Popular Posts

Saturday, May 12, 2012

Tội nghiệp bác năm ròm bị thiêu rụi ...hahaha

Tội nghiệp bác năm ròm bị thiêu rụi ...hahaha

Tui nói rồi VC len lõi vào mấy thùng rác hốt rác ,,,,

 

Featured Post

Sợ vợ sẽ sống lâu (?)

---------- Forwarded message ---------- From: chinh2000 Date: 2017-10-20 17:24 GMT+02:00 Subject: Fwd: [ntcva6067] Fw: Fw: Sợ vợ sẽ sống...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts