Popular Posts

Wednesday, May 23, 2012

VN - Tảng đá bị nhốt cũi sắt !

 

Thưa qúi vị,

 

Nhìn tảng đá bị “nhốt “ trong cũi sắt, tưởng là chuyện phong thần, liêu trai !

 

Nhưng… Đây là chuyện có thật dưới chế độ csVN,  từng xưng là đinh cao

 trí tuệ xã hội chủ nghĩa “siêu việt” , đến nỗi tảng đá còn bị nhốt trước  văn phòng

Huyện Chu Xê- Gia lai .

 

Mong rằng những ai còn” mê “ và “tin”  chế độ csVN, xin hãy nhìn tảng đá mà

suy nghĩ  đong đo cho kỹ về số phận tảng đá  với bản thân mình!

 

Trân trọng

 

 

 

564671huyenChuXeGiaLai.jpg

 

 

Tảng  đá âm thầm  cũi sắt  trông

Bao năm nắng đục với mưa giông

Chờ người chiến sĩ mài gươm báu

Chặt đứt gông cùm cứu non sông !

Chinhirving

Featured Post

Những chuyện đổi đời

...Trái lại, dân miền Bắc cũng “được” cảnh đổi đời, kiểu “chó nhảy bàn độc.” Biết bao nhiêu anh từ thợ thiến heo, thợ bẻ ghi đường sắt, t...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List