Popular Posts

Wednesday, May 23, 2012

VN - Tảng đá bị nhốt cũi sắt !

 

Thưa qúi vị,

 

Nhìn tảng đá bị “nhốt “ trong cũi sắt, tưởng là chuyện phong thần, liêu trai !

 

Nhưng… Đây là chuyện có thật dưới chế độ csVN,  từng xưng là đinh cao

 trí tuệ xã hội chủ nghĩa “siêu việt” , đến nỗi tảng đá còn bị nhốt trước  văn phòng

Huyện Chu Xê- Gia lai .

 

Mong rằng những ai còn” mê “ và “tin”  chế độ csVN, xin hãy nhìn tảng đá mà

suy nghĩ  đong đo cho kỹ về số phận tảng đá  với bản thân mình!

 

Trân trọng

 

 

 

564671huyenChuXeGiaLai.jpg

 

 

Tảng  đá âm thầm  cũi sắt  trông

Bao năm nắng đục với mưa giông

Chờ người chiến sĩ mài gươm báu

Chặt đứt gông cùm cứu non sông !

Chinhirving

Featured Post

15 tuổi chìm nổi chốn lầu xanh, 27 tuổi thành đệ nhất phu nhân, cô đã làm gì để cả dân tộc phải ngưỡng mộ?

Envoyé de mon iPad Le 28 mai 2017 à 16:52, 'Patrick Willay' > a écrit :     15 tuổi chìm nổi chốn lầu xanh, 27 tuổi...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts