Popular Posts

Wednesday, January 23, 2013

Tra cứu


 

Tra cứu- Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết Code: www.timeanddate.com -

 

Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam Code: www.petalia.org/amlich.htm

 

- Lịch Vạn Niên Code: www.thoigian.com.vn/?mPage=L1

 

 - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi Code: www.countrycallingcodes.com

 

- Khoảng cách các nơi trên thế giới Code: www.indo.com/distance

 

- Thông tin các quốc gia trên thế giới Code: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

 

 - Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng Code: www.biography.com

 

 - Sách kỷ lục thế giới Guinness Code: www.guinnessworldrecords.com

 

- Thông tin về quốc kỳ các nước Code: http://www.fotw.net/flags/index.html

 

Từ điển- Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt Code: http://tratu.soha.vn/

 

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính Code: www.vdict.com

 

- Từ điển thuật ngữ máy tính Code: www.webopedia.com

 

- Từ điển viết tắt Code: www.acronymfinder.com

 

- Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn Code: www.1tudien.com

 

 - Từ điển bằng tranh Code: www.pdictionary.com

 

- Bách khoa toàn thư Encylopedia Code: www.encyclopedia.com

 

 - Bách khoa toàn thư Britannica Code: www.britannica.com

 

 - Tra cứu mọi thứ Code: http://dictionary.reference.com/

 

 - MSN Encarta Code: http://encarta.msn.com/  

 

 

Featured Post

Những cảnh bạo lực trong xã hội VN càng ngày càng nhiều trên Internet, trên Facebook

From: xomnhala > on behalf of hoa pham <phh421> Sent: Saturday, June 17, 2017 5:35 AM Subject: Mời xem bài nầy ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts