Popular Posts

Monday, August 10, 2015

20 Bài Học Sống
From: Thuc Soan Nguyen
Date: 2015-08-06 7:33 GMT-04:00
Subject: 20 Bài Học Sống
To:

Kính chuyn,
20 Bài Hc Sng

Cuc sng luôn dy cho ta nhng bài hc quý giá mà bn nên biết đ sng tt và ý nghĩa hơn. Dưới đây là 20 bài hc vô giá mà cuc sng dy bn. Cùng đc và suy ngm nhé!

1. “Cu
c sng vn không công bng hãy tp quen dn vi điu đó” Bill Gates.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

2. Đng vi đánh giá người khác qua v b ngoài.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

3. Đng ngi thay đi. Bn có th mt mt cái gì đó tt nhưng bn có th đt được mt cái gì đó tt hơn.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

4. Cách người khác nhìn nhn bn thân bn không quan trng bng vic bn nhìn nhn bn thân mình ra sao.

 20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

5. Bn không th chn được nơi mình sinh ra nhưng bn có th chn được cách mình sng.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

6. Đng quan tâm ti nhng k nói xu sau lưng bn, vì ch ca h là đó. Mãi mãi sau lưng bn mà thôi.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

7. Nhng điu không th h gc bn s làm bn mnh m hơn.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

8. Chính bn là người to nên con đường cho chính mình.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

9. Thành tht có th không mang li nhiu bn bè nhưng nó luôn mang li nhng người bn đúng nghĩa.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

10. Mun thành công phi tri qua tht bi. Sng đi có di mi có khôn.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

11. Đng s hãi k thù trước mt mà hãy đ phòng nhng người bn gi di sau lưng.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

12. Bn bè ranh gii ca nó tht mong manh. Trong cuc vui không biết ai là bn. Lúc hon nn mi biết bn là ai.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

13. Khi giơ mt ngón tay ch trích người đi din, hãy nh ba ngón tay kia đang hướng v phía ta. Nếu bn không mun b ch trích thì đng bao gi ch trích người khác.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

14. Có mt ngày bn cm thy cuc sng tht gian nan, nhưng như vy thì thành qu gt hái được có th rt to ln.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

15. V người, v mt, khó v xương. Biết người, biết mt, khó biết lòng.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

16. Bn không th thành công nếu không dám mo him.20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

17. “Thi gian ca bn là hu hn, vì thế đng phí thi gian vào vic sng cuc đi ca người khác Steve Jobs.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

18. Đôi khi bn cn phi im lng, nut cái tôi vào trong và chp nhn rng bn sai. Đó không phi là b cuc, đó là trưởng thành.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

19. “Đng bao gi đùa gin vi cm xúc ca người khác. Bi l bn có th thng trong trò chơi đó, nhưng chc chn bn s đánh mt người đó c đi Shakespeare.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

20. Hãy biết trân trng nhng gì bn đang có và hc cách yêu thương người khác vì xung quanh chúng ta còn rt nhiu mnh đi thiếu may mn.
20 bài học vô giá giúp bạn sống tốt và ý nghĩa hơn

Nếu bn thy bài viết này hu ích và ý nghĩa, hãy chia s vi bn bè nhé!
Nguyn Th MiLi chuyn bài
__._,_.___

Posted by: Khai Vo 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List