Popular Posts

Monday, January 7, 2013

Xin hay rang giu gin suc khoe


 
Hôm qua, Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia.

Hôm qua, Đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc.

Hôm qua, Đọc báo thấy ăn bánh bao có nhân làm từ giấy carton, thế là bỏ ăn bánh bao.

Hôm qua, Đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương..

Hôm qua, Đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là.... bỏ … Vợ... !!!

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts