Popular Posts

Friday, March 25, 2016

Kính thưa chư quý đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo

 
                                   
                                                   
                                                                     Giáo Hội PGHH Trung Ương
                                                             Và Điều Hành PGHH Truyền Thống VN
                                               Chiếu Phép số: 2904014 sep 15 -2006 và TID20-8840924
                                                            5026 West Fifth St Santa Ana CA 92703-3122
                                                                PO.BOX 2133 Westminster , CA 92684
                                                                            Phone: 714.589.6860                                                                         
                                                                              So: 63 /PGHH/ T.Ư

     
Kính thưa chư quý đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo                                                                                             .     
Không biết đ/đ Phan Thị Hoa nghe lời ai mà thâu Lịch sử Đức Phật ThầyTây An trong máy IBASTEK nói “ Đức Phật Thầy Tây An là con của vua Quang Trung và Ngọc Hân Công Chúa “  là sai hoàn toàn với Sử học Việt Nam, xin đ/đ Phan Thị Hoa ở Houston TX nên hùy bỏ bài lịch sử đó, và chư quý đồng đạo nên nghiên cứu lịch sử mà lý giải theo khoa học biện chứng, đừng mê tín dị đoan  nghe theo lời vu vơ  của kẻ khác vịn vào một vài lời không rõ ràng của Ông Ba Thới trong Kim Cổ Kỳ Quan và của một thầy tu người Việt gốc Miên ở Bạc Liêu  mà bị quỉ dắt đường công, làm tổn hại thanh danh Phật Giáo Hòa Hảo. Vì người ngoài có thể nghĩ Đoàn Thể Phật Giáo Hòa Hảo toàn là người thất học không thuộc Sử học Việt Nam!!!                                                                                                                                                                      .      
Bài nói Đức Phật Thầy Tây An là con vua Quang Trung không đúng lịch sử . Đó là sự  phá hoại lịch sử của Đức Phật Thầy Tây An, nhằm phá hoại đức tin của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương. làm sai lịch sử của bất cứ vị Phật nào, cũng có thể tự hủy bỏ công đức một kiếp tu hành, phải luân hồi kiếp khác tu tiếp hoặc bị đọa đày trở về ngạ quỉ súc sanh.       
                                      .         
Mong quý đồng đạo phải hiểu lịch sử  để  lý  giải theo khoa học biện chứng về bất cứ một vị Phật nào, nhằm tránh tội lỗi, đừng làm vấp phải  uổng công một kiếp tu hành.  Xin xem lịch sử dưới đây:                           

     ĐỐI CHIẾU  SỬ HỌC VỀ ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN                                           .                                    ĐOÀN MINH HUYÊN NHƯ SAU
                                                  ---oOo---
Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập diệt tịch, sự truyền thừa nối tiếp được 33 đời TỔ, vào năm 658 đến năm 713, là vị Tổ cuối cùng của 33 đời Tổ  là Lục Tổ Huệ Năng, Ngài  bậc truyền Y bác.Mãi đến năm Kỷ Dậu 1849 Phật Thầy Tây An mới ra đời kêu gọi chúng sanh tu hành theo chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca. Đến năm Bính Thìn 1856, Phật Thầy Tây An viên tịch tại núi Sam Châu Đốc.                                                                                                                                                    .      
Những năm gần đây, sau khi Cộng sản Hà Nội chiếm được Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, Cộng sản tung ra một số tài liệu tuyên truyền dối trá, nhắm vào sự phá hoại đức tin của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương. 

Những người đặt ra giả thuyết đó, không có trình độ Sử học và kém khuyết khả năng nghiên cứu theo khoa học biện chứng hiện đại, nói Đức Phật Thầy Tây An là con của vua Quang Trung và bà Ngọc Hân Công chúa lá “ SAI “; ngụ ý muốn biến lịch sử mầu nhiệm của vị Phật lâm phàm vì cái bổn nguyện cứu độ chúng sanh, chấn hưng Đạo Phật đang bị suy đồi, làm cho đức độ cao cả ấy , trở  thành một gia đình phàm tục thất sủng mới đi tu.                                                                                                                                                           .       Bởi đó, tư cách Hội Trưởng Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo và Điều Hành Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống Việt Nam, phải có bổn phận chứng minh cuộc đời của Đức Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên một cách sáng tỏ theo Sử học Việt Nam, để những ai đã lầm lẫn về Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên , từ nay được sáng suốt hiểu biết hơn.

     Nguồn gốc của Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên, có một chiều dái lịch Sử 205 năm, còn ghi lại trong sách Địa Phương Chí do các vị nhân sĩ Nho thâm huyên bác thời đó ghi chép trực tiếp khi Đức Phật Thầy Tây An còn nhỏ ở làng Tồng Sơn, tổng Phong Thạnh Thượng tỉnh Sa Đéc Nam Phần Việt Nam.                                                                                                                                    .      Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 , sách Địa Phương Chí vẫn còn lưu truyền nhiều nơi, và được nhiều đời người gìn giữ : 1/-Tại Đình Tồng Sơn, Sa Đéc, 2/-Tại chùa Phật Thầy Tây An núi Sam, Châu Đốc, 3/-Tại chùa Tây An Cổ Tự xã Long Kiến, Chợ Mới, An Giang, 4/-Thư viện Phật Giáo Hòa hảo tại xã Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.    
                                                           .     
Trong lúc các vị Nho thâm chép sách Địa Phương Chí Đức Phật Thầy Tây An còn hai người anh em chú bác còn sống tại làng Tồng Sơn, tổng Phong Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc Nam Phần:

     1/-Ông Đoàn Văn Điểu
    2/-Ông Đoàn Văn Viên

    Sách Địa Phương Chí là do những nhân sĩ Nho thâm trong làng ghi chép lại sự thật đang xảy ra tại mỗi địa phương dân chúng đều biết, chứ không phải những nhà chép Sử theo lịnh của triều đình cắt cử để được yên thân hưởng bổng lộc, hay những cây bút Việt gian có truyền thống nhiều đời, ông cha bán nước cho cường quốc xâm lăng nước Việt Nam ta. Hoặc những ký giả ngoại bang theo đoàn quân cướp nước…                                                                                                .     Căn cứ theo Sử học Việt Nam từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 được biết:                                .     
1/-Sanh vua Quang Trung năm 1752 tại miền Trung Việt Nam                                                                 .      
2/-Vua Quang Trung làm vua được 4 năm ( 1788 – 1792 = 4 năm ).                                                      .       
3/-Vua Quang Trung chết năm 1792, thọ được 40 tuổi                                                                             .        
4/-Công Chúa Ngọc Hân chết năm 1799.                                                                                                         .         
5/-Sanh Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên lúc 12 giờ trưa ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão 1807, tại làng Tồng Sơn, tổng Phong Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đé, Nam Phần nhằm năm Gia Long thứ sáu.                                                                                                                                                                 .                                            
SAI BIỆT LỊCH SỬ:
1/-Chiếu theo lịch sử ghi lại như trên, cho ta thấy ngày tháng năm sanh Đức Phật Thầy Tây An , Đoàn Minh Huyên sau khi vua Quang Trung đã chết 15 năm, ( kể từ năm 1792 – 1807 = 15 năm ). Như vậy không lẽ hồn ma của vua Quang Trung hiện về giao hợp được với bà Ngọc Hân Công Chúa, để đẻ ra Đức Phật Thầy Tây An sau 15 năm hay sao, khoa học nào chứng minh việc nầy ?

2/-Bà Ngọc Hân Công Chúa chết năm 1799, trước khi sanh Đức Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên tới 8 năm (  từ năm 1792 – 1807 = 8 năm ), có lý nào bà Ngọc Hân Công Chúa chết còn mang thai theo dưới đáy mồ  chờ 8 năm sau mới sanh Đức Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên, khoa học nào chứng minh được ?

     Đó là sự sai biệt rất lố bịch và kẻ đặt ra câu chuyện là đồ thất học, không biết sử liệu Việt Nam lại có ác ý và cũng không đo lường được hậu quả khi bị đối chiếu về Sử học Việt Nam một cách rõ ràng như thế nầy, để người nói Đức Phật Thầy Tây An, Đoàn Minh Huyên là con của vua Quang Trung và bà Ngọc Hân Công Chúa, trở thành kẻ ngu ngốc, trên đời không có mấy ai ngu bằng !..                                                                                                                                                                              .     …
( Trích bài Tôn Giáo và Dân Tộc của Huỳnh Kim, đã được Văn Bút thê giới chọn đăng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, PEN  số 2,  năm 2012.                                                                                                 .        Rất mong chư quý đồng đạo phải hiểu về Sử học để hiểu Đức Phật Thầy Tây An Đoàn Minh Huyên, tiền thân của Đức Huỳnh Giáo Chủ và nghiên cứu thì biết Đức Huỳnh Giáo Chủ hay Phật Thầy Tây An là vị Phật ‘ Kim Sơn “ Phật cổ chứ không phải con vua Quang Trung mới tu thành Phật.

                   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
                 Nam Mô A Di Đà Phật
   
 California,  ngày 23  tháng 3 năm 2016                                                                                                              .              
TM.Giáo Hội PGHH Trung Ương                                                                                                     .      Và Điều Hành PGHH Truyền Thống VN                                                                                                               .                           

Hội Trưởng                                                                                                                                              .                           
( ký tên )                                                                                                                                         .                     
Huỳnh Kim, Nguyễn Ngọc Sơn
__._,_.___

Posted by: jh hk 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List