Popular Posts

Wednesday, May 30, 2012

CẨM NANG Y HỌC

K/C

th

CM NANG Y HC

Phương pháp chữa bịnh ung thư

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/PhuongPhapChuaUngThu.htm>


Ung Thư Xin đừng hoảng sợ

<http://www.quantheambotat.com/File_folder/ungThuXinDungSoPDF.pdf>:

Bài viết của tác giả Quảng Phúc Kinh Nghiệm chữa ung thư của Phật tử người Úc, cô Sue Dixon.<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemCuaCoSueDixson.htm>


Một khoa học gia chữa bịnh ung thư bằng cải thiện ăn uống

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChuaUngThuBangAnUong.htm>

Dịch Cân Kinh <http://www.quantheambotat.com/File_folder/dichcanKinhAll.pdf>

Phương pháp cổ truyền của Đạt Ma Tổ Sư,
Dịch Cân Kinh, cách tập và kinh nghiệm

<
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/KinhNghiemDichCanKinh.htm>


Dịch Cân Kinh, sách và tài liệu

<http://chanhniem.dyndns.org/web_dck/DiCH%20CAN%20KINH_web.htm>


Các bài Thuốc Bí Truyền

<http://www.quantheambotat.com/File_folder/PhuongThuocBiTruyen.pdf>
(PDF file) trị bịnh: Ung Thư, Mắt mờ, Tiểu đường, Tiểu tiện không thông cuả
người già.
Thuốc Lô Hội (Nha đam, Aloe Vera) trị ung thư

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ThuocLoHoiAloeVera.htm>


Môn thuốc mới trị ung thu và bồi bổ máu

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/MonThuoctriUngThuVaBoMau.htm>
*Tài liệu về các bịnh khác:** *


1. Phương pháp uống nước lọc chữa bịnh của người
Nhật<
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/PhuongPhapUongNuocLoc.htm>


2. Liều thuốc tuyệt diệu tẩy trừ sạn gan, sạn

mật<
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/SanGanSanMat.htm>


3. Error! Filename not specified.

<http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html>

Tự Chữa bệnh Sạn mật <http://www.vnfa.com/aot/ot_csmat.html>(Bs. Lai Chiu

Nan/(CanhThep) * 12-09-07)


4. Toa Thuốc Gia Truyền Trị Bệnh Tê Bại Toàn Thân, Bán Thân, Đau Nhức Cột
Xương Sống, Thấp Khớp, Nhức

Mỏi<
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ToathuocGiaTruyenTriBinhTeBai.htm>
<
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ToathuocGiaTruyenTriBinhTeBai.htm>


5. 2 Toa Thuốc <http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/2 ToaThuocTriTieu Duong.htm>

Trị Tiểu Đường<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/2ToaThuocTriTieuDuong.htm>


6. Thuốc trị các bịnh gan: chai gan, cứng gan

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/BinhGanChaiGan.htm>
...
7. Toa thuốc chữa bệnh suy Thận <http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html>

toa thuốc trục xuất sạn thận, sạn mật, sạn bọng đái, sạn đường tiểu

<http://www.vnfa.com/cds/un_cds26.html>


8. Bịnh Gout, thấp khớp, xưng khớp

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/binhGout.htm>


9. Bài thuốc trị bịnh gout, thấp khớp

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/BaiThuocTriBinhGoutThapKhop.htm>


10. Lọc gan bằng nước gạo lức

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/LocGanBangGaoLuc.htm>


11. Ăn Chay có ăn trứng Gà và uống sữa bò được không ?
<
http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/AnChayAnTruongUongSua.htm>


12. Thức Ăn Chay có tác dụng phòng chống ung thư:

<http://www.thuvienhoasen.org/ac-thucanchayphongchongungthu.htm>

<http://www.thuvienhoasen.org/ac-thucanchayphongchongungthu.htm>


13. Các tài liệu về Ăn Chay:

<http://www.thuvienhoasen.org/index-dinhduongchay.htm>

<http://www.thuvienhoasen.org/index-dinhduongchay.htm>

14. Phương Pháp Vận Hành Chân Khí:

<http://www.quantheambotat.com/File_folder/Van_Hanh_Chan_Khi.pdf>

15. Suối Nguồn Tươi trẻ: Phương pháp thể dục cổ truyền của người Tây Tạng

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/SuoiNguonTuoiTre.htm>

16. Suối Nguồn Tươi trẻ:

<http://www.quantheambotat.com/File_folder/Suoi_Nguon_Tuoi_Tre.doc>
(MSWord) để quý vị tải xuống và in ra cho dễ


17. Chocolate (Sô cô la) có tác dụng ngăn ngừa cơn đau tim:

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChocolateNganDautim.htm>


18. Cần xử trí ra sao khi bị chảy máu cam:

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/ChayMauCam.htm>


19. Những điều nên tránh sau bữa ăn:

<http://www.quantheambotat.com/FolderChuaBinh/NhungDieuNenTranhsauBuaAn.htm>


20. Đông y khí công và các y dược trị :

<http://www.doducngoc.com/>*bịnh*
*Trang Y khoa tại
www.vnfa.com <http://www.vnfa.com/>*


1.
Tìm hiểu về trái Chuối" (Quý Ta sưu tầm) <http://www.vnfa.com/bd/ot/un_chuoi.html>


2.
Nhất Áp, Nhị Ðường, Tam "Cô", Tứ Béo <http://www.vnfa.com/yk/un_4benh.html>


3.
Cholesterol! Mi là ai? <http://www.vnfa.com/yk/un_chole.html>


4.
Bệnh Tiểu Ðường <http://www.vnfa.com/yk/un_daidg.html>


5.
Bệnh Ung Thư <http://www.vnfa.com/yk/un_ungth.html>


6.
Thuốc Lá <http://www.vnfa.com/yk/un_thuoc.html> Yếu Tố Xã Hội với SứcKhỏe <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_xhvsk.html>(Bs. Nguyễn Ý Đức * 24-08-06)


7.
Hạt Đậu: <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hatda.html>(Bs. Nguyễn Ý Đức *01-06-06)


8.
Sạn Mật <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bsmat.html>(Lan Hương viết theo tài liệu báo Mayo Clinic (tháng 5/2006) * 26-05-06)


9.
Tìm hiểu thêm về Cholesterol <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtvc.html>(LanHương viết theo tài liệu báo TIME (tháng 5/2006) * 25-05-06)


10.
BỆNH CAO ÁP HUYẾT
(Hypertension)<
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caoap.html>(BS.Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)


11.
Viêm Gan và Ung Thư Gan <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_vvutg.html>(BS.Nguyễn Đức Liên * 20-05-06)


12.
TÁO BÓN (Constipation) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_taobo.html>(BS.Nguyễn Văn Đức * 20-05-06)


13.
Tìm Hiểu: 25 điều khám phá mới lạ từ trái măng cụt ("GarcinaMangostana") <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_25mc.html>(Tài liệu trích dịch từ báo chí Hoa Kỳ - Wellness Report - volume 52)


14.
Ta có uổng phí liệng thuốc Tây còn tốt đi không? (Brad Mackee *14-04-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_thtqh.html>


15.
Phở Gà, Nước Béo.(BS. Nguyễn Ý-Đức *06-04-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_phoga.html>


16.
Gừng: Cội nguồn của y học đời xưa (Lan Hương *06-04-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gung.html>


17.
Thanh Lọc Gan Bằng Nước Gạo Lứt (Nguyễn Đức Trọng *24-03-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_lgbgl.html>


18.
Giấc Ngủ Trưa(BS. Nguyễn Ý-Đức *23-03-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_gntru.html>


19.
Mầu sắc ảnh hưởng đến thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày ra sao?

(KatyNguyễn * 26-02-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tpvms.html>


20.
Sức Khỏe và đời sống (Lan Hương *16-02-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_skvds.html>


21.
SANH TRAI HAY GÁI THEO Ý MUỐN (BS. Hồ Ngọc Minh *09-02-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_sthsg.html>


22.
CAO MỠ TRONG MÁU (HIGH CHOLESTEROL) (BS. Phạm Hoàng Trung *09-02-2006)<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_caomo.html>

23. BỆNH MẮT CƯỜM (BS. Trương Vĩnh Toàn - BS. Nguyễn Văn Đức *09-01-2006)<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_mcuom.html>


24.
BỆNH HIẾM MUỘN (BS. Lê Quốc Sỹ *09-02-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_hmuon.html>


25.
THUỐC LÁ VÀ SỰ SINH SẢN (BS. Trịnh Cường *09-01-2006)

<http://www.vnfa.com/bqsk/sk_tlvss.html>


26.
Sự Nguy Hiểm Của Nghề Làm Móng Tay (Nail).
<
http://www.vnfa.com/binhtuat/bt_nails.html>(BS. Nguyễn Thùy Trang MD.Genetics.)


27.
Không Nên Lạm Dụng KHÁNG SINH (BS. Nguyễn Văn Đ&iacutec;ch *01-01-2006) <http://www.vnfa.com/bqsk/sk_kldks.html>


28.
KHÍ LẠNH MÙA ĐÔNG (BS. Nguyễn Văn Đức * 28-12-2005)
<
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_khlmd.html>


29.
HO KINH NIÊN (BS. Nguyễn Văn Đức * 28-12-2005)
<
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bhokn.html>


30. Bệnh Béo phì (Y Vân sưu tảm * 08-12-2005)
<
http://www.vnfa.com/bqsk/sk_bbphi.html

Featured Post

NGHIỆP VÔ MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆP NHÂN QUẢ

  NGHIỆP VÔ MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGHIỆP NHÂN QUẢ Tôn Nữ Hoàng Hoa Trong bài viết "Nancy Nguyễn- Lớn Hơn cả bầu Trời (BIGGER THA...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts