Popular Posts

Sunday, January 20, 2013

PHẬT Ở TRONG TÂM


 

PHẬT Ở TRONG TÂM [DƯ THỊ DIỄM BUỒN]

PHẬT Ở TRONG TÂM

DTDB

Người xưa để lại những lời vàng ngọc:

“Thầy tu nhiều, và bổn đạo rất đông...

Có được bao kẻchân thành tu học?

Chung cuộc rồi, chởkhông đầy xuồng vong”

Người ngộ đạo lo tu tâm dưỡng tánh

Tham, sân, si...đã sớm bỏ ngoài tai

Nhường kẻ khó, dù đói lòng giá lạnh

Đạm bạc cả đời, khổ hạnh trường trai

Mảnh áo vàng che thân, nhiều mảnh kết

Gội nắng gió mưa... với đôi chân trần

Đầu đội trời, tóc cũng đà cạo hết

Nhục thể cần chi, quý ở cái tâm

Sao phải nhờ thầy xa xôi biền biệt?

Đưa về chùa để cai quản trụ trì

Chúng sanh chỉ cần cao tăng hiểu biết

Hiếu, đạo, nhân, nghĩa, tấm lòng từ bi

Có thầy xin ra tu nơi hải ngoại?

Tu vốn cần đạo đức với chân tâm...

Ở đâu cũng chăm tu hành, giảng dạy...

Kinh điển Phật truyền, sách vở thánh nhân

Người tu hành gieo mầm, trồng ơn phước

Kiếp đời, mấy ai tồn tại trăm năm?

Nếu chân tu thì tu đâu chẳng được!

Có sá gì nơi cùng cốc sơn lâm...

Phật đâu bảo xây cất chùa tráng lệ?

Giáo đường dànhđể tắm mát tâm linh

Bổn đạo, con chiên... an bình cõi thế

Phật, có cần chi phù phiếm linh đình

Đến chùa cúng lạy sum sê quà lễ...

Chùa lớn, có lầu... phước lộc viễn miên?

Danh vọng, tiền tài... có chi mà kể...

Nhân nghĩa con người, mới đáng thiên kim

Muốn tâm an, phải nhớ lời Phật dạy

“Chúng sanh bìnhđẳng Tứ Đại Giai Không

Chánh niệm, đạođức, trồng hiền, gieo phải...

Sống an vui gặt phúc, hạnh... vun trồng

Làm lành ơn phước hưởng hoài không hết

Nghĩa nhân gối đầu, Phật sẽ ban cho...

Tâm tư thoải mái...đến bờ cõi chết

Vẫn an nhiên nhưnước chảy xuôi đò

Phật bằng kim cương, bạc, vàng, ngọc...

Vẽ trên giấy, bằng gỗ, đất, xi-măng...

Cõi đời trầm luân, lòng ta có Phật...

Phật khắp nơi, Phật ngự ở trong tâm...

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List