Popular Posts

Tuesday, May 22, 2012

Cảnh đẹp : Những hàng tre / Nhật

Ngắm tre người nhớ lại tre ở quê ta.

 

 

Cảnh đẹp : Những hàng tre / Nhật

 

Điểm thu hút của Kyoto - Arashiyama khu vực danh lam thắng cảnh hải trình,sưu tầm.

 

Một trong những điểm thu hút của Kyoto - Arashiyama khu vực danh lam thắng cảnh nằm ở chân núi. Trong số tất cả những vẻ đẹp tự nhiên của các vùng ngoại ô, bạn có thể thấy cây tre thẳng tắp rất đẹp, làm thành một hành lang độc đáo hấp dẫn .Mời thưởng ngoạn,,, One of the attractions of Kyoto – Arashiyama scenic area, located at the foot of the mountain. Among all the natural beauties of the suburbs, you can see beautiful bamboo standing, which makes a unique attractive corridor….. Have a look… 1.Một khu rừng tre gần thành phố Kyoto ở Nhật Bản - một nơi đầy yên lành và bí ẩn.

A bamboo grove near the city of Kyoto in Japan – a place of full of peace and mystery.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (1) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38629>  2. Thông qua đó dẫn đến một " Đường tre "- một chiều dài con đường đẹp như tranh vẽ 300 mét, rào chắn, từ thân cây bằng hàng rào tre.

Through it leads a Bamboo Trail – a picturesque path length is of 300 meters, fenced off from the stems of the bamboo fence.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (2) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38630>  3. Sam bamboo forest is located in Arashiyama in the west of the city, close to the Zen Buddhist temple Tenryu-ji Temple.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (3) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38631>  4. Arashiyama, an area which is extremely popular in people to take a walk and cycling.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (4) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38632> 5. It is situated on the picturesque banks of the Hojo at the foot of Arashiyama in the western city of Kyoto.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (5) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38633>  6. The local flat track is perfect for cycling.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (6) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38634>  7.Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (7) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38635>  8. The whole area is literally permeated with narrow paths and cozy alleys, leading to a number of ancient temples at numerous bamboo groves and gardens.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (8) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38636>  9. But the bamboo trail is really enjoyable place for people as its a beauty of nature.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (9) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38637>  10. Right next to the trail you can see some temples and homes – some people are really lucky enough to live near Kyoto, with such a beauty.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (10) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38638>  11. On the trail you can often see many tourists and locals like to walk.

Kyotos  Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (11) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38639>  12.Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (12) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38640>  13.Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (13) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38641>  14. If you prefer, you can hire a rickshaw and ride along the famous trail while listening to stories with rickshaw-guide.

Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (14) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38642>  15.Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (15) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38643>  16.Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the Mountain...  (16) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38644>  17.Kyotos Beautiful Bamboo Corridor at the Foot of the  Mountain...  (17) <http://oddstuffmagazine.com/kyotos-beautiful-bamboo-corridor-at-the-foot-of-the-mountain.html/attachment/38645>

 

 

 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List