Popular Posts

Monday, April 1, 2013

HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN


 

 
  From: TIÊN SƯ CHA HCM <

 

 

NHẠC SỸ TÔ HẢI - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN

(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)

 

 

1           3     4          Kỳ CuốiHỒI KÝ CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH

(Xin Qúy Vị Bấm vào từng số bên dưới để đọc)

 

1      2      3      4           6      7      8      Kỳ Cuối

HỒI KÝ CỦA LINH MỤC CAO VĂN LUẬN: BÊN GIÒNG LICH SỬ

 

 

1.    2.   3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.

15.
 

HỒI KÝ NGUYỄN HỮU HẠNH:


(Xin Click vào từng số bên dưới để đọc)

 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

HỒI KÝ CỦA TRẦN QUANG CƠ


(Xin bấm Vào từng Link bên dưới để đọc)

 

1. KỲ 1   2.  KỲ 2    3. KỲ 3   4.  KỲ CUỐI

Phần I: HỒI KÝ TÔI ĐI TÌM TỰ DO CỦA NGUYỄN HỮU CHÍ: 


Phần II:
HỒI KÝ VÕ LONG TRIỀU: MỐC LỊCH SỬ
(Xin bấm Vào từng Link bên dưới để đọc)

 

.

   TÔI PHẢI SỐNG - LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ

  

 ĐÊM GIỮA BAN NGÀY - VŨ THƯ HIÊN

Để thấy rõ thêm về bộ mặt thật của Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Cộng Sản Việt Nam cũng như để hiểu rõ hơn về sự bịp bợm, mị dân qua cái gọi là GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 của Bên Thắng Cuộc, kính mời quý vị đọc lại ĐÊM GIỮA BAN NGÀY của VŨ THƯ HIÊN:

 
 

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List