo lý đạo Phật dạy rất nhiều, song chỉ có một vị duy nhất là 
giác ngộ và giải thoát.

Kính mời tham khảo

Chớ tin lời các giáo phẩm tôn giáo bịa đặt gạt gẫm thế gian u mê.

Kính mời tham khảo

CÔ HỒN VÔ THƯỢNG SƯ FASHION SHOW


========================

Kính mời quí vị xem bài viết:
"Sự Mê Tín Trong Dân Gian" & PG có mê tín không?
- Chớ vội tin
(Thư Phật Tử Ngô Phúc)
 


Welcome to diendan_songvui@yahoogroups.ca
Muon ghi ten gia nhap, click:
diendan_songvui-subscribe@ yahoogroups.ca   

                    CHU TRUONG CUA DIEN DAN:
1. Trao doi kinh nghiem song vui, thong tin huu ich
2. Giu gin khong khi an vui - hoa nha - tuong kinh
Tran trong,
Ton Nu Thuy Huong
diendan_songvui@yahoo.ca
Moderator

Posted by: "VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA" <cutranlacdao@yahoo.com>__._,_.___

Posted by: Nguyen Phuc Duyen 

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List