Popular Posts

Tuesday, May 15, 2012

Những người mang tên Hồ Chí Minh

VC hen voi giac, ac voi dan.   

Muon chong TC, phai dep VC

 

 

 Hồ thật Hồ gỉa cũng đều là tên bán nước hại dân.
LDS

Kinh chuyen

 

 

Ho gia va Ho that rat kho phan biet, can phai doc lai va nhin lai hinh tung giai doan moi ro dau la gia va dau la thiet, moi quy ban theo doi hinh thi se nhan ra Ho gia va Ho that.

Rieng toi, da song o mien Bac, cung da nghe co Ho gia va Ho thiet, minh khong co dip nhin tan noi, nen rat kho biet, tuy nhien toi co mat o hanoi ngay 2/9/1945,co nghe O Ho Chi Minh doc dien van thanh lap NVNDCCH, luc do toi la hoc sinh truong Su Pham Phap Hanoi va co di du buoi  mit tinh tren, nhung o qua xa nen khong thay duoc, chi nghe tieng Ong Ho ma thoi.

Xin moi quy ban doc tai lieu nay va coi hinh de ro dau la su that ? Cung may toi o Hanoi, duoc doc bao chi ngoai quoc va nghe nhieu nen moi ro Ong Ho da co mot chinh sach  vo cung ac doc, la dung cong an san bat de thu tieu cac thanh phan dan chu doi lap, nhu Dai Viet, Quoc Dan Dang ,v.v..

Cac dang tren biet ro am muu nay nen danh phai bo Hanoi,di tan di cac noi ,mot phan da vo Nam theo cung tren mot trieu dong bao  cung di cu  vo Nam trong nam 1954 sau nay...,toi nghi lai het suc dau lo`ng ! Tat ca da bi Ong Ho lua doi ,lua doi tu 1945 cho toi 1975 !.Xin moi.quy ban doc tai lieu nay va coi hinh de biet mot phan su gia tao ve hinh Ong Ho do'......

2012/5/10 Hoa Do <

 

 

 


 

 


Sendt:
23:14 mandag den 7. maj 2012
Emne: VS: 4 Tên Hồ Chí Minh Giả - NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH

Những người mang tên Hồ Chí Minh

 

S THT H CHÍ MINH

Nguyn Ái Quc - Nguyn Ái Quc - H Chí Minh, nhng cái tên ca nhng con người bí n trong lch s. Viết v nhng người này, có quá nhiu d liu cn phân tích, cn rt nhiu trang lý lun vi nhiu ch đề khác nhau, vic này cn nhiu thi gian xin dành cho các s gia chuyên nghip. Còn tôi, trong khi ch đợi các s gia lên tiếng, tôi xin viết mt s ý nh, mt cách tht đơn gin sao cho mi người đều có th hiu được. Trong bài viết hn hp này, tôi ch đề cp ti H Chí Minh.

NHÃ THANH S

 

NHNG NGƯỜI MANG TÊN H CHÍ MINH

"H Chí Minh", theo như công b ca đảng Cng sn, là "mt người" đã đọc bn Tuyên ngôn độc lp ngày 02/09/1945 và mt ngày 02/09/1969. S tht, "H Chí Minh" không phi là mt người, mà tt c là "5 người gm 1 Tht và 4 Gi".

NHỮNG NGƯỜI MANG TÊN HỒ CHÍ MINH: 1 THẬT - 4 GIẢ

HCM thật bị CS xóa hình

Hồ giả 1Hồ giả 1

Hồ giả 2

Hồ giả 3 bị CS xóa hình

Hồ giả 4

HỒ CHÍ MINH Thật 02/09/1945 - 02/1946

.Là người Việt. .Đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 02/09/1945 với tên là Hồ Chí Minh. .Giải tán đảng Cộng sản. .Thành lập Chính phủ Liên hiệp, đa đảng. .Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. .Thiên về Mỹ, dân chủ dân quyền. .Bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.

HỒ giả 1 03/1946 - 1953

.Là người Việt. .Ký Hiệp định sơ bộ mời Pháp trở lại Việt Nam. .Tiêu diệt các đảng phái không Cộng sản. Vụ án Ôn Như Hầu. .Thiên về Liên sô, độc tài đảng trị. .Vợ là Tăng Tuyết Minh. .Nghiện thuốc lá nặng.

HỒ giả 2 1953 - 1965

.Là người Tàu. .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam. .Cải cách ruộng đất giết dân Việt. .1958 gài bẫy Phạm Văn Đồng ký công nhận lãnh hải của Trung Quốc. .Dâm và ác. Giết nhân tình Nông Thị Xuân. .CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.

HỒ giả 3 1965 - 02/09/1969

.Là người Tàu. .Theo lệnh Trung Quốc, khống chế Việt Nam. .Công khai cho mọi người thấy mình là người Tàu, do đó bị Cộng sản xóa tất cả hình ảnh.   Hồ giả 3 bị CS xóa hình.CÂM (nghĩa bóng): Nói giọng Tàu lơ lớ nên bị Cộng sản xóa âm thanh.

HỒ giả 4 1969

.Là người Tàu. .Làm người mẫu vẽ Hình chân dung giả mạo Hồ Chí Minh.

hình vẽ giả mạo HCM

 

H CHÍ MINH Tht

- Người đọc Tuyên ngôn độc lp ngày 02/09/1945 khai sinh ra nước Vit Nam Dân Ch Cng Hòa, được gi là "H Chí Minh tht".
- Ngày 06/01/1946 ng
ười dân bu c Quc hi đầu tiên. Sau đó Quc hi bu "H Chí Minh tht" làm Ch tch nước.

Vi mt người ni tiếng như thế, chúng ta rt mong mun được biết mt mũi ra sao, nhưng tìm mãi trong tt c tài liu mà Cng sn công b đều không nhìn ra được chân dung ca "H Chí Minh tht".

Xem nhng phim tài liu có nhc đến ngày đọc Tuyên ngôn độc lp 02/09/1945 chúng ta ch có th nhìn thy cnh "H tht" và nhng người cùng đứng trên l đài xa xa, không rõ mt (hình a và b). Trong khi nhng người dân thì được ưu tiên quay cn cnh rõ ràng (hình c và d).
(a)  (b)  (c)  (d)

Tương t vi nhng đon phim tài liu v ngày Quc hi bu Ch tch nước, hình nh "Ch tch nước" và các thành viên Chính ph cũng xa xa, không rõ mt mũi.

Chc chn trong ngày đọc Tuyên ngôn độc lp quan trng y, nhng người quay phim phi trân trng ưu tiên quay cn cnh chân dung ca H Chí Minh và nhng người tham gia. Đồng thi h phi cn thn quay rõ khuôn mt ca Ch tch nước và các thành viên trong Chính ph đầu tiên ca nước Vit Nam Dân Ch Cng Hòa. Nhưng ti sao chúng ta không nhìn thy nhng cnh quay này, chính vì Cng sn đã che du tt c. L ra Cng sn phi vui mng ph biến chân dung ca "H Chí Minh tht" nhưng ti sao li che du ?

Hãy xét li nhng gì "H Chí Minh tht" đã làm:
- "H
tht" đọc Tuyên ngôn độc lp ngày 02/09/1945 vi ni dung bình đẳng dân ch dân quyn và 5 li th chng Pháp.
- 11/09/1945 quân c
a Tưởng Gii Thch vào min Bc Vit Nam. 23/09/1945 quân Anh Pháp vào min Nam Vit Nam.
- Tháng 10/1945 "H
tht" viết thư gi lãnh đạo U ban Nhân dân các B, Tnh, Huyn và Làng "... rng các cơ quan ca Chính ph t toàn quc cho đến các Làng đều là đầy t ca dân, nghĩa là để gánh vác vic dân, ch không phi để đè đầu dân như trong thi k dưới s thng tr ca Pháp, Nht".
- 11/11/1945 "H
tht" tuyên b gii tán đảng Cng sn Đông Dương.
- 01/01/1946 thành l
p Chính ph Liên hip gm 3 thành phn, đa đảng.
- 06/01/1946 t
chc cho người dân bu c Quc hi đầu tiên. Sau đó Quc hi bu "H Chí Minh tht" làm Ch tch nước.
- 28/02/1946 Ch
tch nước "H Chí Minh tht" gi thư có ch ký cho Tng thng M, yêu cu h tr.

Nếu "H tht" là đảng viên Cng sn tng Liên sô và Trung Quc, đã yêu ch nghĩa Mác - Lê nin, thì ti sao trong Tuyên ngôn độc lp li ch nhc đến Hiến pháp ca M ? Ti sao nhân danh Ch tch nước Vit Nam viết thư yêu cu Tng thng M giúp đỡ ? Vy còn Hiến pháp ca Liên sô đâu, Chính ph Liên sô đâu, mà mt đảng viên Cng sn như "H tht" li quên ? Nhng vic làm ca "H tht" có v thiên v nước M, thiên v mt Chính ph Cng hòa Dân ch và Dân quyn, không thy quan tâm gì đến Liên sô, mt Chính ph độc tài đảng tr. Có th vì thế "H Chí Minh tht" mi b Cng sn âm thm loi tr và thay thế bng mt "H gi" đi đúng đường li ca Cng sn.

Thi gian tn ti ca "H Chí Minh tht" quá ngn ngi, ch trong vòng vài tháng.

* Làm gi PHIM cnh "H đọc Tuyên ngôn độc lp": Nếu làm phim tài liu mà không cho người dân thy chân dung ca người đọc Tuyên ngôn độc lp thì cũng k quá, cho nên Cng sn đành phi làm gi.

Trong phim tài liu "Hình nh v đời hot động ca H ch tch" sn xut năm 1960, có đon phim H đọc Tuyên ngôn độc lp khong 7 giây.

 

Hãy so sánh các hình liên tiếp 25:11 - 25:18. Chú ý có 3 phn: cái bàn, mây và cây, H và micro.
(a) 25:11 - 25:12: cái bàn
đứng yên, mây và cây di chuyn nhanh hướng xung và qua trái, micro cũng đi xung và qua trái. (Hay nh, trong 1 giây mà mây bay rt nhanh, cái cây cũng biết đi, micro cũng chy luôn)
(b) 25:14 - 25:15: cái bàn
đứng yên, mây và cây đi qua phi, micro cũng qua phi. (L quá, trước đó mây bay qua trái, bây gi bay qua phi kéo theo cái cây cũng bay qua phi, micro cũng qua phi)
(c) 25:15 - 25:16: cái bàn
đứng yên, mây và cây đi lên, micro cũng đi lên. (a, mây bay lên tri, cây và micro cũng lên tri)
(d) 25:16 - 25:17: cái bàn
đứng yên, mây và cây đi xung, micro cũng đi xung. (Ôi, mây rơi xung đất, cây và micro cũng chui xung đất)
(a)    (b)
(c)    (d)

Như vy đây chính là cnh ct ghép các hình, gm hình phông nn mây và cây, hình cái bàn, hình micro, và các hình H vi tư thế khác nhau, sau đó di chuyn v trí các hình ri dng li thành đon phim. Vì đây là cnh gi nên chc chn H này cũng gi nt.

Tuy nhiên, Cng sn đàn em thy Cng sn đàn anh b sai l liu quá, nên trong các phim tài liu làm sau này, đã ct bt các cnh chung quanh, ch phóng ln hình H, và ch ly 1 giây phim để cho người xem khó nhn ra s gi to.

Trong phim tài liu "H Chí Minh chân dung mt con người" sn xut năm 1990, đon phim H đọc Tuyên ngôn độc lp ch khong 1 giây, b ct không còn cái bàn vi mây và cây na. 1 giây thì người xem chng còn nhn ra được cái gì na !
 

* Làm gi HÌNH cnh "H đọc Tuyên ngôn độc lp": Sau này, Cng sn còn v tranh làm gi Hình chp cnh H đọc Tuyên ngôn độc lp.

  Hình gi có nhiu đim sai như sau:
- Microphone trong hình có d
ng tròn và dp, có lưới chp mt sau. Thc tế, Microphone ch có lưới chp mt trước, còn mt sau không có lưới chp. Nhìn tm hình, d dàng nhn ra tác gi đã nhm ln v H phát biu đối din vi mt sau ca Microphone, còn mt trước có lưới chp thì hướng ra ngoài. S dt nát ca tác gi đã to nên mt tm hình mà ai xem cũng nhn ra là gi, khiến Cng sn mãi mãi mang tiếng la đảo trong lch s.
- Lá c
đỏ sao vàng ngay trước mt H. Trong phim tài liu chúng ta thy ch có c đỏ sao vàng nm tng bên dưới, còn trước mt H không có c đỏ sao vàng (hình a). Hơn na, không ai treo c bng cách b gp xung phn nn đỏ phía trên ca ngôi sao. Đỉnh ca ngôi sao còn nhô lên khi mt vi, tht vô lý. Chính vì tác gi bc tranh mun cho người xem thy c đỏ sao vàng nên mi v gán ghép như vy.
- C
nh nn phía sau lưng H không có mt người nào, li có bóng đổ t sáng trng đến ti m ging như bc tường đứng sát lưng H. Trong phim tài liu thì sau lưng H có rt nhiu người và không có bc tường nào.
- Bóng trên m
t H và trên thân bên phi, bóng đường biên áo gia ngc là sai. H đang đứng ngoài tri nng, nên khi chp hình không có bóng quá đen và rng như vy. Nht là không th có bóng đường biên áo gia ngc như vy được.
- Túi áo và khuy áo quá to không
đúng thc tế. 3 đường rãnh để cài khuy áo quá rng và quá dài thì tht vô lý. Nút áo gia li nm lch khi đường rãnh cài. Túi áo phi li b xéo quá nhiu.
- Thân hình ng
c H b méo và b dp. Chân dung H này chng ging bt k chân dung nào ca H.
- Tranh v
H mc 1 áo kaki trng. Trong hình trích t phim tài liu thì "H tht" mc 2 áo, mt áo trng bên trong và mt áo ngoài sm màu (hình b và c).
- Ngoài ra, hình gi
và đon phim gi có microphone không ging nhau, trong phim gi là khi tr dài còn trong hình gi thì tròn dp. Chng t là do các tác gi khác nhau dàn dng ra, đúng là T trác !
- Th
c tế đây là mt tranh v quá d, mà dám di gt là Hình chp H đọc Tuyên ngôn độc lp, ri đem treo bo tàng và ph biến khp nơi.

(a) (b) (c)

 

H gi 1

- Xut hin khong đầu tháng 03/1946.
- 06/03/1946 "H
gi 1" ký "Hip định sơ b" vi Pháp, mi Pháp tr li Vit Nam. "H gi 1" không cho các lc lượng quc gia chng li Pháp, còn hp tác vi Pháp để tiêu dit các lc lượng quc gia.
- 15/05/1946 quân c
a Tưởng Gii Thch ri Vit Nam.
- 27/05/1946 "H
gi 1", Phm Văn Đồng, Tôn Đức Thng đi Pháp d hi ngh La Fontainbleau, c c Hunh Thúc Kháng Vit Nam thay quyn Ch tch nước.
- 12/07/1946 v
án ph Ôn Như Hu. Phe Cng sn đồng lot tn công các tr s ca các đảng Đại Vit Quc dân Đảng và Vit Nam Quc dân Đảng vi lý do là để đập tan âm mưu đảo chính ca h cu kết vi thc dân Pháp.
- 14/09/1946 "H
gi 1" ký "Tm ước" vi Pháp.
- 31/10/1946 "H
gi 1" lp chính ph mi, các thành phn Quc gia b loi tr khi chính ph Vit Minh. C Hunh Thúc Kháng chết.
- 19/12/1946 "H
gi 1" tuyên b hiu triu toàn quc kháng chiến chng Pháp.
- 10/03/1952 "H
gi 1" c Nguyn Lương Bng sang Liên sô làm Đại s đặc mnh toàn quyn ca nước Vit Nam Dân ch Cng hòa.

"H gi 1" là tên cung tín Cng sn, ngu trung vi Quc tế Cng sn, và nht mc trung thành vi Liên sô cái nôi ca Cng sn. S liên kết ngày càng cht ch gia "H gi 1" vi đàn anh Liên sô làm đàn em Trung Quc khó chu, đây có th là nguyên nhân làm "H gi 1" biến mt. S biến mt bí n ca "H gi 1" đánh du bước m đầu cho quá trình "Cng sn giết Cng sn" mt cách công khai vi truyn thông b bt ming, kế tiếp là "Ci cách rung đất" tàn khc, và sau này tiếp din cho đến tn ngày nay.

"H gi 1" có khuôn mt rt xu xí, cp mt gian tà. Ban đầu khi mi xut hin thì t v e dè, khi đã quen vi quyn lc thì gian ác.

Trong phim tài liu ngi cùng bàn ăn vi Phm Văn Đồng, cnh "H gi 1" ngi co ro khúm núm, cái đầu gt gù, che du hai bàn tay, ánh mt s st, lo lng b phát hin là đồ gi mo. Xem 2 đon phim (H & Phm Văn Đồng - H đầu gt gù mt lm lét) (chú ý phim và hình có bn quyn Getty Images).
 

Khuôn mt "H gi 1" hn h khi ký Hip định sơ b vi Pháp.

"H gi 1" sang Pháp ký Hip ước. Hình chp ngày 14/07/1946 ti Paris, Pháp.
(chú ý hình có b
n quyn Getty Images)

"H gi 1" có v không khôn ngoan, thích th hin nhng vic làm ngu ngc. H bo nên tiết kim tng nm go, đôi dép nhưng li xài phung phí nhng thước phim tài liu đắt tin vào nhng cnh quay không đáng như: H đan gi, H câu cá, H chia thc ăn, H chơi bóng chuyn, H dùng khăn lau mình, H trn tri đi lông nhông v.v...

Hãy xem H đan gi, H câu cá.

H chia thc ăn.

H chơi bóng chuyn.

H đi cu kh, H ch ci.

H mc mưa ci qun áo.

H dùng khăn lau mình.

H trn tri đi lông nhông, mt còn nhìn lén máy quay phim na ch !

Trong nhng năm ban đầu, "H gi 1" mt rt xu xí rt gian tà, nên trong phim tài liu Cng sn thường xóa hết nhng cnh quay chính din chân dung. Tht tc cười khi thy rõ khuôn mt ca nhng người dân, còn khuôn mt ca "H gi 1" thì không rõ. Mt ví d như "H gi 1" gp Vit kiu Pháp:

Ti sao không quay phim tài liu cnh H lãnh đạo Chính ph, cnh H hp bàn kế hoch kháng chiến vi các tướng lãnh ? Thc cht H này ngu như bò, không biết suy nghĩ gì, ch là con ri bù nhìn, mi vic đều do k khác git dây quyết định.

H này không nghĩ ra được nhng tư tưởng cao cp, mà ch nghĩ ra được nhng ý tưởng nh hp, ci áo ci qun, tm nhìn thp kém, làm nhng vic tm xàm và sai lm đủ th. Nhng cnh đóng kch trước máy quay phim làm tôi ghê tm H này, vì s gi di mt cách trơ trn không mt chút xu h ca hn.

V là Tăng Tuyết Minh, hình thi tr và hình lúc tui già mòn mi đợi ch vi nh H trên tường.
Tháng 05/1950, nhìn thy hình H Chí Minh trên Nhân Dân Nht Báo (Trung Quc), bà Tăng Tuyết Minh (1905-1991) nhn ra đây là người chng tên Lý Thy đã kết hôn vi bà ngày 18/10/1926 ti thành ph Qung Châu, hai người chia tay khi chiến tranh Quc Cng bùng n ngày 12/04/1927.
Sau
đó bà đã báo cáo vi t chc và gi my lá thư cho ông H, thông qua đại s Vit Nam Bc Kinh là Hoàng Văn Hoan, nhưng đều không được tr li.

M
t cán b lãnh đạo Qung Châu đã ti gp bà, trao cho lá thư ca bà Thái Sướng (mt trong nhng người đã ti d tic cưới năm 1926 cùng vi bà Đặng Dĩnh Siêu, v ca Chu Ân Lai) chng thc H Chí Minh chính là Lý Thy cũng tc là chng Tăng Tuyết Minh. Cán b này cũng gii thích lí do ti sao không tin liên lc vi Ch tch H Chí Minh, hy vng Tăng Tuyết Minh hiu và lượng th vic này, yên tâm công tác. Sau năm 1954, bà Tăng Tuyết Minh xin qua Hà Ni gp H Chí Minh, cũng b t chi.

Bà T
ăng Tuyết Minh v hưu năm 1977, ri mt ngày 14/11/1991 ti Qung Châu.
 

 

H gi 2

- Xut hin khong cui 1953, chun b cho chiến dch Đin Biên Ph.
- Là ng
ười Tàu. Theo lnh Trung Quc, khng chế Vit Nam.
- 19/12/1953 "Lu
t ci cách rung đất" được "H gi 2" phê chun và chính thc ban hành. Thc cht đây là quá trình giết hết nhng thành phn yêu nước Vit Nam k c Cng sn, để xây dng lc lượng l thuc Trung Quc.
- "H
gi 2" còn tr, sung sc nên có ham mun tình dc, không được tha mãn công khai, nên Dâm đãng. Có nhân tình tr Nông Th Xuân t năm 1955, sanh mt đứa con 1956, ri b giết 1957.
- 1958 gài b
y Phm Văn Đồng ký công nhn lãnh hi ca Trung Quc.
- 1959 t
ý mun cưới v Tàu người Qung Đông, nhưng không thành công.
- "H
gi 2" có gương mt khá đẹp nên được Cng sn quay nhiu phim tài liu.
-
Đặc đim ca "H gi 2" là b CÂM. Nói "H gi 2" CÂM là nói theo nghĩa bóng, vì chúng ta không bao gi thy phim nh có tiếng nói ca "H gi 2", mà ch toàn nghe người khác nói dùm nhng li phát biu ca hn. Nguyên nhân là vì "H gi 2" nói ging Tàu lơ l nên b Cng sn xóa âm thanh.
- Gi
a năm 1965 "H gi 2" tìm cách quay v Trung Quc, ri ly c sc khe yếu kém không chu quay sang Vit Nam na.

"H gi 2" ch đạo chiến dch Đin Biên Ph.

Vui mng rơi l khi ôm được lãnh t Tàu.

"H gi 2" ly khăn lau mt t phê bình Ci cách rung đất, lòng tiếc nui "Phi chi dân Qunh Lưu đừng ni dy chng li, thì H ta còn tiếp tc giết thêm na". Nhng người min Bc hôm nay phi biết ơn người dân Qunh Lưu hy sinh tính mng để chn bước chém giết ca Ci cách rung đất.

Các cnh đóng kch khóc khác. Khóc trong nước.

Khóc ngoài nước.

Khóc đến ni ông Tây cũng ngc nhiên.

Vì còn tr, sung sc nên có ham mun tình dc, không được tha mãn công khai, nên Dâm đãng.
H
giơ ngón tay gia biu th cái tc trước mt cô gái.

H gp gái, thy có cơ hi là ôm hôn lin.

H Tàu ôm và hôn người đẹp Trà Giang.

Nông Th Xuân, người tnh Cao Bng, thuc sc tc Nùng, được đưa v Hà Ni sng lén lút vi H năm 1955, lúc đó cô Xuân 22 tui. Xuân có vi H mt người con trai năm 1956, đặt tên Nguyn Tt Trung. Bà Xuân mun công khai hóa mi liên h, và đòi chính thc nhìn nhn đứa con nhưng H vn không cho bà vào ph ch tch vi ông, và không làm l cưới. Trn Quc Hoàn, b trưởng b Công an chính ph Hà Ni, đã giết bà Xuân ngày 11/02/1957, bng cách cho người đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghim ca bác sĩ), ri quăng xác dc C Ngư, ngy to tai nn xe ô tô. Xem hình ngôi nhà bà Xuân đã s 66 ph Hàng Bông - Th Nhum, gn đường Quang Trung, Hà Ni.
Sau khi bà Xuân qua
đời, Nguyn Tt Trung được dì là cô Vàng nuôi, nhưng ri Trung b bt đem đi gi cho Nguyn Lương Bng nuôi. Năm Trung 5 tui (1961) được chuyn cho tướng Chu Văn Tn nuôi. Khi H qua đời ngày 02/09/1969, thư ký kiêm cn v ca ông H là Vũ K nhn Trung làm con nuôi và đổi tên là Vũ Trung.

1959 "H gi 2" mun cưới v người Qung Đông, được s gia William J. Duiker nhc ti, và cũng được công b bi mt t báo Trung Quc.

2 ln v thăm quê nhà Kim Liên 1957 và 1961, nhưng không ln nào vào thăm mái nhà xưa hay viếng m m, m anh, m ch.

Nhà đây, m m, m anh, m ch đây, ti sao không bao gi H đến thăm viếng và thp mt nén nhang ? Ti sao bt hiếu vô tình bc nghĩa vy ? Ti vì nó là Tàu nên không chu bái ly t tiên người Vit, sau này v Tàu làm sao ăn nói vi t tiên thit ca mình. Đơn gin vy mà còn hi !

Ti Hà Ni, trong nhà sàn ca H, không h có bàn th cha m anh ch, thm chí mt tm hình ca mt người thân cũng không có ? Ti sao bt hiếu vô tình bc nghĩa vy ? Ti vì nó là Tàu nên không chu treo hình t tiên người Vit, sau này v Tàu làm sao ăn nói vi t tiên thit ca mình. Đơn gin vy mà còn hi !

Mi các bn xem hình, cha Nguyn Sinh Sc, anh Nguyn Sinh Khiêm, ch Nguyn Th Thanh. Chc bây gi h đã biết đó là H gi ri.

Trung Quc, đây mi chính là quê hương ca "H gi 2".
Tr
v quê nhà Trung Quc, gp li người thân (a) (b). Lưu li chng tích làm H Chí Minh, cha già dân tc Vit Nam (c). Ngôi nhà yêu du (d).
(a) (b)
(c) (d)

 

H gi 3

- Xut hin khong gia năm 1965.
- Là ng
ười Tàu. Theo lnh Trung Quc, khng chế Vit Nam.
- Khi "H
gi 2" không chu quay tr li Vit Nam, s vic quá bt ng khiến Trung Quc không kp chun b trước tìm người thay thế. Đành phi la chn tương đối mt người còn tr nhưng không ging "H gi 2". Vì không ging "H gi 2", nên "H gi 3" phi đeo kính to và đội nón để che du s khác bit.
- T
1965 đến 1969 luôn trn khi Hà Ni, ln tránh mi người. Nhiu ln v Trung Quc để gii phu sa đổi khuôn mt cho già.
- Tuy nhiên "H
gi 3" này còn tr nên kiêu hãnh dám công khai cho mi người thy mình là người Tàu. Đội mũ Tàu, mc áo qun Tàu. Do đó b Cng sn xóa tt c hình nh.
- Th
ăm Vn Lý Trường Thành, thăm quê nhà Khng T.
-
Đặc đim ca "H gi 3" là b CÂM. Nói "H gi 3" CÂM là nói theo nghĩa bóng, vì chúng ta không bao gi thy phim nh có tiếng nói ca "H gi 3", mà ch toàn nghe người khác nói dùm nhng li phát biu ca hn. Nguyên nhân là vì "H gi 3" nói ging Tàu lơ l nên b Cng sn xóa âm thanh.
- 02/09/1969 b
Cng sn giết chết làm xác ướp.

Các hình trích t phim tài liu "H gi 3" công khai là người Tàu trong bui l ra mt "Chính ph Cách mng Lâm thi Cng hòa min Nam Vit Nam". Hai bên "H gi 3" là Phm Văn Đồng và Tôn Đức Thng. "H gi 3" nghe em thiếu nhi nói tiếng Vit không hiu mc dù c gng k tai sát gn ming em. Xem 01:30 phút đầu (00:30 - 00:40 H gi 3, 00:51 - 00:58 H gi 2, 01:13 - 01:19 H gi 3) sau đó là linh tinh khác http://v.ifeng.com/his/200905/76de3ecb-897a-4722-9e5e-5af70e25680c.shtml (chú ý phim và hình có bn quyn ifeng.com).

 

Nhìn "H gi 3" biết ngay là Tàu chính gc !

Nhìn k "H gi 3" không đeo kính nhé ! Tht ra hn có b cn th gì đâu, chng qua ngy trang trước ch đông người mà thôi.

Đi thăm Vn Lý Trường Thành Trung Quc, "H gi 3" không cn đeo kính mà đi nhanh hơn mi người.

Không cn đeo kính ngy trang làm gì !

T 1965 đến 1969 "H gi 3" luôn trn khi Hà Ni, ln tránh mi người. Nhiu ln v Trung Quc để gii phu sa đổi khuôn mt cho già.
Ngày nào khuôn m
t ging vi mt ông già, thì ngày chết s đến, "H gi 3" không biết nhng ngày Vinh quang ch là o nh.

"H gi 3" đang nm on oi trước cái chết t t thê thm và nhng màn kch chung quanh. Sao không mi bác sĩ Liên sô qua cu cha, đúng là gi di !

Để tr thành xác ướp, "H gi 3" b m bng, moi hết lc ph ngũ tng (tim, gan, thn, rut, d dày, thc qun, khí qun, phi, ty tng, lá lách, bàng quang...) và não, hành ty, và ty sng. Máu cũng được hút sch. Khp cơ th được chích hóa cht dưới da, mt, tay, chân, ngón tay, ngón chân, tai, mũi, môi, ngc, bng, mông, hông, lưng, bp tay, bp chân, đùi... Hai qu cu thu tinh được đặt vào hc mt. Môi cũng được khâu li. Ngun ánh sáng đỏ chiếu vào khuôn mt và hai bàn tay để che du v nht nht ca thi hài, làm cho khuôn mt ca "H gi 3" ánh lên màu hng và to được n tượng đang ng.

Hàng năm xác H được ch qua Nga để tu b, ngâm chìm trong dung dch hóa cht 30 ngày, và ty ra, khâu, dán, thay thế nhng ch b nm mc hy hoi bng nhng vt liu nhân to như sáp, nha do. Năm 1976 các chuyên viên Trung Quc qua Vit Nam quan sát hc hi cách ướp xác H Chí Minh, để sau đó ướp cho Mao Trch Ðông đã cho biết mt bên tai trái xác H đã b long, rng ra, và được dán li bng mt loi keo đặc bit. Phn sng mũi, sn mũi b hy hoi, teo co li và sp xung, được đắp vá, và tái to bng sáp nhân to, và râu cm đã b rơi rng ra.

Xem hình lau ra xác ướp Lê nin b m bng http://xacuoplenin.blogspot.com. Hình thy ghê rn quá nên khuyến cáo Cm tr em và người yếu tim !

Hin nay xác "H gi 3" đã b hy hoi nhiu, b đặt vào trong hm lnh đông cng và được che giu. Cái xác được trưng bày ra cho người xem là xác gi làm bng thch cao, nhm đánh la người dân và du khách.

Nhng người dân viếng Lăng thăm xác H, nhưng là H Tàu, mà li còn bng thch cao na. Toàn là gi di !

Ngày nay, Lăng H Chí Minh ti Qung trường Ba Đình là nơi cha đầy s la di công khai được bo lc Cng sn bo v, và cũng là mt biu tượng ô nhc kéo dài trong Lch s dân tc Vit Nam.

 

H gi 4

- Là người Tàu. Làm người mu v Hình chân dung gi mo H Chí Minh.
- N
ăm 1969, lo s H chết thì không còn biu tượng dùng để cai tr dân Vit Nam, Trung Quc t chc tìm kiếm và tuyn la nhng người Tàu có gương mt hao hao "H