Popular Posts

Friday, May 25, 2012

Have You Ever Seen Such a Tame Lion??? Unbelievable!

Just kidding  Rõ là một lủ dại !

Chơi ngông có ngày ôm hận, than khóc dài dài cho coi !


Cái đồ thú làm gì mà có thật trí khôn, có lương tri ? Nó là thú vật  dử, bản chất hung tợn ăn sâu, thâm căn cú đế từ đời ông, đời cha đến tận bây giờ cứ đi bằng 4 chân, mãi mãi vẫn là vậy !

Khi thèm máu, thèm thịt người, nó trở mặt "thịt " mình như chơi.


Ngưng lại tức khắc cái ngu xuẩn đi.

Nhân dân miền Nam VN đã dại dột nuôi " tử hai chân "  từ  thưở còn ở trong rừng bây giờ cũng bị phản... đang rền trời rên xiết ví nó đó !

 

http://funfunrealfun.blogspot.com.au/2012/05/funonthenet-have-you-ever-seen-such.html

They have adopted this lion since he was a cub, fed him, took good care of him and look at the result!

I have always said that animals know the meaning of love more than some humans...