Popular Posts

Saturday, January 5, 2013

Thơ: Con gái 3 miền


 

Thơ: Con gái 3 min

 GÁI BẮC

image

Gái Bc rt chu chơi
Ta dân Nam b
 ng li cu hôn
Ch
u chơi vì lm hi môn
Ch
ng hn răng khnh, má tròn, đng xu
Ch
ưa k con mt tiu thư
Dáng đi công chúa, l
i ru thiên thn
Ta thì d
 đng lòng trn
Th
y con gái đp manh tâm ngó hoài
Các em mình h
c xương mai
Th
p – cao vn nh, mp – gy vn thương
Chanh chua v
n ngt như đường
Nói x
o cách my vn tương tư hoài
Nh
 nhau “li hết vành tai
Lõm hai con m
t, li mười ngón chân”
Em tên Bích, Th
o, Phng, Dung
Loan, Oanh, Thu, Y
ến… đã tng chu chơi
T
ng yêu khi mi chào đi
Đêm nay tao g
i các em ơi, ta bun.
Hà N
i băm sáu ph phường
Ngó môi em h
ết nh đường v Nam…

GÁI TRUNG

image

Gái Huế rt khó chơi
Ta dân Nam b
 tht li vũ phu
Khó ch
ơi vì hát như ru
Nói nh
ư chim hót, bước như rn trườn
C
ng li thì thành văn chương
Tr
 ra thì d bt thường đng tâm
“S
ơn bt cao, thu bt thâm”
Lên núi Ng
 mn thm sông Thương
Ta t
 xưa thích du dươngƯa trèo núi, khoái bơi xung, li sông
Ch
ưa hay mt phút yếu lòng
Kêu lên hai ti
ếng mn nng: Huế ơi!
Dù các em r
t khó chơi
Nh
ưng ta cũng th ng li bướm ong
Các cô gái Hu
ế nghe không
Kêu thêm ti
u mui đến bng ta đi…

GÁI NAM

image
Gái Nam r
t hay cười
Ta dùng ngôn ng
 cao bi biu dương
Hay c
ười đến lúc lên giường
Thì em xu
ng ging ci lương rt mùi
Sáng đèn em nh
 ti thui
Giàu sang em nh
 khoai lùi dính tro
Các em nh
ư miếng cá kho
Ngó vô th
y “đã”, cn vô thy… bà
C
n vô xương g không ra
Tr
 khi trình din bà già ca em
Lên Đ
ng Nai, xung Long Xuyên
Các em má lúm đ
ng tin bt ham
Ch
 người điên mi không ham
Ta t
nh táo mun g làm vn riêng
K
 “đng tin” trng hay đen
Ngày ta b
 túi, đêm ta b mùng
Các em m
i liếc… đã khùng
Hèn chi thi s
, anh hùng phi tiêu
M
 nhân nghĩ thit tr trêu
X
ưa nay danh tướng biết điu dưới “cơ
Vòng B
ến Tre, bc Cn Thơ
 đâu ta cũng choán gi cơ quan
N
ước da em tm th dàn
Ta v
n đàng hoàng cũng lén rình coi
Rình coi con qu
 kêu ri
Qu
 kêu “nam đáo” n ơi, đ phòng
Ph
i không cô gái má hng
Ta trai khác h
 đem lòng nh thương.Tình gái Trung

(Không biết tác giả)image
Tình gái Nam

Ý chèng ui

Hổng được đâu

Cái mặt ngầu

Tui ớn lạnh

Ngồi bên cạnh

Rục rịch hoài

Lỡ gặp ai

Kỳ qúa hà

Thôi dzô trỏng

Cho thỏa lòng

Đồ qủy sứ

Để từ từ

Nè cha nội

image

Tình gái Trung

Dị kể chi

Răng làm rứa

Người chi mô

Nhột thấy mồ

Anh bên nớ

Tui bên ni

Răng cớ gì

Ưa lấn đất

Đừng lật đật

Mạ ra chừ

Mang tiếng hư

Nói nhỏ nì

Tối nay hỉ

image

Tình gái Bc

Em chả đâu

Ngượng lắm đấy

Ai lại thế

Cứ như ranh

Tí tẹo thôi

Nhớ đấy nhé

Mặt dầy tợn

Chỉ nghịch ngợm

Không ai bằng

Cứ hung hăng

Như ăn cướp

Thôi cũng được

Phải giao trước

Cấm chạy làng

Hễ lang bang

Em xẻo trước

                                                                                                           

--

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List