Popular Posts

Monday, May 7, 2012

30 THÁNG TƯ NHÌN LẠI.......
Nhìn lại....
một quãng đời tị nạn....
vẫn thấy rùng mình sau 38 năm.

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List