Popular Posts

Thursday, May 3, 2012

AU CHAU TUONG NIEM 37 NAM QUOC HAN - 30.04.2012

 

 

ÂU CHÂU
TƯỞNG NIỆM 37 NĂM QUỐC HẬNBRUXELLES

Video Bruxelles – Quốc
Hận 28.04.2012

Thực hiện Nguyễn Văn
Đông (TVPARIS13)

http://www.youtube.com/watch?v=yiTXp2YD0ME&feature=youtu.be

Slideshow Bruxelles –
Quốc Hận 30.04.2012

Thực hiện Bắc Ninh

http://youtu.be/kDKr5oV5bAY

Photo Quốc Hận 2012
 Bruxelles – Bac Ninh

https://picasaweb.google.com/101309148761983948855/BruxellesQuocHan28Avril2012

 

 

FRANKFURT
– GERMANY

Photo Frankfurt - Quốc
Hận 30.04.2012 – Chau6168

https://plus.google.com/u/0/photos/112981994049620684417/albums/5737344408849048225

Slideshow Frankfurt -
Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh

http://youtu.be/WMFpYilQ3pM

 

 

DEN HAAG
- HOÀ LAN

Photo Quốc Hận
30.04.2012 - Miên Thuỵ

https://plus.google.com/photos/106965151487902180466/albums/5736703767085538801?authkey=CJCJhZijut3LjAE#photos/106965151487902180466/albums/5736703767085538801

Slideshow Hoà Lan -
Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh

http://youtu.be/6MkbNLgdY1k

 

 

PARIS

Video Paris – Quốc Hận
2012 – 30.04.2012

Thực hiện Nguyễn Văn
Đông (TVPARIS13)

http://youtu.be/mbmlrGdPNFo

Slideshow Paris Quốc
Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh

http://youtu.be/dfJPbwC50zU

Photo Paris Quốc Hận
30.04.2012 - Bắc Ninh

https://picasaweb.google.com/114241466616178148647/PARISQUOCHAN30042012

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List