Popular Posts

Wednesday, December 26, 2012

SIT BACK, RELAX & WATCH THE NUMBERS.. AMAZING!


 

Merry Xmas !!

Bạn nào thích toán & zoãi toán, hãy xem fần trình ziễn zưới ni.

Bạn chĩ việc gõ vào: Mathematics ..nó sẽ tự động "mỡ" ra cho bạn.

Bạn chĩ kó việc .. ngồi zựa ngữa ra, thoãi mãi & xem các kon số tự hiện ra .. 

Tuyệt vời.

 

From:
Subject: [FunOnTheNet] Mathematics --- THIS IS AWESOME
Date: Sunday, December 23, 2012, 7:47 PM 

 
 
Very interesting alpha-numeric comparison. Well worth the time to watch.
This is really neat, you have to watch to the end to really get the message.

JUST LET IT SCROLL AUTOMATICALLY; SIT BACK, RELAX & WATCH THE NUMBERS.. AMAZING!

The Beauty of Mathematics...
 
Click here: Mathematics

      
 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List