Popular Posts

Friday, May 25, 2012

Have You Ever Seen Such a Tame Lion??? Unbelievable!

Just kidding  Rõ là một lủ dại !

Chơi ngông có ngày ôm hận, than khóc dài dài cho coi !


Cái đồ thú làm gì mà có thật trí khôn, có lương tri ? Nó là thú vật  dử, bản chất hung tợn ăn sâu, thâm căn cú đế từ đời ông, đời cha đến tận bây giờ cứ đi bằng 4 chân, mãi mãi vẫn là vậy !

Khi thèm máu, thèm thịt người, nó trở mặt "thịt " mình như chơi.


Ngưng lại tức khắc cái ngu xuẩn đi.

Nhân dân miền Nam VN đã dại dột nuôi " tử hai chân "  từ  thưở còn ở trong rừng bây giờ cũng bị phản... đang rền trời rên xiết ví nó đó !

 

http://funfunrealfun.blogspot.com.au/2012/05/funonthenet-have-you-ever-seen-such.html

They have adopted this lion since he was a cub, fed him, took good care of him and look at the result!

I have always said that animals know the meaning of love more than some humans...


Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List