Popular Posts

Thursday, October 27, 2016

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp - Các hình ảnh ma tăng - Các sinh hoạt phi chánh pháp trong chốn thiền môn

 

On Wednesday, October 26, 2016 12:37 PM, VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA <> wrote:
On Wednesday, October 26, 2016 12:29 PM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <> wrote:

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp  - Các hình ảnh ma tăng - Các sinh hoạt phi chánh pháp trong chốn thiền môn ...

Kính mời xem nguyên văn
TÔN GIÁO LÀ MÊ TÍN

Kính mời tham khảo
ĐI CHÙA ĐÚNG CHÁNH PHÁP

TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM - TIỀN SANH BẤT TỊNH
PHẬT TÂM PHẬT TƯỚNG
Ý NGHĨA LỄ CẦU NGUYỆN
CẦU TRỜI CÓ ĐƯỢC GÌ ĐÂU
TỰ LỰC MỚI THỰC LÀ TU (PHẬT HỌC TỊNH QUANG 12)

Đi Chùa Phải Đúng Chánh Pháp 
- Các hình ảnh ma tăng - Các sinh hoạt phi chánh pháp trong chốn thiền môn

 
Một hình ảnh ma tăng trong chùa chiền - 
hình tướng nhà sư đầu trọc - y áo gấm hoa chói sáng sặc sở 
phi chánh pháp
 
Không phân biệt chánh pháp - tà pháp
phật tử đến chùa gặp ma tăng chỉ vì cầu xin lộc lì xì - không cần để ý đến 
xá lợi phật lổn ngổn ngổn ngang 
dù đó chỉ là xá lợi giả, xá lợi dõm, bán đầy các phi trường Cambodia, India, Laos, Myanmar, Sri Lanca, Thailand.
 
 
 
 phật tử đến chùa gặp ma tăng dạy cầu nguyện có phước có lộc
bày thêm trò mê tín dị đoan
già trẻ lớn bé chánh trị gia trí thức cả nhà đều bị ma tăng gạt gẫm
 
 Welcome to diendan_songvui@yahoogroups.ca
Muon ghi ten gia nhap, click:
diendan_songvui-subscribe@yahoogroups.ca   

CHU TRUONG CUA DIEN DAN:
1. Trao doi kinh nghiem song vui, thong tin huu ich
2. Giu gin khong khi an vui - hoa nha - tuong kinh
Tran trong,
Ton Nu Thuy Huong
diendan_songvui@yahoo.ca
Moderator
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
__._,_.___

Posted by: PHAT-HOC TINH-QUANG 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List