Popular Posts

Saturday, October 15, 2016

CHUYỆN TRONG CHÙAOn Friday, October 14, 2016 12:12 PM, "'VP. PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA'
On Friday, October 14, 2016 12:05 PM, Ty-Khuu Thich-Chan-Tue <> wrote:

 
Thư của Phật Tử thắc mắc về Kinh Địa Tạng
Phật Tử Từ Hiếu: Kính thưa Thầy,
Từ lâu con thường đi chùa lễ Phật, nhất là những dịp đại lễ như Phật Đản hay Vu Lan.
Con cũng thường nghe Chư Tăng thuyết pháp về nhân quả và thường đi hộ niệm
trong các dịp tang chế tại chùa và tại gia.
Nay, Ngoại của con vừa mới qua đời, đang làm lễ cúng thất tuần.
Chư Tăng khuyên gia đình con làm lễ cúng dường trai tăng cầu phước vãng sanh cho Ngoại con.
Đồng thời Chư Tăng cũng khuyên gia đình con tụng Kinh Địa Tạng để hồi hướng cho hương linh của Ngoại con.
Con rất hoan hỷ phát tâm đọc tụng mỗi ngày và hồi hướng công đức.
Tuy nhiên, có người nói rằng:
Kinh Địa Tạng là ngụy kinh, tức là kinh giả,
không phải do chính kim khẩu của Đức Phật thuyết pháp.
Kinh Địa Tạng do các đại sư Trung Hoa sáng tác,
cho nên Phật Giáo Nam Tông, còn gọi là Phật Giáo Nguyên Thủy không dùng.
Gia đình chúng con
kính xin Quí Thầy Phật Học Tịnh Quang Canada
chỉ dạy và cho lời khuyên bảo.
Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng con rất tri ân Quí Thầy đã nhiều lần
giảng dạy về các vấn đề tang sự.
Kính chúc Quí Thầy nhiều sức khoẻ để hướng dẫn hàng Phật Tử tứ chúng
đồng tu tập đúng theo chánh pháp.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Phật Tử Từ Hiếu
(Thủ Đức, Việt Nam)
 


TỰ TÁNH TAM BẢO - VIÊN NGỌC MINH CHÂU
TKN Thích Nữ Chân Liễu

CHUYỆN TRONG CHÙA

-  Thưa Thầy, tôi thường đi hộ niệm đám tang, chẳng biết như thế có ích lợi gì chăng?

-  Đạo hữu phát tâm đi hộ niệm cho người khác như thế, ích lợi cho người thì khó nói, nhưng đối với bản thân, thiện căn và tâm từ bi được tăng trưởng. Phước đức vô lượng.

-  Thưa Thầy, chỉ vậy thôi sao?

-  Khi đi hộ niệm như thế, nếu mình quán niệm về sự vô thường trên thế gian: nay còn mai mất, trên đời không vật gì, việc gì tồn tại mãi mãi. Ngay tấm thân của mình cũng vậy, cát bụi sẽ trở về cát bụi. Cho nên mình phát tâm cố gắng tu tập, để ngộ được bản tâm thanh tịnh thường hằng, bất biến, không hoại diệt theo thân xác. Đó chính là con người thật của mình. Nhờ đó, con người thoát ly được sinh tử luân hồi. Đây chính là mục đích cứu cánh của đạo Phật.

-       Tôi thành thực đa tạ tấm lòng từ bi của Thầy đã khai ngộ cho tôi.

-        Mô Phật !CHUYỆN TRONG CHÙA

-        Chị Hai ơi, em mời mấy nhà sư đến nhà em tụng đám tang và mở cửa mả cho bố em, tại sao nhà chùa lại đòi tiền? Chùa thì phải “free” chứ, bá tánh lập ra chùa, chùa phải phục vụ bá tánh chứ, đúng không?

-        Ừa! Chị nói đúng quá hen! Chị đã cúng bao nhiêu tiền cho chùa, từ lúc lập chùa đến nay?

-        Em có cúng đồng nào đâu?

-        Vậy thì chị đâu phải là “bá tánh” đã lập chùa, sao lại đòi được phục vụ “free” ?

-        ? !CHUYỆN TRONG CHÙA

-        Tui tu đã hơn 10 năm, cô kia mới tu mà đi trước tui, đứng trước tui, bậy quá, coi sao được?

-        Cô kia mới tu, chưa biết qui củ. Cô nói tu đã hơn 10 năm, sao vẫn còn phiền não đến thế ư ?!

-        ? !


XIN QUẺ ĐẦU NĂM__._,_.___

Posted by: PHAT-HOC TINH-QUANG 

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts