Popular Posts

Saturday, May 12, 2012

Tội nghiệp bác năm ròm bị thiêu rụi ...hahaha

Tội nghiệp bác năm ròm bị thiêu rụi ...hahaha

Tui nói rồi VC len lõi vào mấy thùng rác hốt rác ,,,,