Popular Posts

Thursday, January 24, 2013

RƠI TRÊN ĐẤT ĐỊCH


To:
Sent: Tuesday, January 22, 2013 5:27 PM
Subject: RƠI TRÊN ĐẤT ĐỊCH

 

 

 

RƠI TRÊN ĐẤT ĐỊCH
*Chuyn tht xy ra trong chiến tranh Vit Nam

Nguy
n Hu Phước
(phóng tác theo nguy
t san Readers Digest)

Trong cuc chiến chng li s bành trướng ca ch nghĩa Cng sn ti Vit Nam trước đây, bên cnh nhng chiến tích hào hùng, nhng tm gương can đm ca người quân nhân QLVNCH, chúng ta cũng không th không nói đến s chiến đu ca người bn đng minh.

H
là nhng quân nhân đã vượt ngàn dm đ chiến đu ti mt vùng đt xa l ch vì lý tưởng bo v t do. Có nhng người ra đi đ ri không bao gi tr li, nhưng cũng có người may mn sng sót. Và mt trong nhng người may mn nht phi là Đi úy Locher ca Không lc Hoa K.


Maj. Robert Lodge (left) and Capt. Roger Locher (right) in the cockpit of their F-4D, seen earlier in 1972: the team already had two MiG-kills to their credit when they clashed with MiG-19s and MiG-21s on the morning of May 10, 1972.


Sau đây m
i quý bn theo dõi câu chuyn v Đi úy Roger Locher, mt sĩ quan phi hành, kiêm chuyên viên vũ khí, đã tng tham d nhiu phi v trên không phn Bc Vit trong chiến tranh Vit Nam.

Locher th
ường bay trên loi phi cơ phn lc F-4 Phantom và đã h được nhiu phn lc MiG ca đch trước khi chính phi cơ ca anh b bn h trên không phn Bc Vit. Anh tìm cách ln trn và sau 23 ngày đã được toán cp cu bc ra khi min Bc mt cách an toàn. Tên tui ca Locher được ghi li vi mt k lc trong cuc chiến Vit Nam: Sng sót và được cu thoát sau 23 ngày kt trong lòng đch.

*****

Trong khi đang đu đ
ưa vi chiếc dù lơ lng trên bu tri phía Tây Bc, cách Hà Ni 40 dm, Đi úy Locher vn chưa th tin đó là s tht: mình b bn rơi. Tương t như nhng người đi bay khác, anh không bao gi nghĩ rng chuyn đó có th xy ra cho mình.

Nh
ưng nó đã xy ra. Mt cm giác nght th vì s s hãi, bơ vơ đến càng lúc càng rõ rt. Hai chiếc MiG màu bc bóng loáng lướt qua phía trên Locher cao đ 10,000 b. Ri nhng đám rng cây hin l m phía dưới. Anh đáp xuyên qua nhng ngn cây và cui cùng đôi bt đã chm đt

Roger Locher là m
t sĩ quan tr mi 25 tui, vóc dáng cao ln. Anh ct cánh vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 1972 t mt căn c không quân bên Thái Lan. Mc tiêu: Hà Ni. Nhim v: ngăn chn và tiêu dit các phi cơ MiG ca đch trước khi chúng có th tn công các oanh tc cơ ca Hoa K.
Đây là phi v
th 407 ca Locher. Anh ngi ghế sau ca chiếc chiến đu cơ phn lc F-4 Phantom hai ch ngi, có nhim v điu khin h thng vũ khí gm các loi ha tin, đi bác và bom. Trước đó không lâu, Locher đã bn h được hai chiến đu cơ MiG-21 ca không quân Bc Vit.Lúc này, tr
ước mt Locher v phía Tây Hà Ni, mt chiếc MiG đang nhào xung mt chiếc Phantom. Anh khai ha hai ha tin không-đi-không, chiếc MiG bc cháy. Thêm hai chiếc MiG na b các Phantom ca Hoa K bn h trước khi người phi công lái chiếc Phantom ca Locher thét lên : Chúng mình b trúng đn ri !

Khi ng
n la đã lan dn và chiếc Phantom không còn kim soát được na, lao đi vùn vt, Locher hét lên : Tôi sp sa ri phi cơ. Ri anh kéo mnh cn máy tng, sau mt tiếng bp khô khan, thân người anh b bn văng ra không gian và anh ngt đi vài giây đông h

Sau khi ch
m đt, Locher đã hoàn toàn tĩnh táo. Anh biết chc hai chiếc MiG va bay ngang đã liên lc vô tuyến thông báo cho các lc lượng dưới đt biết v v trí ca mình. Cái dù ca Locher b vướng trên nhng cành cây mà anh không th kéo ra được s khiến đch xác đnh được v trí mt cách d dàng. Locher vi vã tháo dù ra khi người và bt đu di chuyn mt cách khó nhc, tiến lên phía sườn núi. Anh cn thn không đ li mt du vết sau nhng bước chân ca mình.

Kho
ng mười phút sau, Locher th tht khó khăn, cm thy chóng mt, đôi chân mm ta như cao-su, hai bàn chân lnh ngt. Anh nghĩ thm Mình b shock. Hãy dng li. Bình tĩnh. Hãy bt b óc mình hot đng. Ri anh bò sâu vào cánh rng đy cây lá rm rp và nm rp xung theo tư thế đôi chân cao hơn đu.

Nghĩ đ
ến tình trng nguy him hin ti, Locher biết rng mi vic đang din ra mt cách t hi. V trí anh đang quá xa v hướng Bc. Đim gn nht mà anh có th dùng máy liên lc cp cu loi b túi vi các phi cơ bn đang bay trên bu tri là 90 dm v phía Nam. Locher tính toán : 90 dm ! Tìm cách ln trn và bám cht theo sườn núi, làm sao đi b ít nht hai dm trong mt ngày, trong vòng 45 ngày, không lương thc và trên mt đa thế hoàn toàn xa l. Nhưng bt buc phi c gng. Nếu k thù có bt được mình thì cũng th đ chúng bt được mt cách d dàng!

Locher l
y bình nước t trong áo cp cu mc trên người và t t ung hết mt na, sa li cái nón lưới chng mui đi trên đu, ri vi mt cái đa bàn cm tay và bn đ hướng dn, anh thn trng khi hành v hướng Tây Nam. Sau mi bước chân, anh phi xem xét li đ xóa b mi du vết ca đôi giày bt, ca nhng cành cây nh b đp gy và tt c nhng du vết khác có th làm l tung tích ca mình.

T
i trưa, đang đi bng Locher khng li, chết điếng. T phía trước mt có nhng tiếng réo gi nhau và nhng tiếng la hét như gin d tiến thng v phía anh. Anh vi vã bò sâu vào mt bi cây và nm yên, trong lúc bn người lùng sc tiến đến càng lúc càng gn.

Locher b
ng nh li thi niên thiếu ca mình vùng quê Sabetha, tiu bang Akansas, nơi mà anh thường chơi trò gi làm vt tri trn trong bi lau, c gng n náu, đ người th săn đang đến gn không th phát giác. Locher nh thm: Hãy th tht nh, đng đu hàngM hôi đ ướt lưng, anh thm cu nguyn. Mũi anh có th ngi thy c mùi thuc lá ca nhng người đang sc so chung quanh. Có lúc tiếng chân người bước qua sát ch anh đang n np

Ngày k
ế tiếp, s vic trên li tái din. Nhưng ln này, ngoài tiếng người la hét, Locher còn nghe thy tiếng súng n. Anh nghĩ thm : H đang tìm cách làm mình phi ri khi ch n np, ging như xua đui mt con vt tri bay ra khi bi đ bn. Mình phi nm yên. H có đp lên mình mi mong tìm thy
K
thù đã suýt chút na thì làm được viêc đó : Locher nghe thy tiếng cành lá b nghin nát bi bước chân người, sau đó hai người đàn ông vi súng tiu liên trên tay tiến ti cách ch anh ch có vài mét và…ngi xung ngh mt. Mt lúc sau, h b đi. Tiếp theo là mt s yên lng rt đáng nghi ng. H b đi tht hay gài by ch con chim bay ra khi cành? Locher quyết đnh tiếp tc nm im ti ch cho đến hết ngày, thnh thong ch dám dui nh chân tay, đ cho các bp tht đ mi.Sang ngày th
ba, Locher th m cái máy liên lc dò tìm tn s cp cu và anh đã bt được đi thoi ca nhng phi công đang bay tìm kiếm mt nhân viên phi hành va b bn rơi. Nhân viên này báo cáo rng k thù đang theo đui ông ta, đã rt gn và yêu cu nên oanh tc v trí ca mình. Ông ta đã chn la cái chết hơn là b cm tù!...

Tín hi
u yếu dn, Locher tt máy liên lc. Sau đó anh nghe thy tiếng nói chuyn ca nhng tên cng sn đang đi truy lùng mình, cách ch anh n np khong 200 thước Cái gì thế này ? Locher va thc mc t hi va tìm cách tng kh nhng con vt đang li dng tình thế ngt nghèo này đ tn công c và cườm tay ca anh. Ri Locher nghĩ thm : Trong ba ngày qua mình đã không đi đưọc quá mt dm. Có th mình s không thoát khi nơi này. Nhưng thôi, c hãy c gng xem mình s trì hoãn bao lâu cái kết cuc không th nào tránh né được.

Sang ngày th
tư, mc dù phi bước đi mt cách mt nhc, Locher vn kiên trì men theo sườn núi, lên xung hết ngn đi này ti ngn đi khác. Nước không thành vn đ. Tri mưa cách đêm, và vào bui sáng anh phi hong qun áo cho khô, cn thn tránh không đ cho giy và v b hôi thi.

Nh
ưng Locher không có lương thc. Anh đã th ba loi trái cây rng. Lúc đu gm nhm mt chút ít, ri ch khong na gi xem phn ng cơ th ra sao. Kết qu, anh thy nhng loi trái cây này không có hi. Nhưng s lượng tìm được cũng chng bao nhiêu

Locher có th
cm thy sc lc trong người mình sa sút mt cách rõ rt theo tng ngày. Điu này rt d dàng đưa đến s chp nhn đu hàng. Không, nht đnh không. Locher t nh mi ngày. Hãy đ cho k thù phi kh công tìm kiếm mình !

Ngày th
12, sau khi tri hng sáng, Locher tìm thy mt con đường mòn khá tt dn v hướng Nam. Đi vi Locher, con đường này tht tuyt ho, vì anh không còn phi dùng sc nhiu như khi đi xuyên rng. Bt cht, Locher nghe thy nhu ging nói đang tiến gn v phía mình. Nhng đa tr chăn trâu đang lùa trâu v phía cánh đng c. Locher vi nhào vào mt bi rm, bò đi cách đường mòn vài thước và nm im. Nhưng nhng con trâu đã dng li gm c bên v đường, có con ch cách ch chàng nm vài thước. Thi gian trôi qua mt cách chm chp, hành h Locher trong khi anh nm im gi này qua gi khác.

Mãi t
i gn hoàng hôn, Locher mi nghe thy tiếng bn tr gi nhau, anh nghĩ : chúng bt đu lùa trâu v làng! Anh nghe thy tiếng th hng hc ca tng con trâu và tiếng roi ca bn tr qut trên lưng nhng con vt đ thúc chúng đi v. Mt con trâu gin d kht mũi, đp chân vào mt cành cây sát ch Locher nm, khiến cành cây này đp mnh vào mt cá chân. Anh há hc ming vì đau, nhưng c gi không cho âm thanh thoát ra. Sau khi con trâu đi qua, li ti đúa bé dm lên cành cây hi nãy, khiến nó đp xung đùi Locher. Cui cùng là s im lng.

Sau khi tr
i ti, Locher lén đi bc vòng quanh làng và tiến lên phía sườn núi đ do xét tình hình chung quanh. Ri anh ly lá cây xếp thành mt cái giường đ ng. Thnh thong anh li thc gic, đ tng kh nhng con vt đang hút máu mình. Mi con đ li mt vết đau. Sau đó mt trn mưa đ xung.
Tr
i sáng, Locher va sưởi nng cho khô qun áo, va nghiên cu cn thn li bn đ, ri đi ti mt kết lun kinh hoànglà trong 12 ngày qua, anh chưa đi được quá 10 dm đường chim bay! Nếu vn còn khu vc phía Bc quá xa này, anh không có hy vng được cu thoát. Phi tiếp tc đi v phía Nam. Nhưng t đây ra đng bng sông Hng, vi b rng chng 20 dm, khó lòng mà tìm được nơi trú n khi hu s.

Không bi
ết phi gii quyết ra sao, Locher đành li v trí n náu ca mình. Ngôi làng tri dài khong 500 mét dưới chân núi, và Locher có th nghe thy tiếng kng hàng ngày. Kng báo thc bui sáng, kng đi làm, kng ngh gii lao, kng ăn trưa.v.v

Ngày l
i ngày trôi qua. Ti ngày th 20, Locher biết mình đã phí công sc. Anh s xung đôi mông và cm thy ch còn da bc xương. Đu óc anh trng rng và ch còn nghĩ ti miếng ăn. Ch có hai gii pháp : mt, nm chết đói đây, hai, là đi xung đng bng tìm cách ly trm thc phm.

Nh
ưng Locher cũng biết rng, sau khi anh bt đu vượt qua cái thung lũng trng tri đ xung đng bng thì hu như nm chc trong tay vic b bt làm tù binh. Locher nghĩ ti vin tượng khng khiếp khi b giam cm và xác đnh quyết tâm s t hành x mt cách danh d, không đ tr thành tù binh ca đch. Thượng đế đã ban cho anh hai mươi lăm năm t do và anh đã tn hưởng.

Vào t
i ngày th 21, sau khi quyết đnh s đi xung đng bng vào trước rng đông ngày hôm sau, Locher cm thy tâm hn mình bình thn. Anh nhìn lên vn trăng vàng t t trôi ngang bu tri, hít th mùi v tươi mát ca không khí và thưởng thc s cô qunh ca mình : anh vn còn t do

M
t cơn mưa dài và nng ht làm Locher tĩnh gic vào bui sáng ngày th 22. Thì ra anh ng quên ! Mt tri đã lên cao. Locher tc gin vi chính mình. Dù đã có quyết đnh t hành x, nhưng anh không th liu mng mt cách vô lý, đi ngang qua làng vào gia thanh thiên bch nht. Thế là li thêm mt ngày ch đi và chiến đu vi đàn mui rng

Locher v
a thiếp đi thì cht tĩnh vì nhng tiếng đn. Anh nhìn thy c ánh chp ca nhng ha tin đa-không được bn lên t ngôi làng kế cn, cách ch anh khong 8 dm. Đch đang bn lên các phi cơ M. Không chm tr mt giây, Locher vi vã nhn nút máy liên lc cp cu và nói : Bt c phi cơ M nào nghe tên OYSTER ONE BRAVO xin tr li. (Oyster=tên hiu anh trong phi v ; One=phi cơ dn đu ; Bravo=ghế sau)

Sau đó, Locher nhn nút nhn tín hiu và nghe thy tiếng người tr li : Go ahead, Oyster One Bravo

" Ê anh b
n, tôi b bn h đây đã hơn 22 ngày. Chuyn tin dùm tôi vn bình an"
"S
chuyn và tiếp tc liên lc"
M
ười phút sau, Locher nghe tiếng tr li:
"Toán c
p cu trên đường đến"

Toán c
p cu đến lin sau đó nhưng đã b các phi cơ MiG và đ loi phòng không ca đch đy lui. Locher tin tưởng mt cách tuyt đi rng nhng người bn ca mình s tr li vào sáng hôm sau, và chc chn h s được đch ‘đón tiếp nng hu.

Th
c vy, sut bui chiu và ti, Locher nghe thy tiếng xe ch b đi ti và tiếng phi cơ MiG đáp xung mt phi trường gn đó. Như vy, đch cũng đoán biết nhng gì s xy ra vào ngày hôm sau. Locher lo lng không biết s vic ri đây s ra sao

Bu
i sáng ngày th 23, k t ngày Đi úy Roger Locher b bn rơi, mt lc lượng 38 phi cơ M gm chiến đu cơ, oanh tc cơ phn lc, khu trc cánh qut, trc thăng cp cu và phi cơ tiếp tế nhiên liu trên không, ct cánh t Thái Lan ti Bc Vit đ cu người b nn. Đu tiên, hai phi cơ m tn s liên lc vi Locher và x dng các máy móc đin t đ xác đnh v trí ca anh. Mt phi công nói qua máy: "Chúng tôi đã biết anh đang đâu ri. Bây gi anh c đúng ti ch, chúng tôi sp kéo anh ra khi nơi này"


Captain Roger Locher returns to Udorn Air Force Base in Thailand, greeted by General John W. Vogt, Seven Air Force Commander. Locher was retrieved from behind enemy lines only 60 miles (97 km) from Hanoi after 23 days evading capture.


Bên d
ưới mt đt, Locher lnh và run ry: "Xin Thượng đế bo v h, đng đ ai b bn rơi vì con".
Kho
ng 30 phút sau, hai trc thăng xut hin. Trong khi Locher làm du hiu xác đnh v trí ca mình bng kính phn chiếu, mt trong hai chiếc bay v phía anh, chiếc còn li ch đi tiếp cu trong trường hp khn cp. Phía trên, các chiến đu cơ vn vũ, gm thét uy hiếp tinh thn đch.

Chi
ếc trc thăng dng li, lơ lng phía trên v trí ca Locher khong 15 mét và th xung mt penetrator (dng c có hình trái thy lôi, có trng lượng va đ đ làm xuyên thng nhng tàng cây che ph v trí Locher đang n np).

Ti
ếng súng liên thanh đng lot bn ra t ngôi làng dưới chân núi, nhưng sau đó đã vi im tiếng, vì b trc thăng võ trang tr đũa.

Locher nhào v
phia penetrator. Anh nhanh nhn kéo dây an toàn t penetrator ra nt vào người, và banh ba càng ngi hình m neo ra ngi vào. Sau đó anh dơ ngón tay ra hiu

Trong kho
nh khc, Locher đã được kéo lên và đưa vào trong thân trc thăng. Lc lượng cp cu tr v căn c. Mt s MiG ca đch bay lượn xa xa, hm hc chng kiến mà không dám li gn, vì biết không th đch li lc lượng hùng hu ca M.

V
phn Đi úy Roger Locher, chuyến bay v Thái Lan phi là chuyến bay hnh phúc nht đi. Lúc đó anh không th biết mình đã sút đi gn 15 kí-lô sau 23 ngày hon nn, anh cũng không biết rng mình là người sng sót lâu nht trong s các phi công lâm nn và đã được cu thoát trong lch s chiến tranh Vit Nam, và dĩ nhiên, anh cũng không th biết rng, cuc cp cu anh là cuc cp cu vào sâu trong lãnh th đch nht và tt c đã tr v an toàn.

Anh ch
biết có mt điu là mình đã được bn bè cu thoát. H đã liu chết đ cu anh. Bây gi, ngi trên phi cơ, h luôn ming cười đùa như th đã quên mt vic mình va đi vào đt đch. H không cho Locher mt dp may nào đ nói mt li cm ơn. Anh ch biết nhìn h vi đôi mt m to, vi n cười d thương, và nhng git l t khóe mt tràn ra, ri t t lăn xung b râu rm ca mìnhNguy
n Hu Phước
LTUC

 

 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List