Popular Posts

Wednesday, December 26, 2012

SIT BACK, RELAX & WATCH THE NUMBERS.. AMAZING!


 

Merry Xmas !!

Bạn nào thích toán & zoãi toán, hãy xem fần trình ziễn zưới ni.

Bạn chĩ việc gõ vào: Mathematics ..nó sẽ tự động "mỡ" ra cho bạn.

Bạn chĩ kó việc .. ngồi zựa ngữa ra, thoãi mãi & xem các kon số tự hiện ra .. 

Tuyệt vời.

 

From:
Subject: [FunOnTheNet] Mathematics --- THIS IS AWESOME
Date: Sunday, December 23, 2012, 7:47 PM 

 
 
Very interesting alpha-numeric comparison. Well worth the time to watch.
This is really neat, you have to watch to the end to really get the message.

JUST LET IT SCROLL AUTOMATICALLY; SIT BACK, RELAX & WATCH THE NUMBERS.. AMAZING!

The Beauty of Mathematics...
 
Click here: Mathematics

      
 

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts