Popular Posts

Thursday, April 11, 2013

HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT CỦA DUYÊN ANH


 

HỒI KÝ SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT  CỦA DUYÊN ANH

 

1      2      3      4      KỲ CUỐI

 

HỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)

 

1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối

 

 


 


HỒI KÝ TRẦN ĐỘ

 

(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)

 

1      2      3     4      5

 

 

HỒI KÝ ĐỒNG BẰNG GAI GÓC CỦA XUÂN VŨ

 

(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)


1      2      3      4

 

HỒI KÝ ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ

 

 

1      2      3

 

 

HỒI KÝ MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG CỦA XUÂN VŨ

 

 

1      2      3      4      5 

 

 

HỒI KÝ ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN CỦA XUÂN VŨ

 

 

1      2      3      4      5

 

HỒI KÝ XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN VŨ:

 

1      2       3       4      5      6      Kỳ Cuối

 

NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN

 

 

1           3     4          Kỳ Cuối

 

HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:
BÊN GIÒNG LICH SỬ

 

1.    2.   3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.

 

HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HANH:


(Xin Click vào từng số bên dưới để đọc)

 

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ

 

1. KỲ 1   2.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI

 

 HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ:

  

 

 HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ

(Xin bấm Vào từng Link bên dưới để đọc)

 

.

   HỒI KÝ TÔI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

  

HỒI KÝ ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN

 

Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:

 
 


 


 

Featured Post

Một Chút Lan Man - BS Đỗ Hồng Ngọc

From: Lannie Le < Một Chút Lan Man - BS Đô ̃ H ô ̀ng Ngọc Ng ẫ m l ạ i s ự đ ờ i, t ô i th ấ y h ì nh nh ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List