Popular Posts

Monday, May 7, 2012

30 THÁNG TƯ NHÌN LẠI.......
Nhìn lại....
một quãng đời tị nạn....
vẫn thấy rùng mình sau 38 năm.