Popular Posts

Friday, May 4, 2012

Dân Tộc Đứng Dậy diệt lũ sâu bọ.

ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
 

TỖ QUỐC lâm nguy đã đến rồi ,
Sao còn mê ngũ ĐỒNG BÀO ơi !
Mau mau đáp ứng " LỜI SÔNG NÚI " :
GIẶC NGOẠI ,THÙ NHÀ ,phải diệt thôi !
                                               
                                        -----------------------
   

GIẶC NGOẠI ,THÙ NHÀ ,phải diệt thôi !
Nếu không ,chúng bán biển ,sông ,đồi .
CỘNG TÀU ,CỘNG VIỆT chia nhau đớp ,
Đớp mãnh SƠN HÀ rách tả tơi !
                                                X         X
 
Đớp mãnh SƠN HÀ rách tả tơi 
Dân tình đói khỗ ,khắp nơi nơi .
 
Kêu gọi TOÀN DÂN mau tĩnh dậy ,
 
Bão tồn ĐẤT TỖ tạ ơn đời .
            X         X
  
Bão tồn ĐẤT TỖ tạ ơn đời ,
 Hằng hà LỚP TRẺ ở nhiều nơi

Đứng dậy ,vùng lên đi cứu NƯỚC
Để còn ĐẤT VIỆT được xinh tươi !
                 X         X
 
Để còn đất VIỆT được xinh tươi ,
 
NHẠC SĨ VIỆT KHANG đã đáp lời :
 Tung ra nhạc phẫm đầy tâm huyết ,
 
Đánh động LƯƠNG TRI của GIỐNG NGƯỜI  .


  NGUYỄN HOÀNG LONG ,U.S.A.
 (30-04-75, 30-04-2012)
                                          

  Dân Tộc Đứng Dậy diệt lũ sâu bọ.

Quân đội nhân dân, các tầng lớp thanh niên trí thức, đảng viên thức thời, bộ đội phục viên cùng toàn dân.   Hãy lắng nghe tiếng nói của Bùi Tín cựu đại tá thâm niên tuổi đảng đã cảnh tỉnh từ bỏ hàng ngũ đcs tỵ nạn CS tại Paris. Ông đứng về phía dân tộc chốnglại bè lũ phản quốc, hại dân như sau:   

"Hiện là thời kỳ quan chức đảng lao trên bước tiên phong để trở thành đại gia, đại điền chủ đại trọc phú,đại tư bản đỏ, cướp bóc đất đai, bỏ mặc nhân dân của mình nghèo đói ở phía sau; đến nỗi nhà Mác-Xít Lữ Phương phải phẫn nộ la trời rằng": " ĐCS đã đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa tư bản man rợ". Đó là thời kỳ các quan chức CS vứt hàng triệu tỷ nầy đến hàng triệu tỷ khác qua cửa sổ, vào túi riêng, để mặc cho hệ thống y tế và giáo dục tàn tạ, bệ rạc.    

Thời đại kim tiền của các nhà cầm quyền tỷ phú như Marcos, Suhato, Park Chung Hy, Ceausescu, Ben Ali, Gahdafi, Mubarak....v.v.. . đã kết thúc bi thảm. Gươngtày liếp này cho bầy sâu CSHN chói mắt trên đường tiêu diệt".
 Chu kỳ đào thải bọn CS tay sai, bán nước của lịch sử đã điểm!Toàn dân đứng lên.

"Ý DÂN LÀ Ý TRỜI"                     

 CGia/TrGiang

Featured Post

Lich sử về cầu Tràng Tiền và dân Huế phải hãnh diện với cây cầu Tràng Tiền là đúng quá

1- Thương Về Miền Trung - Cẩm Ly ...

Popular Posts

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List