Popular Posts

Monday, May 7, 2012

Câu chuyện nhập cư của tôi

Immigration Story -Amazing and emotional.

Being an immigrant myself, this speech was very inspirational to me.

NTV.

http://www.ted.com/talks/lang/vi/tan_le_my_immigration_story.html

  

Xin mời nghe một câu chuyện thật, cảm động, rất gần gũi với hầu hết chúng ta, người Việt tị nạn.

Câu chuyện nhập cư của tôi

Của Chị Tan Le, kỷ sư  

Trên sân khấu TED Global (TED Quốc Tế) 
Đã thuật lại câu chuyện của gia đình chị - mẹ và 3 em gái- đã chạy khỏi Việt Nam và xây dựng cuộc sống mới như thế nào ở quê người.


Một câu chuyện thật buồn, thật cảm động, nhưng cũng đáng được ngưỡng mộ. 
(Chị nói tiếng Anh, có dịch tiếng Việt phía dưới). Nên cho con cháu cùng xem.
Xin mời theo dõi, 

>http://www.ted.com/talks/lang/vi/tan_le_my_immigration_story.html

 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List