Popular Posts

Friday, May 11, 2012

Hãy xem cho rõ nhé.... đnừg nghĩ Bậy..bạ !!!!

.A Matter Of Perspective.
Keep Your Mind Out Of The Gutter

Image


Image


Hai cái đầu ép 2 tai vào nhau....

ImageCon chó ngủ..

Image


Chuối và dưa.....


Image

Imagecỏ dại

ImageMắt bên trái của đứa bé ngủ ngằm nghiêng..

Image


Con mắt ..!!


Image

Image


gót chân..

Image

Cái đèn tròn..


Zoom in (real dimensions: 497 x 677)Image

Hãy xem cho rõ nhé.... đừng nghĩ Bậy..bạ !!!!

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List