Popular Posts

Sunday, May 20, 2012

Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho các anh em thanh niên công giáo sắp ra tòa

 

Thái Hà thắp nến cầu nguyện cho các anh em thanh niên công giáo sắp ra tòa

20 th. 5

TNCG - Hôm nay Ch nht ngày 20/5/2012 Cng đoàn giáo dân ti Thái Hà đã t chc l thp nến cu nguyn cho các Thanh Niên công giáo sp b đem ra xét x.

 

Vào lúc này chúng tôi đang đánh nhng dòng ch này thì Thánh l đang bt đu. Sau thánh l s là gi thp nến cu nguyn và chúng tôi s đưa tin cp nht v vn đ này.

 

Như tt c chúng ta đã biết, có 4 thanh niên công giáo hin đang b giam ti tri giam Nghi Kim, Ngh An đang sp sa b đem ra xét x vào ngày Th 5 ngày 24 tháng 5 ti. (TNCG)

 

S lượng người tham d thánh lế hôm nay có th lên đến 3000 người. Nhiu người đng tràn ra đường phía ngoài nhà th. Đây là thánh l đng tế gm Cha Chính x Phó B Trên Giuse Nguyn Văn Phượng, Cha Gioan Lưu Ngc Qunh và Cha Lc. Cha Qunh đang ging l. Ngài nhn mnh đến s hip nht và các th đon chia r ca thế gian và s d. Ngài kêu gi bo toàn s hip nht và hướng v các anh em là nhng phn chi th liên kết vi tt c mi người đang sp b đem ra xét x

 

Sau đây là mt s bc nh khi đang l

 

 

 

 

 

 

 

Nhiu người đng kín c hành lang ngoài nhà th và ngoài đường.

 

Chúng tôi s cp nht nhng hình nh thp nến cu nguyn ngay sau khi thánh l kết thúc !

 

 

 

Thanhnienconggiao's blog

http://thanhnienconggiao.blogspot.de/2012/05/thai-ha-thap-nen-cau-nguyen-cho-cac-anh.html

__._,_.___

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List