Popular Posts

Friday, May 11, 2012

Châu Âu sẽ tăng cường cạnh tranh thương mại với các nước mới trỗi dậy, kể cả Việt Nam

LIÊN HIỆP CHÂU ÂU - Bài đăng : Thứ năm 10 Tháng Năm 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 10 Tháng Năm 2012

Châu Âu sẽ tăng cường cạnh tranh thương mại với các nước mới trỗi dậy, kể cả Việt Nam

Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karel De Gucht (REUTERS)

Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karel De Gucht (REUTERS)

Thụy My  RFI

Liên hiệp châu Âu sẽ tăng cường khả năng đáp trả để bảo vệ tốt hơn các công ty châu Âu trước sự cạnh tranh của các quốc gia mới trỗi dậy, và nhất là sự gia tăng "chủ nghĩa tư bản Nhà nước" tại Trung Quốc, Việt Nam hoặc Nga. Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại Karel De Gucht hôm nay 10/05/2012 tuyên bố như trên.

Từ Bruxelles, Ủy viên châu Âu De Gucht khẳng định : « Lần cuối cùng Liên hiệp châu Âu thay đổi một cách có ý nghĩa các công cụ phòng vệ thương mại cách đây đã 16 năm, và từ đó đến nay thế giới đã thay đổi sâu sắc ». Trong số các thay đổi đó có : « Sự gia tăng của chủ nghĩa tư bản Nhà nước, cụm từ được dùng cho Trung Quốc nhưng cũng có thể áp dụng cả cho Nga, Việt Nam và các quốc gia mới trỗi dậy khác ».

Chủ nghĩa tư bản Nhà nước được diễn đạt qua các lợi thế cạnh tranh được dành cho các công ty quốc doanh dưới dạng tài chính hoặc được ưu tiên với một số nguyên vật liệu.

Theo ông De Gucht, thì nhiều doanh nghiệp châu Âu không dám thưa kiện các nước như Trung Quốc do sợ bị trả đũa, vì hậu quả có thể rất tai hại, nhất là với các công ty xuất khẩu hoặc đầu tư vào các quốc gia này. Do đó Liên hiệp châu Âu có thể đứng ra kiện thay cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại cũng muốn tránh chủ nghĩa bảo hộ. Bruxelles hồi tháng Tư đã tham khảo công chúng về chiến lược bảo vệ thương mại, và đang chờ đợi kết quả trong những tuần tới. Ông De Gucht biện minh, lý tưởng nhất là thương thảo tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng trước mắt với kết quả không lấy gì làm phấn khởi của vòng thương lượng Doha, thì cần thực hiện biện pháp như trên.

 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List