Popular Posts

Wednesday, May 2, 2012

Các cụ có câu "Cha nào con nấy" hay "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh".

Các cụ có câu "Cha nào con nấy" hay "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh".

Thật đúng là cha nào con nấy mà 

Cha có bia thì con có… sữa! Cùng nằm và… tu.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha được ngắm gái, tại sao con lại không?

 

 

 Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con nhà công nghệ.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cùng tạo dáng khi ngủ.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con nhà khỉ.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con ngủ ngon.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha và con cùng cười.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Những người đàn ông suy nghĩ.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con thích điện thoại.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con nhà tốc độ.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà 

Cha con nhà màu mè.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con sexy.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con mê game.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con thích hình xăm.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con thích xe phân khối lớn.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

Cha con cùng mếu.

 

Thật đúng là cha nào con nấy mà

 Cha con cùng đi… bậy.  

 

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List