Popular Posts

Friday, September 14, 2012

Sau 21 năm chậm trễ, Bà Aung San Suu Kyi cũa Miến Điện chính thức nhận giải Nobel Hòa bình ngày hôm nay


 

 
 

Burma's Aung San Suu Kyi Formally Accepts Nobel Peace Prize 21 Years Later (ABC News)

 Sau 21 năm chm tr, Bà Aung San Suu Kyi cũa Miến Đin chính thc nhn gii Nobel Hòa bình ngày hôm nay
 
(Zo máy Gơơgle zch thut)
 
Nhà lãnh đo đi lp Miến Đin Aung San Suu Kyi chính thc chp nhn gii Nobel Hòa bình ngày hôm nay, hơn hai thp k sau khi nó đã được trao đ tôn vinh cuc chiến ca cô cho nn dân ch.

"Chúng tôi đã ch đi bn trong mt thi gian rt dài", Ch tch y ban Nobel Thorbjørn Jagland nói vi Suu Kyi. "Trong s cô lp ca bn, bn đã tr thành mt nhà lãnh đo đo đc cho toàn thế gii."

Suu Kyi đã giành được gii thưởng vào năm 1991 nhưng hơn 20 năm hoc b cm ri khi đt nước, hoc quá sy s không bao gi được phép tr li. Ngày nay, khi mt người ph n min phí và là thành viên ca quc hi trong mt Miến Đin mi m (nay gi là Myanmar), cui cùng cô cũng đã đưa ra bài din văn chp nhn cô.

"Khi y ban Nobel đã chn đ tôn trng tôi, con đường tôi đã chn ... đã tr thành mt con đường cô đơn ít hơn đ làm theo," Suu Kyi nói. "Gii thưởng Nobel Hòa bình đã m ra mt cánh ca trong trái tim tôi."

Đó là khonh khc đáng chú ý.

Mt người ph n đã sng mt cuc sng khó khăn và cô đơn như là mt tù nhân lương tâm được đáp ng bng cách phô trương kèn và đám đông tôn th các v chc sc trong Tòa th chính Oslo, nhng người đã cho cô mt cp ca ovations lâu dài.

Mt nhc sĩ Miến Đin đã đóng mnh yêu thích ca cô, cùng chơi đây cách đây 22 năm, khi mt chiếc ghế trng đánh du s vng mt ca bà Suu Kyi.

Hôm nay, cô đã nói v năm cô b qun thúc ti gia, khi "nó cm thy như th tôi là mt phn ca thế gii thc không còn." Gii thưởng Nobel đã làm, cô cho biết, đã gi mt tin nhn unmistakeable, người ng h bà và chế đ Miến Đin. "Gii thưởng Nobel đã thu hút được s chú ý ca thế gii," cô nói. "Chúng tôi s không th quên được."

Bui l gii hn thay đi hoàn toàn cnh quan tuyt đp.

Hai mươi ba năm trước đây, tôi đã gp Suu Kyi trong bit th ca bà Rangoon. Vào thi đim đó, cô đang chơi mt trò chơi mèo và chut vi các tướng lãnh cai tr Miến Đin hàng đu các cuc biu tình ln chng li chế đ khi các cuc t hp ca hơn ba là bt hp pháp.

Có đám đông đã được tôn th, quá, nhưng nó là mt thi gian nguy him. Binh lính đã bn và giết chết hàng trăm sinh viên biu tình năm trước, và trong khi Suu Kyi nói rng bà không th "vn còn th ơ vi nhng gì đã xy ra", cô cũng ging dy mt phe đi lp hòa bình, rc bài phát biu ca mình vi các tài liu tham kho đ Gandhi và Martin Luther King. "Tôi chc chn không mun bt kỳ nhiu người b bn", cô nói vi tôi. "Nhưng điu này không có nghĩa là chúng ta s ngi li mt cách yếu t, và không phi làm gì."

Mười hai ngày sau khi cô nói nhng t đó, Suu Kyi tìm thy nhà ca bà cô lp bi các binh sĩ. Cô đã được đt dưới nhà bt gi, khi đu ca mt đàn áp kéo dài hai thp k.

Thi gian và mt ln na chế đ cung cp có điu kin đc bit các khách hàng tim năng ca lưu vong đến Anh, nơi Suu Kyi có th tham gia vào gia đình cô.

Vic nm bt luôn cô không th mong đi mt tr v an toàn. Khi chng ca cô, mt hc gi Oxford, được chn đoán mc bnh ung thư vào năm 1999, chính ph t chi cp th thc đã có th đ cho anh ta thy v ca mình. Ông qua đi mt năm sau đó.

Suu Kyi luôn luôn ưa thích bt gi nhà cho bt kỳ tha thun thanh cô y tr li, hoc làm tn hi chiến dch chng li chính quyn quân s. Vì vy, cô li và chu đng, và m km mt n lc quc tế áp đt trng pht chng li chính ph Miến Đin và cui cùng dn đ di chuyn v hướng dân ch năm nay.

Cuc đu tranh marathon Suu Kyi đã mi so vi người đot gii Nobel qua Nelson Mandela và Andrei Sakharov - thc s, Jagland gi c hai người đàn ông ngày hôm nay.

Cô biết rng nhng thách thc vn còn cho đt nước ca mình, và quyn con người trên toàn thế gii. "Tôi đang đng đây bi vì tôi đã tng là mt tù nhân lương tâm", cô nói ngày hôm nay. "Hãy nh s tht thường lp đi lp li rng mt trong nhng tù nhân lương tâm là quá nhiu." Ging như Mandela, cho tt c các cuc đu tranh ca cô, cô không có ham mun tr thù. "Nhng gì tôi mun," cô nói khi cô châu Âu Th năm, "là hòa gii và không trng pht."

Nhn xét đó và l di chuyn hin nay nhc nh tôi v cuc phng vn ti nhà bà, 23 năm trước. "Bt tuân dân s có mt lch s tuyt vi," Suu Kyi nói sau đó. "Đó là lý do ti sao tôi đ cp đến Mahatma Gandhi, Martin Luther King Martin Luther King nói vi mi người," Tôi có mt gic mơ. Vâng, trong mt cách tương t vi chúng tôi Chúng tôi ch mun mang li nhng gic mơ ca chúng tôi vi thc tế. "

Burma's Aung San Suu Kyi Formally Accepts Nobel Peace Prize 21 Years Later (ABC News)

  • Burma's Aung San Suu Kyi Formally …
Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi formally accepted her Nobel Peace Prize today, more than two decades after it was awarded to honor her fight for democracy.
"We have been waiting for you for a very long time," Nobel Committee Chairman Thorbjorn Jagland told Suu Kyi. "In your isolation, you have become a moral leader for the whole world."
Suu Kyi won the award in 1991 but for more than 20 years was either forbidden from leaving her country, or too afraid she would never be allowed to return. Today, as a free woman and member of parliament in a newly open Burma (now called Myanmar), she finally gave her acceptance speech.
"When the Nobel Committee chose to honor me, the road I had chosen...became a less lonely path to follow," Suu Kyi said. "The Nobel Peace Prize opened up a door in my heart."
It was a remarkable moment.
A woman who had lived a difficult and lonely life as a prisoner of conscience was met by trumpet fanfare and an adoring crowd of dignitaries in Oslo's Town Hall, who gave her a pair of long standing ovations.
A Burmese musician played her favorite piece, the same one played here 22 years ago, when an empty chair marked Suu Kyi's absence.
Today, she spoke of her years under house arrest, when "it felt as though I were no longer part of the real world." What the Nobel award had done, she said, was send an unmistakeable message, to her supporters and to the Burmese regime. "The Nobel Prize had drawn the attention of the world," she said. "We were not going to be forgotten."
The ceremony capped a stunning turnaround.
Twenty three years ago I met Suu Kyi in her villa in Rangoon. At the time she was playing a cat-and-mouse game with the generals who ruled Burma - leading large rallies against the regime when gatherings of more than three were illegal.
There the crowds had been adoring, too, but it was a dangerous time. Soldiers had shot and killed hundreds of student demonstrators the previous year, and while Suu Kyi said she could not "remain indifferent to what was going on" she also preached a peaceful opposition, sprinkling her speeches with references to Ghandi and Martin Luther King. "I certainly don't want any more people to be shot," she told me. "But this does not mean we are going to sit back weakly, and do nothing."
Twelve days after she spoke those words, Suu Kyi found her home cordoned off by soldiers. She was placed under house arrest, the beginning of a two-decade-long repression.
Time and again the regime made conditional offers - in particular the prospect of exile to Great Britain, where Suu Kyi might join her family.
The catch was always that she could not expect a safe return. When her husband, an Oxford scholar, was diagnosed with cancer in 1999, the government refused to grant him a visa that might have let him see his wife. He died later that year.
Suu Kyi always preferred house arrest to any deal that would bar her from returning, or compromise her campaign against the junta. So she stayed and suffered, and galvanized an international effort that imposed sanctions against the Burmese government and ultimately led to this year's moves toward democracy.
Suu Kyi's marathon struggle has invited comparison to past Nobel winners Nelson Mandela and Andrei Sakharov - indeed, Jagland referred to both men today.
She knows that challenges remain - for her country, and for human rights the world over. "I am standing here because I was once a prisoner of conscience," she said today. "Please remember the often repeated truth that one prisoner of conscience is too many." Like Mandela, for all her struggles, she has no appetite for revenge. "What I want most," she said on her arrival in Europe Thursday, "is reconciliation and not retribution."
That comment - and today's moving ceremony - reminded me of the interview in her home, 23 years ago. "Civil disobedience has a great history," Suu Kyi said then. "That is why I mention Mahatma Ghandi, and Martin Luther King. Martin Luther King said to the people, 'I have a dream.' Well, in a way it is the same with us. We just want to bring our dreams to reality."

 
       

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List