Popular Posts

Thursday, May 17, 2012

PHOTOS - Nhà cầm quyền dịa phương Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông dân tại Vụ Bản– Đánh người man rợ

Tường thut ti ch:

- Nhà cm quyn da phương Nam Đnh quyết tâm cướp nt đt nông dân ti V Bn

– Đánh người man r

8/05/12 5:05 PM

Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông dân tại Vụ Bản – Đánh người man rợ

 

Nhng thông tin mi nht cho biết, đêm nay và sáng mai, nhà cm quyn Nam
Đ
nh s tiến hành dùng CA và các lc lượng vũ trang đ cướp nt phn đt còn li ca bà con nông dân ba xã Liên Minh, Liên Bo và Kim Thái thuc huyn V Bn, Tnh Nam Đnh.

T đêm qua, các loi cnh sát, cnh sát cơ đng và nhiu lc lượng côn đ đã được điu đng đến khu vc nông thôn thuc ba xã này.

N Vương Công Lý đã báo đng ti quý đc gi các thông tin v vic chun b đt cướp đt ti đây.

Chúng tôi s cp nht tình hình xy ra ti hin trường đ bn đc theo dõi, hip thông và ng h tinh thn bà con nơi đây, lên án chính sách và hành vi cướp đot ca nhà cm quyn CSVN ti Nam Đnh.

 

 

 

Như mt cơn say máu cướp đot, sau v Đoàn Văn Vươn Hi Phòng nhà cm quyn dùng hàng trăm b đi, công an và nhiu côn đ vi các loi vũ khí trang b cướp đt do người nông dân Đoàn Văn Vươn quai đê ln bin to thành vi nhng bin pháp bt chp pháp lý và đo lý (Li Nguyn Tn Dũng, Th tướng chính ph) nhà cm quyn CSVN va mi lp nên mt ti ác mi vi nhân dân ta ti Văn Giang, hàng ngàn công an t B Công an, Tnh Hưng Yên đến huyn vi d loi trang b vũ khí, đánh đp không thương tiếc người dân d cướp đot đt đai t tiên h đ li.

Trong cơn cung n nhm tha mãn cơn khát ti ác, nhà cm quyn CSVN tiếp tc chun b nhúng bàn tay vy máu dân lành ca mình vào mt ti ác mi ti V Bn, tnh Nam Đnh.

Ngay t chiu 6/5/2012, bà con nông dân đây đã hết sc lo lng khi biết nhà cm quyn đã chun b đt h vào bước đường cùng ca s sng còn bng cách chiếm nt s đt đai ít i còn li. đây, người dân đã nếm đ các mùi khng b, ngăn chn, đánh đp, đe da và nhiu hình thc khác nhau nhm thchin dã tâm chiếm đot đt đai, cơ ngơi ca nông dân.

Cui năm 2010, nhà cm quyn đã dùng quân đi, kế hp vi công an v vây làng, khng b cướp đt ca nhân dân, đánh trng thương nhân dân và khng b tinh thn nhng người đang làm ăn lương thin nhưng có dính dáng đến nhng người nông dân có đt mà nhà cm quyn chưa cướp được.

Theo thông tin mi nhn được, trong đêm nay rng sáng mai, 9-5-2012 theo ngh quyết hp ca huyn V Bn, tnh Nam Đnh v vic cưỡng chế đt dch v ca nông dân xã Liên Minh. Đây là khu đt nm trong tng th d án khu công nghip Bo Minh.

Được biết, khu công nghip Bo Minh do Tp đoàn dt may VN làm ch đu tư, d án này chiếm mt 160 ha đt rung ca 3 xã Liên Minh, Liên Bo, Kim Thái.Vic đn bù đây đã din ra theo lý ca k cm súng, bà con nông dân đã không chp nhn vic làm bt chp pháp lut ca nhà cm quyn đây. Do vy tình hình hết sc căng thng.

 

Sơ đ khu vc nhà cm quyn CSVN đang chun b cướp đt ca dân

 

T sut đêm qua đến nay, bà con nông dân đã ra cm lu tri, chít khăn tang quyết gi đt.

 

Đám côn đ chiu nay được nhà cm quyn tp trung giao nhim v khng b dân lành

 

0:13 ngày 9/3/2012: Nông dân tiến ra đường quốc lộ, giơ cao biểu ngữ, đốt lửa kêu cứu:

 

Nhng đm la gia đêm đen V Bn như mun cháy tht to cho c đt tri biết, như mun viết lên, thét lên tri xanh ti ác đàn áp, cướp bóc dân lành ca nhà cm quyn Cng sn.

 

Hin ti gia nhng căn lu trên cánh đng, có khong 200 bà con nông dân đang quyết chí gi đt. Vi h, đt là cuc sng.

 

3h28: Trên cánh đng vn s im lng đến rn người, báo hiu mt ngày căng thng sp ti. S nông dân ít hi này ngày mai có đ sc đ chng li được st thép, súng đn và chó săn hay không?


Câu hi đang phía trước.

 

4h00 ngày 9/5/2012: T y ban Nhân dân Xã, lc lượng công an và đi quân cướp đt đã bt đu ch hàng rào st đ đưa ra chn nhân dân. Cuc kh nn ca người nông dân V Bn đã bt đu.

Ln này, chưa thy trin khai lc lượng quân đi như nhà cm quyn Nam Đnh đã tng làm vi người dân nơi đây cách đây hơn 1 năm. Khi đó tng đoàn lính được đưa ti làng, chn các ngã đường, tng li đi ngăn chn bà con ra gi đt. Lc lượng quân đi này được điu đng đến mt vùng quê ni tiếng có nhiu s quan, quân nhân t đây đóng góp cho các cuc kháng chiến đ chng minh vi người dân đây rng: Ngón đòn la đo “Vì nhân dân mà phc v” hay “Trung thành vi T Quc, vi Nhân dân” đã đến hi h màn không cn che giu.

Mi quý v bn đc chiêm ngưỡng nhng hình nh “Quân vi dân như cá vi tht” mà N Vương Công Lý đã công b ti thi đim đó:

 

Video: Nông dân V Bn chiu ngày 8/5/2012 quyết gi đt ca mình trước bo quyn Cng sn chun b cướp ca h:

 

4h30: Năm xe chở công an từ Huyện Vụ Bản và từ xã đang di chuyển đến cánh đồng Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định. Có thể hành động cướp ngày đã được khởi động.

 

5h40: Mt s tên côn đ được phái vào phá ri bà con nông dân, mt s tên khác đang được huy đng vào đim cưỡng chế.
Xe t
i ca cnh sát đã đi ch hàng rào st ra hin trường.

Xe ca Nhà Văn Hóa đã được s dng đ ch đi quân cướp đt nông dân

 

Xe ca Nhà văn hóa Tnh Nam Đnh được huy đng đ ch bn cướp đt ca dân

 

5h44: Hai tên côn đ được phái vào gây s vi bà con nông dân, d lu bt ca h nhm to c cho bn công an đến trn áp, đã b bà con đui ra.

Bên cnh đó, hàng chc cnh sát cơ đng đã bt đu khi đng vào cuc trn áp nhân dân.

 

5h50: Xe cnh sát cơ đng đang tiến đến lu ca bà con nông dân.

Bên ngoài, xe Cnh sát giao thông đã bt đu dượt bên ngoài, lượn l nhm đui, chn các xe c trên đường có nghi vn hoc mun dng li, thm chí khi có nguy cơ bùng phát, s cm lưu thông trên quc l qua đon này như đã tng làm năm 2010.


 

5h55: Mt xe cha cháy xung hin trường. Thêm hai xe bin xanh ca nhà nước, 2 xe ti ch cnh sát đến hin trường.

 

6h00: Hin ti trên hin trường có 5 xe CSGT, 2 xe ti loi to, 1 xe ti loi bé, 1 xe 7 ch, 1 xe 4 ch và 1 xe máy.

 

6h05: Thêm 2 xe con bin xanh, mt xe cu ha và 1 xe 7 ch bin xanh được tiếp ng.

 

6h06: Thêm mt xe vòi rng cha cháy tăng cường, khong 20-30 người mc áo dân phòng đi ra t UBND Phường đến Quc l 10. Nhng người này đu đi mũ ci.

 

6h09: Xe cnh sát giao thông ra đường đui các loi xe như xích lô và các xe thô sơ ti khu vc cưỡng chế. Xut hin thêm mt xe 7 ch ngi, bin anh, trong đó có công an mang sc phc ngi hàng ghế trên đến hin trường.

Hin ti có khong gn 300 người dân v trí gi đt.

 

6h10: Mt xe Cnh sát 113 được huy đng t Tnh điu xung hin trường. Trong s cnh sát có c các cnh sát n được huy đng.

Trên hai ct đin gn đó, trước đó đã có mt tên treo lên đó hai chiếc loa to.

 

6h15: Ba tên cnh sát đi mũ bo him cùng mt cnh sát n đi vào khu vc lu ca bà con.

 

6h20: Tiếng loa đe da bà con bt đu vang lên, các cháu hc sinh ngơ ngác khi đi qua khu vc này, có l các cháu bt đu được chng kiến sc mnh ca nhà nước cng sn khi đàn áp nhân dân.

 

6h25: Cnh sát giao thông dng cht dp đường qua khu vc cướp đt ca nông dân. Tiếng loa gào thét v bi thường, v s nhân đo, chính sách ca đng và nhà nước… s b i bt đu được th hin.

 

6h30: Xe CS 113 đang chy đi chy li đe da bà con và nhng người xung quanh. Mt nhóm khong 50 công an, dân phòng đang thuyết phc bà con. Loa vn ra r ca ngi d án cướp đt.

Bà con đã bt đu kéo ra tiếp ng nhng người tin tuyến.

.Đã có mt xe cp cu, 1 xe 80b-5250 xe hòm kín là xe nht tù được điu đến.

Phía xa, có 9 chiếc xe đu ti nơi ch huy cuc cướp bóc ln này.

Loa phát thanh rng hôm nay UBND Huyn V Bn t chc bc thăm ti UBND Xã Liên Minh, có th là mt kế đ kéo người dân tp trung v đó nhm xóa đim nóng. Nông dân có b mc la trò con tr này không?

Nông dân vn tp trung ti khu rung ca mình đ phn đi mc cho loa kêu gào.

 

6h40: Cnh sát giao thông đã chn tt c các xe ô tô đi t phía Hà Ni xung qua khu vc cướp đt.

Hiện có tăng cường 2 xe thùng chở 15 cscđ thêm 1 xe to chở 25 quân phía sau, ‎1 xe bus đi sau 2 xe 113 với loa tay đang phi tới chỗ bà con.

Hin có 10 thng dân phòng nhng là bn công an gi dng đ trn áp dân.

 

6h48: Thêm 100 công an cả nam và nữ đi bộ vào chỗ dân tại lều bạt.

Hàng trăm cnh sát đã được huy đng, thêm mt xe CSCĐ có mang súng đến hin trường.

Khong 50 tên công an c nam ln n đi v phía hi trường UBND xã và cũng khong 50 công an c nam ln n đi vào ch bà con gi đt.

Tng s cnh sát hin nay trên hin trường khong 250-300 tên là nhng lc lượng đang trc tiếp nhìn thy.

 

6h54: Công an đang phá lu và git b c ca bà con nông dân.

Tt c xe c không được đi qua quãng đường này, đường quc l 10 đã b chn c hai đu.

Hin bà con đã ngi co cm xung, không di chuyn.

Bn cướp đt li dng bà con không đông, đã mang bin vượt hào vào khu đt đnh cướp đ cm lên.

 

7h06: Bn cướp đt đã dn bà con nông dân ra khi khu đt h canh gi sang phía bên kia đường quc l, sang phía đường tàu.

 

7h10: Vi lc lượng đông đo CS các loi, bà con nông dân không th chng đ ni lc lượng này cướp rung ca mình.

 

7h15: Dân và Công an, CSCĐ đang đứng yên một chỗ bên đường vào làng đối diện phía bên kia là khu đất bị cướp. Lực lượng thi công đang đào và chôn biển với sự bảo vệ của Công an. Các xe chỉ huy đã rút khỏi khu vực chỉ huy.

 

Hình nh s trn càn cướp đt nông dân V Bn sáng nay:

 

THÔNG TIN THÊM: NĂM NGƯỜI ĐÃ B BT V HUYN, LC LƯỢNG CNH SÁT 113 BT LÊN XE VA ĐI VA ĐÁNH NGƯỜI HT SC MAN R, TRONG CUC, CÓ 10 NGƯỜI DÂN ĐÃ B ĐÁNH RT ĐAU.


 

XIN CM ƠN TT C CÁC CNG TÁC VIÊN ĐÃ X THÂN, HI SINH VÌ NGHĨA C ĐI VI S THT – CÔNG LÝ – HÒA BÌNH KHÔNG QUN NGI GIAN NGUY Đ ĐƯA ĐN ĐC GI N VƯƠNG CÔNG LÝ NHNG TIN TC VÀ HÌNH NH SNG ĐNG, KP THI V NHNG TI ÁC CA NHÀ CM QUYN CSVN ĐI VI NHÂN DÂN.


 

Hết

 

N Vương Công Lý


 

27 Responses to “Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông dân tại Vụ Bản – Đánh người man rợ”

  1. T.Tran says:

08/05/2012 at 6:36 pm

Các Ông Bà còn tin vào nhà cầm quyền nữa sao ???? Bao nhiêu vụ sảy ra rồi…Họ cố chiếm cho bằng được để chia chác nhau….Câu hỏi đặt ra là: Đền bù cho xứng đáng với giá hiện hành chúng tôi sẽ giao đất. ( mặt bằng giá bây giờ cho mỗi m2)…..Bà con viết khẩu hiệu như thế thì may ra Thế giới họ mới nhìn ra vấn đề then chốt….Không thì họ lầm tưởng là Bà con cản trở sự phát triển Đất Nước…
Đôi lời tâm huyết gửi đến bà con quê nhà.
Người con Nam Định.

Reply

Người Yêu GHVN says:

08/05/2012 at 8:44 pm

Với Video clip là bằng chứng sống động nhất, bạo quyền không thể chối cãi những hành động bất nhân của họ đuợc!

Reply

Nguyễn Nhất says:

08/05/2012 at 9:51 pm

Thật hết chỗ nói. Đúng là bọn cường hào ác bá thời nay còn tàn bạo hơn thơi xưa gấp bội.

Reply

ngóng tin says:

08/05/2012 at 10:02 pm

sao toàn thấy phụ nữ không thôi nhỉ ??? đàn ông trai tráng đứng tuyến chính à hay sợ tụi nó đánh đập nhỉ

Reply

Chusau says:

09/05/2012 at 12:27 am

Nhiệt liệt hoan nghênh chiến công anh dũng, kiến cường bất khuất của lực lượng “Công An Nhân Dân” anh hùng đã chiến thắng “lực lượng” nông dân … tay không !!! Hoan hô Đảng CSVN luôn luôn thắng lợi với … dân mình ! Muôn năm ! muôn năm ! Những trận đánh đang ghi vào quân sự của Đ/T Ca ( Kaka ) .
“Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân … cướp đất “

Reply

Đại_úy says:

09/05/2012 at 1:16 am

@riêng tới NVCL :
Chú ý 03 ảnh có dòng ‘Nuvuongcongly.net’ ở trên là ở thời điểm mùa Đông trong khi mấy ngày nay thời tiết tại miền Bắc VN rất nóng ! / Cố gắng tránh nhầm lẫn tạo cớ cho Địch phản công …

XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LƯU TÂM
ĐÓ LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ 22/12/2010. CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ LỜI PHÍA TRÊN: Mời quý vị bạn đọc chiêm ngưỡng những hình ảnh “Quân với dân như cá với thớt” mà Nữ Vương Công Lý đã công bố tại thời điểm đó

KÍNH CHÚC QUÝ VỊ BÌNH AN

Reply

danviet says:

09/05/2012 at 1:28 am

để ủng hộ những người nông dân nghèo hãy dừng đóng thuế trên toàn quốc !

Reply

danviet says:

09/05/2012 at 1:30 am

bãi công, bãi thị, bãi học đường trên toàn quốc

Reply

le says:

09/05/2012 at 1:35 am

Ôi lực lượng bách chiến bách thắng đang lập thành tích bằng những chiến công oanh liệt để tận diệt “bon?” nhân dân thù địch của Đảng. Hởi bà con đừng có vội mừng vì họa chưa ập đến vùng mình đấy thôi. Vô phúc cho khu vực nào bị bon tham quan hay tư bản đỏ ghé mắt nhìn vào thì đại họa sẻ xẩy đến mà trong khu đó có thể có chánh các bạn là người công an, là người cảnh sát, là người công chức, giáo chức, là người lính đang phục vụ trong quân đội, là những người bà con chánh mình, (mà hiện chính các bạn đang tiếp tay) và bất luận ai cũng sẻ trở nên là nạn nhân. Tại sao thế? vì cái luật lệ bất cập. Vụ Đoàn Văn Vương đã chìm xuồng , xem như lời nói của ông Chủ Tịch nước vô nghĩa, thì có nghĩa là nhiều vụ khác được phép sẻ nối tiếp xẩy đến.

Reply

******TIN CƯỠNG CHẾ VỤ BẢN 9/5/2012 « TTXCC says:

09/05/2012 at 2:16 am

[...] TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!! (Nguyễn Xuân Diện).  - Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông… [...]

Reply

-Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông dân tại Vụ Bản – Đánh người man rợ « TTXCC says:

09/05/2012 at 3:02 am

[...] Posted by ttxcc on 09/05/2012 8/05/12 5:05 PM – Nuvuongcongly [...]

Reply

Tin thứ Tư, 09-05-2012 | Dahanhkhach's Blog says:

09/05/2012 at 3:28 am

[...] TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!! (Nguyễn Xuân Diện).  - Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông… [...]

Reply

”Thông báo khẩn: Nông dân H Vụ Bản trong đêm nay rạng sáng mai- cập nhật tin « TIẾNG NÓI VIỆT NAM says:

09/05/2012 at 4:50 am

[...] TIẾP TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!! (Nguyễn Xuân Diện).  – Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông… [...]

Reply

Lương says:

09/05/2012 at 5:01 am

thật là thủ đoạn hèn hạ, cho côn đồ để tạo cớ trấn áp người dân. hy vọng mọi người hãy cầu nguyện cho bà con tại Vụ Bản có đủ nghị lực trong hành trình tìm lại công bằng.

Reply

Thành says:

09/05/2012 at 5:05 am

nếu sống ở một xã hội coi trọng luật pháp và quyền của dân thì xã hội đó sẽ hoàn toàn tốt đẹp, nhưng các nhà lãnh đạo của nhà cầm quyền Nam Định tham lãm, quyết tâm cướp đất của những người dân thấp cổ bé họng. Hy vọng các tổ chức quốc tế cũng như các nước nên có những yêu cầu kêu gọi nhà nước VN dừng lại những hành vi vô lương tâm này.

Reply

Phuong Chi says:

09/05/2012 at 3:08 pm

Tôi thực sự căm phẫn khi thấy xe ôtô của nhà văn hóa tỉnh Nam định, chở công an và côn đồ đi đánh đập dân và cướp bóc của dân. Văn hóa gì?
Đảng (tôi gọi là đảng cướp – ĐCS lợi dụng dân cướp chính quyền, rồi cướp của dân) và nhà nước của đất nước Việt nam này phải trả lời ngay tới toàn dân câu hỏi: Thời nay của Việt nam là thời thổ tả, hay thời đồ đểu?

Reply

Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 09-05-2012 | bahaidao says:

09/05/2012 at 3:11 pm

[...] TIẾP TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!! (Nguyễn Xuân Diện). – Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông… (NVCL). 7h: Lực lượng cưỡng chế đã lôi kéo dồn dân ra khỏi khu đất sang bên [...]

Reply

Phuong Chi says:

09/05/2012 at 3:32 pm

Dân Nam định theo Công giáo khá nhiều. “Nữ vương công lý” hãy giúp dân đòi công lý, chống cường quyền

Reply

Trần Hải says:

09/05/2012 at 4:48 pm

Quý vị nên nhớ cho v/v Văn Giang chỉ mới xảy ra kg lâu… Thế mà giờ chúng lại “được phép” của “chú phỉnh” làm tiếp Nam Định . Nghĩa là bọn cường quyền địa phương đã được phép để đàn ấp dân lành Nam Định .

Reply

Hoang Long says:

09/05/2012 at 9:05 pm

Thật đúng là một bầy súc sinh,đang cai trị đất nước Việt Nam,đúng là một đám cướp ngày,đang cướp đất củ nhân dân,nhân dân hãy mạnh giản lên, tranh đấu tới cùng. dể dành lại thắng lợi cho nhân dân,bọn chúng rồi đây chẳng khác như con chuột cống, như lảnh tụ Gadafi ,của libya.,rúc ống cống, trốn mà nhâ dân cũng phát hiện và đã tiêu diệt, bọn cai trị bắc bộ phủ nay mai cũng sẽ đền tội như vậy,bọn chúng không thể thoát nội,dướ ánh mắt cũ nhân dân, do tội ác chúng gây ra.cho nhân dân.

Reply

Hoang Long says:

09/05/2012 at 9:14 pm

Thật đúng là một bầy súc sinh,đang cai trị đất nước Việt Nam,đúng là một đám cướp ngày,đang cướp đất củ nhân dân,nhân dân hãy mạnh giản lên, tranh đấu tới cùng. dể dành lại thắng lợi cho nhân dân,bọn chúng rồi đây chẳng khác như con chuột cống, như lảnh tụ Gadafi ,của libya.,rúc ống cống, trốn mà nhân dân cũng phát hiện và đã tiêu diệt, bọn cai trị bắc bộ phủ nay mai cũng sẽ đền tội như vậy,bọn chúng không thể thoát nội,dướ ánh mắt cũa nhân dân, do tội ác chúng gây ra.cho nhân dân.
Nhân dân hãy dũng mạnh như anh Đoàn Văn Vươn, thì mới mong tiêu diệt được bọn cướp, và hãy khủng bố mấy thằng chủ đầu tư, vì chính mấy thằng nầy là đầu mối cho bọn cướp, cướp đất củ nhân dân, hãy tiêu diêt bọn nầy trước tiên.

Reply

Hoang Long says:

09/05/2012 at 9:22 pm

Bà con nên quay video clip thật nhiều, và quay những thằng công an đánh đạp dân chúng, cũng như những nhà cửa, và biệt thự cũa bọn cán bộ, để làm bằng chúng, đem bọn chúng ra tòa án quốc tế.

Reply

Anhbasam Điểm Tin thứ Tư, 09-05-2012 | bahaidao says:

10/05/2012 at 1:30 am

[...] TỪ VỤ BẢN:BẮT ĐẦU PHÁ LỀU, GIẬT CỜ RỒI!!!! (Nguyễn Xuân Diện).  - Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông… (NVCL). 7h: Lực lượng cưỡng chế đã lôi kéo dồn dân ra khỏi khu đất sang bên [...]

Reply

Lượm tin tức | Dahanhkhach's Blog says:

10/05/2012 at 3:06 am

[...] - Tường thuật tại chỗ: Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông…   –   (NVCL). - Gần 300 nông dân đối đầu cả ngàn công an   –   (Người Việt). [...]

Reply

Văn Hoá Việt » Nhà cầm quyền Nam Định quyết tâm cướp nốt đất nông dân tại Vụ Bản – Đánh người man rợ. says:

10/05/2012 at 4:00 pm

[...] Đám côn đồ chiều nay được nhà cầm quyền tập trung giao nhiệm vụ khủng bố dân lành 0:13 ngày 9/3/2012: Nông dân tiến ra đường quốc lộ, giơ cao biểu ngữ, đốt lửa kêu cứu: Những đốm lửa giữa đêm đen Vụ Bản như muốn cháy thật to cho cả đất trời biết, như muốn viết lên, thét lên trời xanh tội ác đàn áp, cướp bóc dân lành của nhà cầm quyền Cộng sản. Hiện tại giữa những căn lều trên cánh đồng, có khoảng 200 bà con nông dân đang quyết chí giữ đất. Với họ, đất là cuộc sống. 3h28: Trên cánh đồng vẫn sự im lặng đến rợn người, báo hiệu một ngày căng thẳng sắp tới. Số nông dân ít hỏi này ngày mai có đủ sức để chống lại được sắt thép, súng đạn và chó săn hay không? Câu hỏi đang ở phía trước. 4h00 ngày 9/5/2012: Từ Ủy ban Nhân dân Xã, lực lượng công an và đội quân cướp đất đã bắt đầu chở hàng rào sắt để đưa ra chặn nhân dân. Cuộc khổ nạn của người nông dân Vụ Bản đã bắt đầu. Lần này, chưa thấy triển khai lực lượng quân đội như nhà cầm quyền Nam Định đã từng làm với người dân nơi đây cách đây hơn 1 năm. Khi đó từng đoàn lính được đưa tới làng, chặn các ngã đường, từng lối đi ngăn chặn bà con ra giữ đất. Lực lượng quân đội này được điều động đến một vùng quê nổi tiếng có nhiều sỹ quan, quân nhân từ đây đóng góp cho các cuộc kháng chiến để chứng minh với người dân ở đây rằng: Ngón đòn lừa đảo “Vì nhân dân mà phục vụ” hay “Trung thành với Tổ Quốc, với Nhân dân” đã đến hồi hạ màn không cần che giấu. Mời quý vị bạn đọc chiêm ngưỡng những hình ảnh “Quân với dân như cá với thớt” mà Nữ Vương Công Lý đã công bố tại thời điểm đó: Video: Nông dân Vụ Bản chiều ngày 8/5/2012 quyết giữ đất của mình trước bạo quyền Cộng sản chuẩn bị cướp của họ: 4h30: Năm xe chở công an từ Huyện Vụ Bản và từ xã đang di chuyển đến cánh đồng Liên Minh, Liên Bảo và Kim Thái thuộc huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định. Có thể hành động cướp ngày đã được khởi động. 5h40: Một số tên côn đồ được phái vào phá rối bà con nông dân, một số tên khác đang được huy động vào điểm cưỡng chế. Xe tải của cảnh sát đã đi chở hàng rào sắt ra hiện trường. Xe của Nhà Văn Hóa đã được sử dụng để chở đội quân cướp đất nông dân Xe của Nhà văn hóa Tỉnh Nam Định được huy động để chở bọn cướp đất của dân 5h44: Hai tên côn đồ được phái vào gây sự với bà con nông dân, dỡ lều bạt của họ nhằm tạo cớ cho bọn công an đến trấn áp, đã bị bà con đuổi ra. Bên cạnh đó, hàng chục cảnh sát cơ động đã bắt đầu khởi động vào cuộc trấn áp nhân dân. 5h50: Xe cảnh sát cơ động đang tiến đến lều của bà con nông dân. Bên ngoài, xe Cảnh sát giao thông đã bắt đầu dượt bên ngoài, lượn lờ nhằm đuổi, chặn các xe cộ trên đường có nghi vấn hoặc muốn dừng lại, thậm chí khi có nguy cơ bùng phát, sẽ cấm lưu thông trên quốc lộ qua đoạn này như đã từng làm năm 2010. 5h55: Một xe chữa cháy xuống hiện trường. Thêm hai xe biển xanh của nhà nước, 2 xe tải chở cảnh sát đến hiện trường. 6h00: Hiện tại trên hiện trường có 5 xe CSGT, 2 xe tải loại to, 1 xe tải loại bé, 1 xe 7 chỗ, 1 xe 4 chỗ và 1 xe máy. 6h05: Thêm 2 xe con biển xanh, một xe cứu hỏa và 1 xe 7 chỗ biển xanh được tiếp ứng. 6h06: Thêm một xe vòi rồng chữa cháy tăng cường, khoảng 20-30 người mặc áo dân phòng đi ra từ UBND Phường đến Quốc lộ 10. Những người này đều đội mũ cối. 6h09: Xe cảnh sát giao thông ra đường đuổi các loại xe như xích lô và các xe thô sơ tại khu vực cưỡng chế. Xuất hiện thêm một xe 7 chỗ ngồi, biển anh, trong đó có công an mang sắc phục ngồi ở hàng ghế trên đến hiện trường. Hiện tại có khoảng gần 300 người dân ở vị trí giữ đất. 6h10: Một xe Cảnh sát 113 được huy động từ Tỉnh điều xuống hiện trường. Trong số cảnh sát có cả các cảnh sát nữ được huy động. Trên hai cột điện gần đó, trước đó đã có một tên treo lên đó hai chiếc loa to. 6h15: Ba tên cảnh sát đội mũ bảo hiểm cùng một cảnh sát nữ đi vào khu vực lều của bà con. 6h20: Tiếng loa đe dọa bà con bắt đầu vang lên, các cháu học sinh ngơ ngác khi đi qua khu vực này, có lẽ các cháu bắt đầu được chứng kiến sức mạnh của nhà nước cộng sản khi đàn áp nhân dân. 6h25: Cảnh sát giao thông dựng chốt dẹp đường qua khu vực cướp đất của nông dân. Tiếng loa gào thét về bồi thường, về sự nhân đạo, chính sách của đảng và nhà nước… sự bỉ ổi bắt đầu được thể hiện. 6h30: Xe CS 113 đang chạy đi chạy lại đe dọa bà con và những người xung quanh. Một nhóm khoảng 50 công an, dân phòng đang thuyết phục bà con. Loa vẫn ra rả ca ngợi dự án cướp đất. Bà con đã bắt đầu kéo ra tiếp ứng những người ở tiền tuyến. .Đã có một xe cấp cứu, 1 xe 80b-5250 xe hòm kín là xe nhốt tù được điều đến. Phía xa, có 9 chiếc xe đậu tại nơi chỉ huy cuộc cướp bóc lần này. Loa phát thanh rằng hôm nay UBND Huyện Vụ Bản tổ chức bốc thăm tại UBND Xã Liên Minh, có thể là một kế để kéo người dân tập trung về đó nhằm xóa điểm nóng. Nông dân có bị mắc lừa trò con trẻ này không? Nông dân vẫn tập trung tại khu ruộng của mình để phản đối mặc cho loa kêu gào. 6h40: Cảnh sát giao thông đã chặn tất cả các xe ô tô đi từ phía Hà Nội xuống qua khu vực cướp đất. Hiện có tăng cường 2 xe thùng chở 15 cscđ thêm 1 xe to chở 25 quân phía sau, ‎1 xe bus đi sau 2 xe 113 với loa tay đang phi tới chỗ bà con. Hiện có 10 thằng dân phòng những là bọn công an giả dạng để trấn áp dân. 6h48: Thêm 100 công an cả nam và nữ đi bộ vào chỗ dân tại lều bạt. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động, thêm một xe CSCĐ có mang súng đến hiện trường. Khoảng 50 tên công an cả nam lẫn nữ đi về phía hội trường UBND xã và cũng khoảng 50 công an cả nam lẫn nữ đi vào chỗ bà con giữ đất. Tổng số cảnh sát hiện nay trên hiện trường khoảng 250-300 tên là những lực lượng đang trực tiếp nhìn thấy. 6h54: Công an đang phá lều và giật bỏ cờ của bà con nông dân. Tất cả xe cộ không được đi qua quãng đường này, đường quốc lộ 10 đã bị chặn cả hai đầu. Hiện bà con đã ngồi co cụm xuống, không di chuyển. Bọn cướp đất lợi dụng bà con không đông, đã mang biển vượt hào vào khu đất định cướp để cắm lên. 7h06: Bọn cướp đất đã dồn bà con nông dân ra khỏi khu đất họ canh giữ sang phía bên kia đường quốc lộ, sang phía đường tàu. 7h10: Với lực lượng đông đảo CS các loại, bà con nông dân không thể chống đỡ nổi lực lượng này cướp ruộng của mình. 7h15: Dân và Công an, CSCĐ đang đứng yên một chỗ bên đường vào làng đối diện phía bên kia là khu đất bị cướp. Lực lượng thi công đang đào và chôn biển với sự bảo vệ của Công an. Các xe chỉ huy đã rút khỏi khu vực chỉ huy. Hình ảnh sẽ được cập nhật sau. THÔNG TIN THÊM: BỐN NGƯỜI ĐÃ BỊ BẮT VỀ HUYỆN, LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT 113 BẮT LÊN XE VỪA ĐI VỪA ĐÁNH NGƯỜI HẾT SỨC MAN RỢ. CHÚNG TÔI SẼ CẬP NHẬT HÌNH ẢNH VỀ VIỆC NÀY KHI CÓ THỂ. Hết Nữ Vương Công Lý http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/cuopdat_vuban/ [...]

Reply

conlada says:

11/05/2012 at 1:09 pm

Đúng là không còn chút nào gọi là công bình và dân chủ
mong cho bon cường quyền chết hết cả, đời con cháu chúng cũng sẽ trả giá thôi

Reply

huy vu says:

11/05/2012 at 3:53 pm

“CỨU DÂN VỚI”
BÀN TAY NÀO NHUỘM MÁU ĐỒNG BÀO???

Reply

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List