Popular Posts

Monday, January 4, 2016

Tết quê nhà

 


Tết quê nhà

Xuân của người tháng 12 cuối năm lạnh lắm!
Tiếng pháo đì đùng nhớ nước Việt trước bảy lăm
Một Mậu Thân tết về tiếng súng thay tiếng pháo
Cuộc hưu chiến bị phá tan bởi bọn phỉ Cộng đầy trơ tráo!

Hơn 47 năm qua, giờ này lại sắp đến ngày Tết ta của đất nước
Bên thắng cuộc lại giở trò bôi đen lịch sử
Tổng công kích, Tổng khởi nghĩa là chiến thắng Mậu Thân của họ
để lấp bằng hố sâu hơn hai ngàn thường dân bị chúng giết oan tại Huế

Hơn 47 năm qua bao gian trá lại phơi ra
Tưởng niệm người dân cuộc chiến năm 79 bị ngăn chận
Bãi Gạc Ma lính chết bởi lệnh trên không cho chiến đấu
Hiệp ước Thành đô giao nước cho Tàu vẫn úp mở quanh co

Xuân của người tháng 12 cuối năm lạnh lắm!
Nhưng Tết ta sắp về sẽ ấm áp tình người
Khi mọi dối trá, lọc lừa bị toàn dân gạt bỏ
Bọn Thái thú tân thời tìm đường trốn nhân dân!

Đặng Quang Chính
__._,_.___


Posted by: chuong ngoc van dam <

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List