Popular Posts

Tuesday, May 22, 2012

DIỆT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC 1964

 

 

DIỆT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC 1964

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 18.05.2012

 

Trọng kính quý Vị,

         Nhờ Tác giả Hàn Giang TRẦN LỆ TUYỀN viết về HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC năm 1964 của Bác sĩ Lê Khắc Quyến mà tôi nhới lại cách đây gần nửa Thế kỷ, tôi Nguyễn Phúc Liên bắt đầu nhập vào đời sống đấu tranh Sinh viên. Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc là kẻ thù của Lực Lượng Sinh Viên Liên Khoa mà tôi là Chủ tịch. Bắt đầu từ Sài Gòn, Lực Lượng Sinh viên Liên khoa tiến ra Miền Trung để diệt Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc từ Huế tràn vào. Tôi ít khi nhắc đến chuyện cũ, nhất là chuyện ở một thời kỳ có nhiều phúc tạp liên hệ đến Tôn Giáo. Nhiều khi viết lại có thể làm ngòi phân hoá Tôn giáo mà chúng ta đang cần sự đoàn kết lúc này để cùng nhau đấu tranh Dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành.

         Nhưng vì Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc quá liên hệ đến khởi đầu đấu tranh của bản thân tôi, nên tôi xin viết ít điều cái Hội Đồng này của Bs Lê Khắc Quyến.

Sau khi Đệ Nhất Cộng Hoà sụp đổ năm 1963, tình hình Chính trị có nhiều liên hệ đến Tôn giáo. Ban Chấp Hành Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn, chính yếu gồm LÊ HỮU BÔI, NGUYỄN THỊ LAN và NGUYỄN TRỌNG NHO. Hiện Nguyễn Trọng Nho tỵ nạn tại Nam Cali và trở thành Thẩm phán. Ban Chấp Hành Tổng Hội này cũng hoạt động theo chiều hướng Chính trị bị chi phối quá nhiều bởi Tôn giáo.

         Tôi, Nguyễn Phúc Liên, Sinh viên Văn Khoa thời ấy, cũng nhập vào đời sống Chính trị Sinh viên và phản đối thái độ của Ban Chấp Hành Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn. Việc nhập cuộc của bản thân tôi càng mạnh hơn khi mà HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC của Bs Lê Khắc Quyến từ Huế lan tràn xuống phía Nam năm 1964 : Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Bình Tuy, Biên Hòa. Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc sử dụng thanh niên, học sinh dùng võ lực chiếm các Trường học, chiếm Đài Phát Thanh các địa phương, không coi các Cơ quan Chính quyền ra gì.

         Trong hoàn cảnh như vậy, Sinh viên các Phân khoa kêu gọi thành lập Lực Lượng Sinh viên Liên Khoa để chống lại Ban Chấp Hành Tổng Hội. Rồi khi HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC tràn xuống đe dọa Sài Gòn và ai cũng nhận thấy đó là do Cộng sản chủ mưu, Lực Lượng Sinh viên Liên khoa phát động PHONG TRÀO BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY để từ Sài Gòn tiến ngược ra Miền Trung. Chúng tôi đã phải đấu tranh gay go với Hội Dồng Nhân Dân Cứu Quốc, chiếm lại các Trường học và các Đài Phát Thanh để đời sống Thanh niên, Sinh viên, Học sinh có trật tự.

         Bản Tin dưới đây, trích từ báo Tất Niên 1964 “ĐẠI ĐOÀN KẾT“, trang 34, cho thấy Lịch trình của Phong trào BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY từ Sài Gòn tiến ra Miền Trung để đẩy lui HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC của Bs Lê Khắc Quyến từ Huế tràn vào.

         Tôi là Chủ tịch Lực Lượng Sinh viên Liên khoa. Ngày 06.12.1964, sau khi thanh toán được HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC, Lực Lượng đổi tên là Tổng Liên Đoàn Sinh viên, Học sinh Tự do Dân chủ (viết tắt là TỰ-DÂN). Hai tiếng TỰ DÂN bắt nguồn từ năm 1964. Ngày nay, tại nước ngoài, chúng tôi lấy tên VietTUDAN để phát hành Tuần báo Điện tử đã được 539 số trong 12 năm nay.

 

NGUYỄN PHÚC LIÊN

Geneva, 18.05.2012

 

 

Quá trình Tranh đấu của

Tổng Liên Đoàn Sinh-viên, Học-sinh

TỰ-DÂN

 

Tháng lịch sử: tháng 8 năm 1964

 

Để tiếp tay cho Cộng sản quấy rối miền Nam tự do, Tổng Hội Sinh viên Sài-gòn liên tiếp tổ chức hội thảo, biểu tình, khinh mạn chính quyền, gây chia rẽ Tôn giáo, và muốn dùng sinh viên, học sinh để làm bàn đạp cho đảng phái chính trị thiên Cộng sản. Trước tình trạng ấy, tổ chức sinh viên  quyết chống lại bọn tay sai của Cộng sản bằng mọi cách:

22.8.64:          Buổi họp đầu tiên nghiên cứu tình hình

24.8.64:          Biểu tình phản đối hành động của Tổng hội Sinh viên Sài-gòn và sau đó thành  lập Ban Đại diện của Lực Lượng tại mỗi Phân khoa.

26.8.64:          Tiếp xúc đầu tiên với Chủ tịch T.Đ.C.G.

27.8.64:          Chiếm đài phát thanh Sài gòn để trao lại cho Bộ : ông Giám đốc biểu tình chống lại âm mưu tiếp tay cho C.S.

KẾT QUẢ: Tình hình khủng bố nhân dân đã được chận đứng

 

Mặt Trận Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy

diệt Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc (H.Đ.N.D.C.Q.)

 

Nhận thấy mục đích phá hoại và thiên cộng của Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc miền Trung, Lực Lượng Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh quyết định đập tan H.Đ.N.D.C.Q. ở các Tỉnh bằng phương pháp: tách học đường ra khỏi chính trị. Mặt Trận BẢO VỆ GIÁO DỤC THUẦN TÚY ra đời.

Chủ lực:         Lực lượng Thanh niên, Sinh viên, Học sinh

Yểm trợ:         Lực lượng T.N.Đ.Đ.K.

 

TẠI SÀI GÒN

27.9.64:          Hành động: Biểu tình Lực Lượng tại Thủ đô với các Biểu ngữ:”TÁCH RỜI CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”

28.9.64:          Họp báo chưa từng có tại Sở thú, giải thích mục đích trên.

12.10.64:        Hội thảo tại Rạp Thống Nhất

KẾT QUẢ: “Chim chích” dám đá “voi” Cộng sản H.Đ.N.D.C.Q.

TẠI CÁC TỈNH

a)         Phan Thiết:    30.9.64: Biểu tình tại Tỉnh lỵ với các Biểu ngữ:”TÁCH CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”.

Kết quả: Chủ tịch Học sinh tranh đấu của H.Đ.N.D.C.Q.Phan Thiết đã phải ký giấy xin giải tán và ngưng hoạt động của họ  tại  trường Phan Bội Châu. Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập ngay.

b)         Biên Hòa:       3.10.64: Biểu tình và đưa kiến nghị lên chính quyền đòi:”Tách rời chính trị ra khỏi học đường.”

            Kết quả: Chính quyền đồng ý và Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập.

c)         Gia Định:       4.10.64: Biểu tình và đưa kiến nghị lên chính quyền. Biểu tình từ Lê Văn Duyệt đến Tỉnh đường.

d)         Long Khánh:  4.10.64: Biểu tình từ Dốc Mơ đến Thanh Sơn với Biểu ngữ:”TÁCH CHÍNH TRỊ RA KHỎI HỌC ĐƯỜNG”.

e)         Nha Trang:    6.10.64: Biểu tình từ 5 giờ sáng đến 9 giờ qua các đường dẫn đến Toà Tỉnh trưởng. Kiến nghị:”Tách chính trị ra khỏi Học đường”.

            Kết quả:         - Chính quyền hứa sẽ thỏa mãn Kiến nghị chính đáng ấy

                                   - Tiếng nói của đoàn Biểu tình được phát thanh trên Đài Nha trang ngay chiều hôm ấy.

                                   - Từ đó về sau, tiếng nói của H.Đ.N.D.C.Q. Nha trang trên làn sóng điện cũng bị chấm dứt.

                                   - Hội Đồng Bão Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập.

f)          Qui Nhơn:      Đã chuẩn bị nhưng vì tỉnh lỵ bị giới nghiêm suốt 24 giờ, nên không biểu tình được. Nhưng Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy được thành lập

g)         Đà Nẵng:       Vì gần đến ngày kỷ niệm “1.11.1963” nên các cuộc Biểu tình đều bị chặn đứng, chỉ thành lập Hội Đồng Bảo Vệ Giáo Dục Thuần Túy. Trụ sở đặt tại Thanh Bình.

            Kết quả:         Nhân dân và Chính quyền đã được thức tỉnh về cái tai họa của H.Đ.N.D.C.Q.

Các Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc bị bóp chết trong trứng.

6.12.64:

Tổng Liên Đoàn Sinh Viên, Học Sinh

TỰ-DÂN

(TỰ do DÂN chủ) ra đời với các thành phần có quá trình tranh đấu).

 

  (Trích Báo Tất Niên 1964 “ĐẠI ĐOÀN KẾT”, trang 34)

 

 


 

Hội đồng Nhân dân Cứu quốc

 

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

 

Có lẽ nhiều người cũng vẫn không thể quên được cái gọi là “Hội đồng Nhân dân Cứu quốc” do “ông” Bác sĩ Lê Khắc Quyến làm “chủ tịch”; bởi vì với những “chiến công dâng Đảng” lớn lao mà “Hội đồng Nhân dân Cứu quốc” đã đạt được.

 

Vậy thì, không có gì bằng là chúng ta hãy đọc những lời của chính Hòa thượng Thích Tâm Châu đã kể lại như sau đây:

 

Hòa Thượng Thích Tâm Châu

 

Nếu bạn đọc là những người từng theo dõi thời cuộc nước nhà trong những tháng từ 5 đến 11, năm 1963, chắc hẳn chưa quên tờ báo “LẬP TRƯỜNG”, với nhóm cán bộ CS nằm vùng đứng đầu là BS Lê Khắc Quyến.  Hiện nay Lê Khắc Quyến đã chết rồi, nhưng các đồng chí của ông ta vẫn còn sống và đang hoạt động cho CS.

 

Bây giờ Võ Đình Cường đang phụ trách báo “GIÁC NGỘ”, ở đường Nguyễn Đình Chiểu, (tên cũ Phan Đình Phùng) là một tờ báo của tổ chức PG quốc doanh Hơn thế nữa, nhóm CS nằm vùng này lại còn lập ra một tổ chức nhân dân hoàn toàn rập khuôn theo kiểu CS, với cái danh xưng cũng nồng nặc mùi CS là: “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC”.

 

Chính Lê Khắc Quyến đã đứng tên chủ tịch của Hội Đồng. Nhóm ấy đã núp dưới danh nghĩa PG đấu tranh, lợi dụng tình thế rối loạn ở miền Trung, ngày 21. 9. 1964 đã tụ tập và kéo nhau đến đánh chiếm đài phát thanh Huế, đốt phá nhiều cơ sở chánh quyền ở Huế và Qui Nhơn…

 

Đêm 23.1.65, bọn “HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỨU QUỐC” của Lê Khắc Quyến còn kéo nhau đến phòng thông tin Mỹ ném đá và đốt cháy thư viện Mỹ, gây thiệt hại trên 5000 quyển sách. Khi đó, ông phó lãnh sự Mỹ hay tin, đến nơi lo chữa cháy để cứu sách trong thư viện cũng đã bị bọn tay chân bộ hạ của Lê Khắc Quyến chọi đá vào ông ta, khiến ông ta đã bị thương trầm trọng, phải đưa vào nhà thương cấp cứụ Hành động lợi dụng danh nghĩa PG đấu tranh chống kỳ thị tôn giáo, bọn Lê Khắc Quyến và HĐNDCQ của hắn đã phá rối nền trị an ở Huế đến cùng cực. Những ai đã từng ở Huế trong thời gian này đều không khỏi ngao ngán, tưởng chừng như là một nơi “VÔ CHÁNH PHỦ” hay CSBV sắp vào tiếp thu đến nơi rồi! Mặc dù Lê Khác Quyến và đồng bọn đã hành động phản bội quân dân miền Nam cách trắng trợn và công khai như thế – chỉ còn thiếu việc kéo cờ đỏ sao vàng lên Ngọ Môn Quan nữa mà thôi!


Lê Khắc Quyến là ai ?

BS Lê Khắc Quyến

 

Nhân viên trong phòng mạch của BS Quyến đều là cán bộ giao liên của CS. Ngoài một người y tá đàn ông, tên Nuôi, còn có một nữ y tá tên Thảo, người ở thôn Vỹ Dạ, Phú Vang, đã có chồng đi tập kết.

 

Đến sau năm 1954, nữ y tá Thảo của BS Quyến cũng bỗng nhiên biến mất khỏi phòng mạch, không ai biết đi đâu, và cũng chẳng ai tìm ra tông tích.

 

Về sau, trong thời kỳ Tết Mậu Thân, người dân đất Thần Kinh mới đột nhiên hoảng vía khi thấy vợ chồng nữ y tá Thảo thình lình xuất hiện.

 

Theo tôi, người biết rõ tông tích của BS Lê Khác Quyến nhất, hiện nay còn đang sống ở Pháp, là ông Võ Như Nguyện, người đã từng giữ chức giám đốc Công An Trung Phần từ trước năm 1954.

 

Còn thiếu tướng Đỗ Mậu, tuy đã từng nắm chức vụ giám đốc Nha An Ninh Quân Đội trong một thời gian khá lâu dài, dưới thời đệ nhất CH, nhưng cũng đã tỏ ra không biết gì nhiều về mặt trái của LK Quyến. 


   Trong quyển hồi ký VNMLQHT, khi đề cập đến những biến động dữ dội tại miền Trung, dưới thời kỳ tướng râu dê Nguyễn Khánh cầm quyền, tác gỉa cũng chỉ nhận xét về BS Lê Khắc Quyến bằng một câu đơn giản như sau: “Trong hàng ngũ đấu tranh Phật Giáo, trước hết có các ông Lê Khắc Quyến, chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Cứu Quốc là một phần tử thân kháng chiến mà nhiều người ở Huế biết rõ.” (trang 912).


   Về mặt nổi LK Quyến làm chủ tịch HĐNDCQ, nhưng về mặt chìm, LK Quyến còn là chi bộ trưởng của chi bộ Thuận Hoá của CSBV.
  

Sau ngày 30.4. 75, người dân xứ Huế đã thấy tên thợ mộc Trí, một đồng chí trong chi bộ Thuận Hóa của BS Quyến, đã xuất hiện hoạt động công khai cho chánh quyền CS tại địa phương.

 

Ngoài ra, chi bộ Thuận Hoá của BS Quyến còn có 2 vợ chồng tên Hiển, làm nghề bào chế thuốc tây (préparateur en pharmacie).

 

Quý độc giả vừa được biết về những “thành tích dâng Đảng” của Bác sĩ Lê Khắc Quyến “Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cứu quốc”.

 

Nhưng còn một “chiến công” to lớn khác, mà ít ai được biết, đó là Cuộc thảm sát tại hai phường Thanh Bồ-Đức Lợi, tại thành phố Đà Nẵng, 24/8/1964.

 

Xin quý vị hãy đọc lại cả 2 bài: Nhớ lại cuộc thảm sát Thanh Bồ-Đức Lợi: 24/8/1964, để biết thêm.

 

Featured Post

KHI NHỮNG CÂY BÚT ĐÃ KHÔ MỰC

Bài viết của  TNHH rất  được. Thực ra những  cây  bút  gọi  là khó mục chẳng  hiểu  gì  cả  và lại vì thích làm  chuyện  khác  người hoặc vì...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List