Popular Posts

Monday, May 28, 2012

THANG-08-2011<------------------------

THANG-08-2011<------------------------

http://multiply.com/m/item/vulep:journal:2480

 

Saigon năm xưa, thương và nhớ !

  • Nguyễn Tiến Nam: Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là "Bọn phản động" của chế độ Cộng Sản độc tài đảng trị!
  • TẶC QUYỀN ĐÔNG ANH – HÀ NỘI TỔ CHỨC CƯỚP ĐẤT, BẮT CÓC VÀ TỐNG TIỀN DÂN LÀNH
  • KHI CẢ MỘT DÂN TỘC TRỞ NÊN HÈN NHÁT, SỢ HÃI…
  • Phóng Sự Đặc Biệt Từ Việt Nam: Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam Đang Bước Vào Cơn Khủng Hoảng
  • Biểu tình chống văn công VC tại Melbourne Crown Casino
  • Thiên Hạ Nghĩ Gì Về Trí Thức?
  • Tưởng Niệm Bốn Mươi Năm Cuộc Thảm sát Mậu Thân: 1968-2008
  • Lạc lối về ??? !!!
  • Hoàn Toàn Ũng hộ đề nghị của quí bà, quí Chị!!!