Popular Posts

Wednesday, October 10, 2012

Khi thi ca thành tôn giáo: Phạm Công Thiện


Khi thi ca thành tôn giáo: Phạm Công Thiện

 

Nguyễn Mạnh Trinh

 
Phạm Công thiện, ông là ai? Có nhiều người đã hỏi như thế. Triết gia? Thiền sư? Thi sĩ? Văn sĩ ? Hay là một người lang thang rong chơi trong cuộc đời? Hay là nghệ sĩ với ước vọng thành một tài năng lớn của thế giới? Hoặc là một người đang trong cơn mộng du suốt cả đời?
 Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts