Popular Posts

Tuesday, May 8, 2012

'Sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh'

'Sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh'

Cập nhật: 16:24 GMT - chủ nhật, 6 tháng 5, 2012

Media Player

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác


Nhà hoạt động chống tham nhũng và dân chủ, ký giả Trương Minh Đức trao đổi với BBC Việt ngữ về việc ông vừa được chính quyền trao trả tự do hôm 05/5/2012 sau 5 năm bị tù giam.

Ông cũng thuật lại kinh nghiệm trong tù của mình và cho biết dự kiến cá nhân trong tương lai.

 

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/05/120506_truongminhduc_inv.shtml