Popular Posts

Tuesday, May 8, 2012

Một người dân có học xin hỏi!
http://3.bp.blogspot.com/-GlqyzK-mDs8/T4yjRjmtz7I/AAAAAAAAQxQ/UKQW94g9BxY/s640/ecopark01-danlambao.jpg

Một người dân có học xin hỏi!

Tôi là một người dân, có học vấn, thậm chí cũng có thể được gọi là cao. Xác định thế để tự cấp sẵn cho mình một tư thế đối thoại “kép”.

Xin nhờ trang Bauxite ViệtNamgửi đến chính quyền (nhân dân?) tỉnh Hưng Yên mà cụ thể là ông Phó Chủ tịch vừa làm đại diện báo cáo và phát ngôn mấy hôm trước, mấy câu hỏi chất vấn đơn giản như sau:

Trong việc thu hồi đất ở huyện Văn Giang vừa qua:

  • Những người được/hoặc bị thu hồi đất được gì và mất gì (cả trước mắt và lâu dài)?
  • Doanh nghiệp nhân danh cái gì để buộc chính quyền phải thu hồi đất của dân – đang sử dụng hợp pháp và lâu dài – cho họ?
  • Doanh nghiệp được gì? Đưa lại gì cho các thành phần liên đới khác? (Cho chính quyền địa phương, cho nhà nước Trung ương, cho chính những người bị thu hồi đất, cho cộng đồng cư dân xung quanh khu đất bị thu hồi, các lực lượng vũ trang đã bị/được huy động).
  • Chính quyền được gì và mất gì trong hoạt động trợ giúp cho doanh nghiệp thu hồi đất?
  • Đảng Cộng sản ViệtNamvà Nhà nước ViệtNamđược gì và mất gì qua hành vi thu hồi này?
  • “Thu hồi” nghĩa là trả lại vật cho chính chủ từ tay của người đang giữ vật nhưng lại không là chủ? Ai là chủ đất thực sự trong trường hợp này?
  • Ông có cho rằng biện pháp thu hồi như vừa qua ở Văn Giang là biện pháp cuối cùng, nghĩa là “không còn đường nào khác”?

Đề nghị ông thuyết minh ngắn gọn, rõ ràng (nghĩa là không quanh co, úp mở, ngụy biện) cho tôi và những người như tôi (rất đông đảo, có thể lên tới con số vài chục triệu, cả ở trong nước và ngoài nước) biết.

Chúng tôi rất nóng lòng muốn biết chính xác câu trả lời của ông để tự xác định thái độ và hành vi tiếp theo.

Mong rằng ông không lảng tránh.

Xin chào ông,

Một Người Dân

 

http://3.bp.blogspot.com/-F1kvQb4WXT4/T6b_ZrDqQpI/AAAAAAAASoM/EFvGcc2X3RQ/s1600/an+tuoi+nuot+song+Van+giang.jpg

Ăn tươi nuốt sống Văn Giang - Babui

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List